Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, na rok 2017 byl schválen jako součást Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2017 a je obsažen v kapitole č. IX, Příloze č. 1 tohoto dokumentu, který je v plné verzi zveřejněn jak na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Hospodaření kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/2213/rozpocet_jihoceskeho_kraje_na_rok_2017.htm, tak na této elektronické úřední desce v předcházející sekci Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje.


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


životní prostředí - posuzování vlivů ...
Číslo Vyvěšeno dne Název
561 13.08.2018 Zveřejnění informace o oznámení záměru „Novostavba produkční stáje Chrášťovice“.
558 09.08.2018 Možnost nahléd. do rozhod. o změně integrovaného povolení vydaného práv. osobě Budějovický Budvar, n. p. Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale, K. Světlé 4, Č. Budějovice, provoz. zař. „Budějovický Budvar, nár. podnik.
556 09.08.2018 Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Gigant Třeboň – k. ú. Břilice".
557 09.08.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o vydání změny integrovaného povolení právnické osoby Madeta a.s., Rudolfovská 246/83, 370 50 České Budějovice, pro zařízení „Madeta a.s. závod Jindřichův Hradec“
551 06.08.2018 Informace o konání veřejného projednání záměru „Dálnice D4 v úseku křižovatka II/118 – Milín – Mirotice, rozšíření“.
546 02.08.2018 Vrácení dokumentace k přepracování „Výrobna asfaltových směsí České Budějovice“.
542 31.07.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně rozhodnutí o vydání integrovaného povolení vydaného právnické osobě BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec, a.s., se sídlem Jarošov nad Nežárkou Nežárkou, provoz. zařízení „Výkrmna drůbeže a prasat Stráž nad Nežárkou&
539 30.07.2018 Zveřejnění informace o oznámení záměru: „Kompostárna Jarošovice s.r.o., bioplynová stanice, kompostovací hala, kompostovací plochy"
525 20.07.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Dočasný zákaz koupání ve vodní nádrži Orlík, veřejné tábořiště Podolsko.
501 16.07.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení vydaného právnické osobě Služby města Český Krumlov s.r.o., se sídlem Domoradice 1, 381 01 Český Krumlov, pro zařízení „Řízená skládka TKO Český Krumlov“.
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku