Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

životní prostředí - posuzování vlivů ...
Číslo Vyvěšeno dne Název
138 19.02.2018 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - závěr zjišťovacího řízení. Záměr: "Výkrm brojlerů Lažánky" nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.
139 19.02.2018 Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“
127 13.02.2018 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru výroba rekultivačních směsí TRIANGL Mydlovary.
121 09.02.2018 Vyjádření odborně způsobilé osoby k žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Sigma České Budějovice spol. s r. o. – zinkovna Hůry“, umístěné na adrese Hůry, 373 71 Rudolfov
122 09.02.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení právnické osoby AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o., se sídlem: Čížovská 456, Pražské Předměstí, Písek, pro zařízení „AISIN – výroba motorových součástí pro osobní automobily
114 07.02.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Stanovení rozsahu záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Dehtářský potok v úseku od hráze rybníka Dehtář po pramen (ř.km 12,100 – 25,243)
115 07.02.2018 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou. Záměr: Řízená skládka odpadů Blatná - Hněvkov- IV. etapa nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.
107 06.02.2018 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení COGEBI a.s. – výroba elektrotechnických polotovarů a materiálů na bázi organických a anorganických látek“.
70 22.01.2018 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do opravného rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení: „Skládka odpadů Klenovice II“.
882 22.11.2017 Oznámení. Podle § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňují uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám:  aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku