Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Informace /  

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, na rok 2017 byl schválen jako součást Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2017 a je obsažen v kapitole č. IX, Příloze č. 1 tohoto dokumentu, který je v plné verzi zveřejněn jak na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Hospodaření kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/2213/rozpocet_jihoceskeho_kraje_na_rok_2017.htm, tak na této elektronické úřední desce v předcházející sekci Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje.


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


veřejné vyhlášky
Číslo Vyvěšeno dne Název
357 24.05.2018 Rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci změny č. 4 územního plánu obce Kovářov. Veřejná vyhláška.
356 23.05.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/24 v místě křižovatky silnice I/24 a II/603, k.ú. Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
355 23.05.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/19 v k.ú. Kladruby, obec Dolní Hořice, okr. Tábor
354 23.05.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/19 v úseku od okružní křižovatky v Měšicích po Zárybničnou Lhotu, okres Tábor.
353 23.05.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/4 a I/22 ve Strakonicích, dle doloženého návrhu DIO. Termín: dne 02. 06. 2018 od 12,00 – 18,00 hod.
351 22.05.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava silnice I/4, v úseku MUK Nová Hospoda (výjezd sm.Strakonice) - Drhovle, pro provedení stavby „I/4 MUK N.Hospoda - Drhovle“ dle doloženého návrhu DIO
350 22.05.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava silnice I/4 v úseku MUK N.Hospoda - Podolí II – III/00424 – I/4 (II/604), okr. Písek
349 22.05.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/20, v místě mostu přes Mračovský potok za Blatnou, okr. Strakonice.
346 21.05.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/4, ul. Písecká.
343 18.05.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 v km 59,000 – 76,000, dle doloženého návrhu DIO z důvodu rekonstrukce mostů evid. č. 3-068 a 3-069 v k.ú. Doubí nad Lužnicí
339 17.05.2018 Veřejná vyhláška. Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. „BYTOVÝ DŮM ARBOREA II.,v k. ú. Borek u Českých Budějovic.
338 16.05.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/39, u Hořic na Šumavě, okr. Český Krumlov, v místě mostu ev. č. 39-017 Termín: 20. 05. 2018 – 15. 11. 2018 Důvod: rekonstrukce mostu ev. č. 39-017
332 14.05.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/23 u Kardašovy Řečice
331 14.05.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu jednoho jízdního pruhu silnice I/3 Dlouhá louka U Výstaviště v Českých Budějovicích v rámci akce RALLYE Český Krumlov 2018
330 14.05.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 k.ú. Chotýčany z důvodu stavby dálnice "D3 0309/II Ševětín-Borek - doplnění chráničky na odpočívky Chotýčany"
324 10.05.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 z důvodu provádění opravy povrchu vozovky v rámci akce "Oprava silnice I/3 Bukovec - Holkov".
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku