Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Formuláře, tiskopisy a dokumenty ke stažení

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Informace pro žadatele o získání profesního osvědčení učitele autoškoly (140.39 KB) Informace pro žadatele o získání profesního osvědčení učitele autoškoly (.pdf - 140.39 KB)

Přihláška ke zkoušce žadatele o získání nebo rozšíření profesního osvědčení učitele výuky a výcviku (34.00 KB) Přihláška ke zkoušce žadatele o získání nebo rozšíření profesního osvědčení učitele výuky a výcviku (.doc - 34.00 KB)

Žádost o provedení zkoušky žadatele o získání nebo rozšíření profesního osvědčení učitele výuky a výcviku (32.00 KB) Žádost o provedení zkoušky žadatele o získání nebo rozšíření profesního osvědčení učitele výuky a výcviku (.doc - 32.00 KB)

Žádost o udělení oprávnění k provozování STK (33.00 KB) Žádost o udělení oprávnění k provozování STK (.doc - 33.00 KB)

Žádost o vydání osvědčení o způsobilosti k výkonu činnosti STK (31.00 KB) Žádost o vydání osvědčení o způsobilosti k výkonu činnosti STK (.doc - 31.00 KB)

Žádost o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku (31.50 KB) Žádost o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku (.doc - 31.50 KB)


Žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici I.třídy (76.58 KB) Žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici I.třídy (.rtf - 76.58 KB)

Žádost o povolení uzavírky a objížďky silnice I.třídy (51.00 KB) Žádost o povolení uzavírky a objížďky silnice I.třídy (.doc - 51.00 KB)

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice I. třídy pro provedení protlaku/podvrtu, překopu (53.00 KB) Žádost o povolení zvláštního užívání silnice I. třídy pro provedení protlaku/podvrtu, překopu (.doc - 53.00 KB)

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice I.třídy - kultura, sport (51.00 KB) Žádost o povolení zvláštního užívání silnice I.třídy - kultura, sport (.doc - 51.00 KB)

Žádost o povolení zvláštního užívání silnic I., II. a III. tříd na území Jihočeského kraje pro přepravy nadměrného nákladu (61.50 KB) Žádost o povolení zvláštního užívání silnic I., II. a III. tříd na území Jihočeského kraje pro přepravy nadměrného nákladu (.doc - 61.50 KB)

Žádost o povolení přepravy nadměrného nákladu - samojízdného pracovního stroje po silnicích I.třídy na území Jihočeského kraje (110.92 KB) Žádost o povolení přepravy nadměrného nákladu - samojízdného pracovního stroje po silnicích I.třídy na území Jihočeského kraje (.rtf - 110.92 KB)

Žádost o povolení umístění stavby v silničním ochranném pásmu silnice I.třídy (46.00 KB) Žádost o povolení umístění stavby v silničním ochranném pásmu silnice I.třídy (.doc - 46.00 KB)

Žádost o povolení připojení silnice, místní komunikace či sousední nemovitosti k silnici I. třídy (48.50 KB) Žádost o povolení připojení silnice, místní komunikace či sousední nemovitosti k silnici I. třídy (.doc - 48.50 KB)

Žádost o povolení reklamního zařízení v sil. ochranném pásmu (46.50 KB) Žádost o povolení reklamního zařízení v sil. ochranném pásmu (.doc - 46.50 KB)

Žádost o povolení zvláštního užívání provozování reklamního zařízení (47.00 KB) Žádost o povolení zvláštního užívání provozování reklamního zařízení (.doc - 47.00 KB)

Ohlášení stavby (49.79 KB) Ohlášení stavby (.rtf - 49.79 KB)

Žádost o vydání stavebního povolení (107.97 KB) Žádost o vydání stavebního povolení (.rtf - 107.97 KB)

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (55.79 KB) Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (.rtf - 55.79 KB)

Žádost o udělení výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na PK (30.50 KB) Žádost o udělení výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na PK (.doc - 30.50 KB)

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Webmaster        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku