Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

životní prostředí - posuzování vlivů ...
Číslo Vyvěšeno dne Název
882 22.11.2017 Oznámení. Podle § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňují uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám:  aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik
866 16.11.2017 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení „AISIN – výroba motorových součástí pro osobní automobily“.
867 16.11.2017 Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Přeložka silnice II/154 Třeboň.
857 14.11.2017 Zveřejnění posudku k záměru: „Tepelný zdroj na spalování biomasy – Přísečná – úpravy"
858 14.11.2017 Zveřejnění dokumentace k záměru: „Přeložka II/156 a II/157 – 6. Etapa a Přeložka II/157 – obchvat Srubce"
859 14.11.2017 Rozhodnutí: dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesa z důvodu likvidace následků větrné kalamity ze dne 29.10. 2017 na území v územní působnosti obcí s rozšířenou působností (ORP) Jindřichův Hradec a Dačice, takto: dočasně se vylučuje vstup do lesa.
856 14.11.2017 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení „Centrum komplexního nakládání s odpady Růžov“.
848 10.11.2017 Usnesení. Prodloužení Městskému úřadu Písek, odb. životního prostředí, zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí v řízení, které je vedeno ve věci přičlenění honebních pozemků k honitbě BOREK.
849 10.11.2017 Veřejná vyhláška. Rozhodnutí. Povolení stavby vodního díla “Rekultivace odkaliště K III – definitivní dokončení“- Dodatek č.1 – Definitivní dokončení JZ části odkaliště pro odvedení srážkových vod. Stavba je v obci Olešník, v k.ú. Olešník.
846 09.11.2017 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení právnické osoby FONTEA a.s., Veselí nad Lužnicí č.p. 596/I, 391 81 Veselí nad Lužnicí, pro zařízení „Fontea - výroba nealkoholických nápojů – Veselí nad Lužnicí“
812 31.10.2017 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení: "ADIENT Strakonice s.r.o. - výroba autotextilií".
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku