Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Informace /  

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, na rok 2017 byl schválen jako součást Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2017 a je obsažen v kapitole č. IX, Příloze č. 1 tohoto dokumentu, který je v plné verzi zveřejněn jak na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Hospodaření kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/2213/rozpocet_jihoceskeho_kraje_na_rok_2017.htm, tak na této elektronické úřední desce v předcházející sekci Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje.


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


veřejné vyhlášky
Číslo Vyvěšeno dne Název
604 18.08.2017 Veřejná vyhláška. Usnesení. Krajský úřad odnímá projednání o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Revitalizace historického centra města Písek" a pověřuje jednáním a rozhodováním v dané věci Městský úřad Milevsko.
603 18.08.2017 Veřejná vyhláška. Usnesení. Námitka podjatosti všech úředníků MěÚ Písek.
599 16.08.2017 Veřejná vyhláška. Seznámení účastníků řízení s podklady pro rozhodnutí o odvolání. Stavba nazvaná "Zahradní chatka" v k. ú. Český Krumlov.
597 15.08.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/4 před odbočkou na MK Kapsova Lhota, okres Strakonice, při úplné uzavírce MK mezi I/4 a III/1427 z důvodu obnovy povrchu této MK, dle doloženého návrhu DIO
595 14.08.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 v Sezimově Ústí, okres Tábor.
594 11.08.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci v Obci Čimelice.
593 11.08.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/34 v úseku ul. Tyršova - Hůrecká v Lišově z dův. konání akce "Lišovské slavnosti 2017".
592 11.08.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. na silnicích I/3 (ulice Pražská a Strakonická) I/34 (ulice Generála Píky) a II/152 (ulice Nádražní) v Českých Budějovicích z důvodu provedení nezbytných úprav na VDZ a SDZ po zprovoznění dálnice D3 0309/III Borek - Úsilné
591 10.08.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/22 ve Strakonicích v ulici Katovické.
590 10.08.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/39 v k.ú. Lenora, okr. Prachatice
589 10.08.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/4 a I/22 ve Strakonicích.
574 08.08.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/34 v Lišově.
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku