Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Jazykové verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Složení Rady Jihočeského kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Uvolnění členové rady:

Hejtman Jiří Zimola (4.91 KB)

Mgr. Jiří Zimola (ČSSD), hejtman Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

- zastupování a reprezentace kraje
- krizové řízení a obnova území
- zahraniční vztahy, zahraniční spolupráce, kancelář Brusel
- vnější vztahy, poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., vyřizování stížností na činnost samosprávy
- tiskové oddělení
- cestovní ruch, přírodní a kulturní atraktivity, marketing kraje
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence;

1. náměstkyně Kozlová (4.69 KB)

doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. (ANO), 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

- sociální věci, komunitní plánování sociálních služeb
- národnostní menšiny
- školství
- řešení otázek zaměstnanosti
- podpora zájmové činnosti mládeže a sportu
- celoživotní vzdělávání
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence;

náměstek Kubík (4.48 KB)

Ing. Jan Kubík (ANO), náměstek hejtmana Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

- územní plánování (jen samosprávné úkony)
- doprava a dopravní obslužnost (JIKORD)
- správa komunikací
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence;

Náměstek Slíva (4.68 KB)

Ing. Jaromír Slíva, MBA (ČSSD), náměstek hejtmana Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

- investice kraje, koordinace a realizace velkých projektů kraje
- příprava všech krajských projektů před podáním žádostí o granty a příspěvky z jiných než krajských zdrojů
- správa a administrace krajských projektů, projektů příspěvkových organizací a projektů krajem zakládaných obchodních společností
- správa matice příslibů
- veřejné zakázky
- administrace grantů a příspěvků pro cizí subjekty vč. administrace grantů EU
- řízení záležitostí ROP popř. nástupnického programu EU
- rozvoj služeb e-governmentu a IT (kooperace se ředitelem KÚ)
- podpora vědy, výzkumu a vývoje, agenda VTP a JAIP
- podpora konkurenceschopnosti jihočeských podniků a podnikatelů
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence;

Náměstkyně Stráská (5.65 KB)

Mgr. Ivana Stráská (ČSSD), náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

- zdravotnictví
- nemocnice
- LPS a ZZS
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence;

Radní Pavel Hroch (5.90 KB)

Pavel Hroch (Jihočeši 2012), uvolněný člen Rady Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

- životní prostředí, zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivost
- problematika jihočeského venkova
- agenda MAS
- podpora hospodářsky slabých oblastí
- dotace kraje vč. POV
- kultura a kulturní dědictví
- památková péče
- řízení zřizovaných organizací v rezortu
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence;

Radní Novák (5.07 KB)

Mgr. Jaromír Novák (ČSSD), uvolněný člen Rady Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

- finance a ekonomika
- majetek kraje
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence.

 

 

Neuvolnění členové rady:

Ing. Miroslav Joch (ČSSD)

Ing. Petr Kalina (ANO)

Ing. František Konečný, Ph.D. (ANO)

Petr Novák (ANO) Vzdal se mandátu ke dni 2.1.2017

Ing. Marcela Vlčková (ANO) ke dni 16. 2. 2017

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Webmaster        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku