Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Informace /  

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, na rok 2017 byl schválen jako součást Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2017 a je obsažen v kapitole č. IX, Příloze č. 1 tohoto dokumentu, který je v plné verzi zveřejněn jak na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Hospodaření kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/2213/rozpocet_jihoceskeho_kraje_na_rok_2017.htm, tak na této elektronické úřední desce v předcházející sekci Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje.


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


veřejné vyhlášky
Číslo Vyvěšeno dne Název
951 12.12.2017 Veřejná vyhláška. Rozhodnutí ve věci odvolání p.Rebec a p.Rebcová - veřejný přístup na účelové komunikaci v k.ú. Prachatice
947 08.12.2017 Rozhodnutí. Přičlenění pozemků k honitbě Sedlec II. odvolání.
944 08.12.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava úseku silnice I/4, v obci Vimperk u domu č.p. 151, okr. Prachatice
940 06.12.2017 Usnesení Krajského úřadu - Jihočeského kraje o přerušení řízení - z důvodu absence výjimky dle § 56 z.č. 114/1992 Sb.
939 06.12.2017 Veřejná vyhláška. Oznámení-možnost převzít písemnost: stavební povolení č.j. KUJCK 138445/2017 ze dne 27.11. 2017 na stavbu „I/23 Plasná, most ev.č. 23-007“, adresované účastníkovi řízení, paní Tereze Plavecké, Chotovická 1788/4, Kobylisy, 182 00 Praha 8.
931 01.12.2017 Veřejná vyhláška. Návrh rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci změny č. 1 územního plánu Obce Střítež.
926 30.11.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/22 v k.ú. Katovice, okr. Strakonice.
925 30.11.2017 Přechodná úprava provozu na silnici I/3, za městem Velešín ve směru na Dolní Dvořiště, okr. Český Krumlov, dle doložené situace
924 30.11.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/39, v prostoru křižovatky I/39 x II/155, okr. Český Krumlov, dle doložené situace
918 28.11.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/19 v k.ú. Božetice, okr. Písek.
902 24.11.2017 Veřejná vyhláška. Návrh rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci změny č. 4 územního plánu Obce Kovářov.
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku