Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Informace /  

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, na rok 2017 byl schválen jako součást Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2017 a je obsažen v kapitole č. IX, Příloze č. 1 tohoto dokumentu, který je v plné verzi zveřejněn jak na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Hospodaření kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/2213/rozpocet_jihoceskeho_kraje_na_rok_2017.htm, tak na této elektronické úřední desce v předcházející sekci Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje.


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


veřejné vyhlášky
Číslo Vyvěšeno dne Název
439 19.06.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava silnice I/39 a I/3, okr. Český Krumlov dle doloženého návrhu DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy
436 16.06.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/34 v km 2,600 – 4,200 z důvodu provádění stavby „D3 0309/III Borek – Úsilné“ – dokončovací práce
437 16.06.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnice I/3 a I/34 z důvodu vedení objízdné trasy pro úplnou uzavírku silnice III/10576 v rámci stavby „D3 0309/III Borek – Úsilné“
429 14.06.2017 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/3 ve Veselí nad Lužnicí z důvodu objízdné trasy v rámci akce Veselské slavnosti 2017
430 14.06.2017 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Rozhodnutí MěÚ Soběslav MESU-2049/2016/OSÚ/ÚR/VACH-7/1 se ruší a věc se vrací k novému projednání.
427 13.06.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/39, u osady Karlovy Dvory II, okr. Český Krumlov, dle doložené situace Termín: 19. 06. 2017 – 19. 07. 2017
428 13.06.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu provozu na úseku silnice I/20 (Myšenec – Nový Dvůr), okr. Písek (dle doloženého návrhu DIO) Důvod: Pořádání triatlonového závodu Jihočeského poháru Triatlon Tálín 2017
420 08.06.2017 Veřejná vyhláška. NÁVRH ROZHODNUTÍ V PŘEZKUMNÉM ŘÍZENÍ VE VĚCI ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEMŽE.
415 07.06.2017 Veřejná vyhláška. Doručení návrhu 6. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace o možnosti uplatnit připomínky k zpracovanému návrhu
364 15.05.2017 Veřejná vyhláška. Změna č. 1 územního plánu Větřní. Návrh rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci změny č. 1 územního plánu Větřní.
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku