Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Jazykové verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Informace k drogové problematice v Jihočeském kraji

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky


Činnost Krajské protidrogové koordinační skupiny
S obsahem činnosti Krajské protidrogové koordinační skupiny se můžete seznámit v níže přiložených dokumentech

Jednací řád KPKS (25.94 KB) Jednací řád KPKS (.pdf - 25.94 KB)

Statut KPKS (28.95 KB) Statut KPKS (.pdf - 28.95 KB)


Model spolufinancování protidrogových služeb samosprávami Jihočeského kraje, dokumenty k realizaci

Postup při získávání finanční spoluúčasti obcí (417.45 KB) Postup při získávání finanční spoluúčasti obcí (.pdf - 417.45 KB)

Společné prohlášení (obce / kraj) (901.42 KB) Společné prohlášení (obce / kraj) (.pdf - 901.42 KB)

Úvodní dopis (obce) (75.19 KB) Úvodní dopis (obce) (.pdf - 75.19 KB)

VZOR - veřejnoprávní smlouva (24.76 KB) VZOR - veřejnoprávní smlouva (.docx - 24.76 KB)

VZOR - veřejnoprávní smlouva - pověření DEF (29.49 KB) VZOR - veřejnoprávní smlouva - pověření DEF (.docx - 29.49 KB)

Souhrnná zpráva o praktické realizaci modelu spolufinancování za rok 2014 (149.33 KB) Souhrnná zpráva o praktické realizaci modelu spolufinancování za rok 2014 (.pdf - 149.33 KB)

Souhrnná zpráva o praktické realizaci modelu spolufinancování za rok 2015  (183.37 KB) Souhrnná zpráva o praktické realizaci modelu spolufinancování za rok 2015 (.pdf - 183.37 KB)


IX. ročník Adiktologické konference Jihočeského kraje

Ve dnech 5. - 6. 11. 2015 proběhl již IX. ročník Adiktologické konference Jihočeského kraje, tentokrát pod názvem "Držíme krok s dobou?". Příspěvky se tradičně z významné míry zabývaly aktuálním směrováním oboru adiktologie, například problematikou gamblingu, ale nechyběla ani tradiční témata, specifické cílové skupiny nebo spolupráce napříč pomáhajícími systémy. Konference se konala za významné podpory Jihočeského kraje, organizátorem bylo Občanské sdružení Prevent, z.s.

Podrobnější údaje naleznete na www.akjck.cz.

Adiktologická konference Jihočeského kraje IX.ročník (34.50 KB) Adiktologická konference Jihočeského kraje IX.ročník (.doc - 34.50 KB)

Příspěvky z konference 1 (4614.07 KB) Příspěvky z konference 1 (.zip - 4614.07 KB)

Příspěvky z konference 2 (7165.40 KB) Příspěvky z konference 2 (.zip - 7165.40 KB)

Příspěvky z konference 3 (5963.57 KB) Příspěvky z konference 3 (.zip - 5963.57 KB)

Příspěvky z konference 4 (4089.86 KB) Příspěvky z konference 4 (.zip - 4089.86 KB)

 

 


VIII. ročník Adiktologické konference Jihočeského kraje

Ve dnech 6. - 7. 11. 2014 proběhl již VIII. ročník Adiktologické konference Jihočeského kraje, tentokrát pod názvem "WHO IS WHO". Příspěvky se z významné míry zabývaly směrováním oboru adiktologie, především rolí poskytovatelů služeb v měnícím se paradigmatu oboru a dalšími tématy. Konference se konala pod záštitou Mgr. Ivany Stráské, náměstkyně hejtmana a za významného podílu Jihočeského kraje, organizátorem Občanské sdružení Prevent. Podrobnější údaje naleznete na www.acjck.cz.

Prezentace ke stažení (1) (6945.79 KB) Prezentace ke stažení (1) (.zip - 6945.79 KB)

Prezentace ke stažení (2) (7701.89 KB) Prezentace ke stažení (2) (.zip - 7701.89 KB)

Prezentace ke stažení (3) (6233.32 KB) Prezentace ke stažení (3) (.zip - 6233.32 KB)

Prezentace ke stažení (4) (1617.18 KB) Prezentace ke stažení (4) (.zip - 1617.18 KB)

 

VII. ročník Adiktologické konference Jihočeského kraje

Ve dnech 17. - 18. 10. 2013 proběhl již VII. ročník Adiktologické konference Jihočeského kraje, tentokrát na téma "MIMO STŘED". Příspěvky se z významné míry zabývaly vyloučenými lokalitami, menšinami, specifickými cílovými skupinami uživatelů drog, „sekundárními" tématy klientů adiktologických služeb a dalšími. Generálním partnerem akce byla Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, organizátorem Občanské sdružení Prevent. Podrobnější údaje naleznete na www.acjck.cz.

Příspěvky z konference ke stažení (6822.15 KB) Příspěvky z konference ke stažení (.zip - 6822.15 KB)

Příspěvky z konference ke stažení č.2 (5898.07 KB) Příspěvky z konference ke stažení č.2 (.zip - 5898.07 KB)

Příspěvky z konference ke stažení č. 3 (3017.95 KB) Příspěvky z konference ke stažení č. 3 (.zip - 3017.95 KB)


VI. Adiktologická konference Jihočeského kraje

Ve dnech 18.-19.10. 2012 proběhla v hotelu Vltava v Červené nad Vltavou již VI. Adiktologická konference Jihočeského kraje.

Tentokrát na téma: Místní prameny a vnitřní zřídla

Konferenci pořádalo OS PREVENT ve spolupráci s KÚ Jihočeského kraje.
Podrobnější informace jsou k dispozici na webových stránkách http://www.akjck.cz/

 Materiály z konference 1 ke stažení (7902.11 KB)  Materiály z konference 1 ke stažení (.zip - 7902.11 KB)

 Materiály z konference 2 ke stažení (4556.21 KB)  Materiály z konference 2 ke stažení (.zip - 4556.21 KB)

 Materiály z konference 3 ke stažení (2016.64 KB)  Materiály z konference 3 ke stažení (.zip - 2016.64 KB)


Zprávy o stavu ve věcech drog v Jihočeském kraji

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2015  (1206.28 KB) Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2015 (.pdf - 1206.28 KB)

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje za rok 2014 (1430.14 KB) Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje za rok 2014 (.pdf - 1430.14 KB)

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2013 (903.15 KB) Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2013 (.pdf - 903.15 KB)

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2012 (854.60 KB) Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2012 (.pdf - 854.60 KB)

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje za rok 2011 (479.36 KB) Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje za rok 2011 (.pdf - 479.36 KB)

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje za rok 2010 (626.12 KB) Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje za rok 2010 (.pdf - 626.12 KB)


Minimální síť protidrogových služeb

Síť protidrogových služeb na území Jihočeského kraje 2015 – 2017 (1456.63 KB) Síť protidrogových služeb na území Jihočeského kraje 2015 – 2017 (.pdf - 1456.63 KB)

Minimální síť protidrogových služeb na území Jihočeského kraje 2012 - 2014 ke stažení (566.43 KB) Minimální síť protidrogových služeb na území Jihočeského kraje 2012 - 2014 ke stažení (.pdf - 566.43 KB)


Adresy a kontakty v oblasti drogové problematiky

Adresy a kontakty v oblasti drogové problematiky  (99.00 KB) Adresy a kontakty v oblasti drogové problematiky (.xls - 99.00 KB)


Koncepce oddělení prevence a humanitních činností 2015 - 2017

Obsahuje tyto dílčí strategické dokumenty:

  • Strategie protidrogové politiky Jihočeského kraje na období 2015 - 2017
  • Strategie prevence rizikového chování dětí a mládež a Krajský plán prevence rizikového chování Jihočeského kraje na období 2015 - 2017
  • Koncepce sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na období 2015 - 2017
  • Koncepce integrace romské menšiny v Jihočeském kraji 2015 - 2017
  • Koncepce prevence kriminality Jihočeského kraje na období 2015 - 2017

Koncepce oddělení prevence a humanitních činností na léta 2015 - 2017 ke stažení (4738.65 KB) Koncepce oddělení prevence a humanitních činností na léta 2015 - 2017 ke stažení (.pdf - 4738.65 KB)

Závěrečná zpráva o plnění koncepce OPHČ za rok 2015 (1177.24 KB) Závěrečná zpráva o plnění koncepce OPHČ za rok 2015 (.pdf - 1177.24 KB)

 

Koncepce oddělení prevence a humanitních činností na léta 2012 -2014

Obsahuje tyto dílčí strategie:

1/ Strategie protidrogové politiky Jihočeského kraje na období 2012 - 2014
2/ Strategie prevence rizikového chování Jihočeského kraje na období 2012 - 2014
3/ Koncepce sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na období 2012- 2014
4/ Koncepce integrace romské menšiny v Jihočeském kraji 2012 - 2014
5/ Akční plán koncepce prevence kriminality Jihočeského kraje 2012 - 2014

Koncepce oddělení prevence a humanitních činností na léta 2012 - 2014 ke stažení (1035.72 KB) Koncepce oddělení prevence a humanitních činností na léta 2012 - 2014 ke stažení (.pdf - 1035.72 KB)

Závěrečná zpráva o plnění koncepce (1287.81 KB) Závěrečná zpráva o plnění koncepce (.pdf - 1287.81 KB)

Závěrečná zpráva o plnění koncepce za rok 2013 (1430.93 KB) Závěrečná zpráva o plnění koncepce za rok 2013 (.pdf - 1430.93 KB)

Závěrečná zpráva o plnění koncepce za rok 2014 (1200.58 KB) Závěrečná zpráva o plnění koncepce za rok 2014 (.pdf - 1200.58 KB)


Odborné publikace

Závěrečná zpráva projektu Škola bez drog (407.96 KB) Závěrečná zpráva projektu Škola bez drog (.pdf - 407.96 KB)

Drogova závislost - publikace (1624.06 KB) Drogova závislost - publikace (.pdf - 1624.06 KB)

Monitoring situace a potřeb v oblasti protidrogových poradenských služeb pro děti, mládež a jejich sociální okolí v Jihočeském kraji. Pešek, Kotyzov (280.29 KB) Monitoring situace a potřeb v oblasti protidrogových poradenských služeb pro děti, mládež a jejich sociální okolí v Jihočeském kraji. Pešek, Kotyzov (.pdf - 280.29 KB)

Kouření aneb závislost na tabáku.  Pešek, Nečesaná. Arkáda Písek (343.82 KB) Kouření aneb závislost na tabáku. Pešek, Nečesaná. Arkáda Písek (.pdf - 343.82 KB)

Užívání návykových látek jako sympton, poruchy vývoje rodinného systému (113.94 KB) Užívání návykových látek jako sympton, poruchy vývoje rodinného systému (.pdf - 113.94 KB)


V. Adiktologická konference Jihočeského kraje

Ve dnech 20.-21.10. 2011 proběhla v hotelu Vltava v Červené nad Vltavou již V. Adiktologická konference Jihočeského kraje.
Tentokrát na téma: Zdravotnický kontext adiktologických služeb z cyklu Sojuz a Apollo v galaxii Adiktologie

V našem oboru jasně dominují dva „světy" dvě „kultury" dva „kontexty". Sociální a zdravotnický. Jsme registrovanými sociálními službami, ale i (někteří a stále více) registrovanými zdravotnickými zařízeními. V naší práci jsou přítomny atributy sociální zdravotní péče.Tento ročník konference se zabýval tím, čím patříme do zdravotnického světa, kultury, kontextu... Jak nám v tom je... Co by náš obor potřeboval aby fungovalo, přibylo, ubylo, změnilo se...

Konferenci pořádalo OS PREVENT ve spolupráci s KÚ Jihočeského kraje.

Podrobnější informace jsou k dispozici na webových stránkách OS PREVENT.

 

Financování sociálních služeb v roce 2012 (147.23 KB) Financování sociálních služeb v roce 2012 (.pdf - 147.23 KB)

Protialkoholní záchytná stanice je nutností (2084.70 KB) Protialkoholní záchytná stanice je nutností (.pdf - 2084.70 KB)

Zavolejte doktora (778.91 KB) Zavolejte doktora (.pdf - 778.91 KB)

Ústavní a (nebo) substituční léčba závislých na opioidech (6020.27 KB) Ústavní a (nebo) substituční léčba závislých na opioidech (.pdf - 6020.27 KB)

Zkušenosti s dlouhodobou nízkodávkovou substitucí buprenorfinem (86.22 KB) Zkušenosti s dlouhodobou nízkodávkovou substitucí buprenorfinem (.pdf - 86.22 KB)

Uživatelé drog v ambulantních zdrav. zařízeních v Jihočeském kraji … (688.06 KB) Uživatelé drog v ambulantních zdrav. zařízeních v Jihočeském kraji … (.pdf - 688.06 KB)

Systém péče o konzumenty psychotropních látek v bavorsku, Condrobs e.V. (3485.81 KB) Systém péče o konzumenty psychotropních látek v bavorsku, Condrobs e.V. (.pdf - 3485.81 KB)

Panelová diskuse - výměnný automat - provokace nebo nutnost? (1089.64 KB) Panelová diskuse - výměnný automat - provokace nebo nutnost? (.pdf - 1089.64 KB)

Nejasné limity v otázce testování na infekční nemoci v protidrogových službách (44.62 KB) Nejasné limity v otázce testování na infekční nemoci v protidrogových službách (.pdf - 44.62 KB)

Zdravotnictví versus terénní práce s uživateli drog (2076.98 KB) Zdravotnictví versus terénní práce s uživateli drog (.pdf - 2076.98 KB)

Zdravotnické služby v KC a TP - registrovaných sociálních službách (288.78 KB) Zdravotnické služby v KC a TP - registrovaných sociálních službách (.pdf - 288.78 KB)

Aktivity sociální služby v oblasti veřejného zdraví (2294.30 KB) Aktivity sociální služby v oblasti veřejného zdraví (.pdf - 2294.30 KB)

Terénní program pro uživatele drog v rámci hudebních akcí (521.00 KB) Terénní program pro uživatele drog v rámci hudebních akcí (.pdf - 521.00 KB)

Zdravotnický a HR materiál v rukou klientů (466.88 KB) Zdravotnický a HR materiál v rukou klientů (.pdf - 466.88 KB)

Analýza potřeb klientů Doléčovacího centra v Českých Budějovicích (303.67 KB) Analýza potřeb klientů Doléčovacího centra v Českých Budějovicích (.pdf - 303.67 KB)

HIV pozitivní klient v Terapeutické komunitě (340.88 KB) HIV pozitivní klient v Terapeutické komunitě (.pdf - 340.88 KB)

Poskytování zdravotních a sociálních služeb jedním zařízením - příklady praxe (326.97 KB) Poskytování zdravotních a sociálních služeb jedním zařízením - příklady praxe (.pdf - 326.97 KB)

Adiktolog ve zdravotnictví - nová role, nové možnosti? (214.34 KB) Adiktolog ve zdravotnictví - nová role, nové možnosti? (.pdf - 214.34 KB)

Hledání konsensu o minimálních standardech kvality adiktologických služeb v EU (827.60 KB) Hledání konsensu o minimálních standardech kvality adiktologických služeb v EU (.pdf - 827.60 KB)

Drogová situace v ČR v roce 2010 (813.49 KB) Drogová situace v ČR v roce 2010 (.pdf - 813.49 KB)

Workshop - HIV pozitivní klient v terapeutické komunitě - kazuistika (805.60 KB) Workshop - HIV pozitivní klient v terapeutické komunitě - kazuistika (.pdf - 805.60 KB)


IV. Krajská konference protidrogových profesionálů Jihočeského kraje

Ve dnech 21.-22.10. 2010 proběhla v hotelu Vltava v Červené nad Vltavou IV. Krajská konference protidrogových profesionálů Jihočeského kraje. Tentokrát na téma Vývojové trendy jihočeských drogových služeb a programů očima poskytovatelů a zadavatelů. Aneb „Kde jsme byli a kde jsme? (...a kde budeme?)".

Vývoj protidrogových služeb na území Jihočeského kraje (422.38 KB) Vývoj protidrogových služeb na území Jihočeského kraje (.pdf - 422.38 KB)

Drogové služby Jihočeského kraje v časové perspektivě (479.35 KB) Drogové služby Jihočeského kraje v časové perspektivě (.pdf - 479.35 KB)

Quo vadis? Aneb ohlédnutí za vývojem české drogové politiky (235.73 KB) Quo vadis? Aneb ohlédnutí za vývojem české drogové politiky (.pdf - 235.73 KB)

Vývoj a změny skupiny mladistvých klientů a terapeutických přístupů v TK Karlov za posledních deset let (161.21 KB) Vývoj a změny skupiny mladistvých klientů a terapeutických přístupů v TK Karlov za posledních deset let (.pdf - 161.21 KB)

Doléčování - hledání rozmanitosti oproti stereotypu (91.72 KB) Doléčování - hledání rozmanitosti oproti stereotypu (.pdf - 91.72 KB)

Spojení občanských sdružení Laxus a Semiramis jako základ stabilizace a dalšího vývoje (248.52 KB) Spojení občanských sdružení Laxus a Semiramis jako základ stabilizace a dalšího vývoje (.pdf - 248.52 KB)

Vznik a vývoj Kontaktních center - čelem vzad, pochodem v chod (919.86 KB) Vznik a vývoj Kontaktních center - čelem vzad, pochodem v chod (.pdf - 919.86 KB)

Bezpečnější aplikace - učiteli i žáky v jednom (1325.11 KB) Bezpečnější aplikace - učiteli i žáky v jednom (.pdf - 1325.11 KB)

Kontaktní práce v nízkoprahových zařízeních jako cesta ke změně… (33.44 KB) Kontaktní práce v nízkoprahových zařízeních jako cesta ke změně… (.pdf - 33.44 KB)

Cesta \ Cesta \"Štrýtu\" aneb od idealismu k profesionalitě (.pdf - 520.47 KB)

Konopné produkty v ČR - užívání, produkce, trh a metodika poradenství pro uživatele (149.70 KB) Konopné produkty v ČR - užívání, produkce, trh a metodika poradenství pro uživatele (.pdf - 149.70 KB)

Držíme krok, aneb závislost na on-line hrách a internetu jako \ Držíme krok, aneb závislost na on-line hrách a internetu jako \"problém budoucnosti\" (.pdf - 1385.04 KB)

Romští uživatelé drog, klienti terénních programů a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (750.00 KB) Romští uživatelé drog, klienti terénních programů a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (.pdf - 750.00 KB)

Úskalí oslovování - aneb práce na malých městech (58.74 KB) Úskalí oslovování - aneb práce na malých městech (.pdf - 58.74 KB)

Terénní program Viktorie - možná inovace terénních drogových služeb (1351.55 KB) Terénní program Viktorie - možná inovace terénních drogových služeb (.pdf - 1351.55 KB)

Dvě KC v krajském městě - zmatek nebo luxus na drogové scéně? (67.42 KB) Dvě KC v krajském městě - zmatek nebo luxus na drogové scéně? (.pdf - 67.42 KB)

Toulky primární protidrogovou prevencí (35.18 KB) Toulky primární protidrogovou prevencí (.pdf - 35.18 KB)

Prevence po 18 ti? - CTRL ALT DEL (2690.74 KB) Prevence po 18 ti? - CTRL ALT DEL (.pdf - 2690.74 KB)

Spolupráce substitučního programu s K-centrem, její výhody a úskalí (127.45 KB) Spolupráce substitučního programu s K-centrem, její výhody a úskalí (.pdf - 127.45 KB)

Vznik, vývoj a perspektivy ambulantní adiktologické praxe (695.32 KB) Vznik, vývoj a perspektivy ambulantní adiktologické praxe (.pdf - 695.32 KB)


Starší materiály

Koncepční dokumenty a závěrečné zprávy - historie (2777.16 KB) Koncepční dokumenty a závěrečné zprávy - historie (.zip - 2777.16 KB)

Analýzy a studie (1291.59 KB) Analýzy a studie (.zip - 1291.59 KB)

Minimální síť protidrogových služeb na území Jihočeského kraje - 2007 ke stažení (165.02 KB) Minimální síť protidrogových služeb na území Jihočeského kraje - 2007 ke stažení (.pdf - 165.02 KB)

Creative Commons       Copyright (C) 2016 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Webmaster        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku