Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Informace /  

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, na rok 2017 byl schválen jako součást Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2017 a je obsažen v kapitole č. IX, Příloze č. 1 tohoto dokumentu, který je v plné verzi zveřejněn jak na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Hospodaření kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/2213/rozpocet_jihoceskeho_kraje_na_rok_2017.htm, tak na této elektronické úřední desce v předcházející sekci Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje.


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


veřejné vyhlášky
Číslo Vyvěšeno dne Název
381 23.05.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/19 ve staničení km 100,200 – 102,500 / od mostu přes rybník Jordán k nájezdu na dálnici D3
380 23.05.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 z důvodu provádění stavby „I/3 – Planá u Českých Budějovic – Boršov nad Vltavou“
379 19.05.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava úseku silnice I/39, úseku silnice I/39, u mostu ev. č. 39-025, Pihlov, okr. Český Krumlov, v místě staničení km 41,850 – 41,950.
378 19.05.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/4 v úseku od ČS PHM ÖMV ke křižovatce u obce Drhovle a silnice I/20 u křižovatky s MK severně od Pamětic, okr. Písek
377 19.05.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava silnice I/3 a I/39, okr. Český Krumlov a okr. České Budějovice dle doloženého návrhu DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy
375 18.05.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/4 a I/22 ve Strakonicích.
374 18.05.2017 Veřejná vyhláška. Seznámení účastníků řízení s úkonem správního orgánu v průběhu odvolacího řízení. Stavba „Stavební úpravy a přístavba hal (rekonstrukce a přístavba hal) Týn nad Vltavou, Kolodějská č. p. 507 v katastrálním území Týn nad Vltavou.
373 17.05.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava úseku silnice I/39, v úseku Volary – Soumarský most, okr. Prachatice dle doloženého návrhu DIO, který je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy
372 17.05.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/19 v obci Zárybničná Lhota a v úseku před vjezdem do obce ve směru od Tábora.
370 16.05.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/20 v úseku Čejkovice - Nová Hospoda.
368 15.05.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 z důvodu provádění stavby "D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec.
367 15.05.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 v obci Borek z důvodu provádění stavby „Bezbarierové přechody pro chodce na silnici I/3 v obci Borek“
364 15.05.2017 Veřejná vyhláška. Změna č. 1 územního plánu Větřní. Návrh rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci změny č. 1 územního plánu Větřní.
362 12.05.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava úseku silnice I/4, v obci Čkyně, okr. Prachatice Termín: 17. 05. 2017 – 16. 06. 2017
356 11.05.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice pro motorová vozidla I/20 - Chlaponice, okr. Písek (dle doloženého návrhu DIO)
353 10.05.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/20 v Č. Budějovicích z důvodu provádění opravy povrchu vozovky v rámci akce „I/20 OK GLOBUS – České Vrbné“
352 10.05.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/3 (ul. Strakonická v úseku od křižovatky s ul. Plzeňská po ul. Pražská) a na silnici I/34 OK ul. Okružní (směr Generála Píky a Rudolfovská ul. a Generála Píky a ulice Okružní) v Č. Budějov
351 10.05.2017 Veřejná vyhláška. Územní plán Jinín. Návrh rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci územního plánu Jinín.
346 09.05.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava úseku silnice I/39, v k.ú. Dolní Třebonín, okr. Český Krumlov.
345 09.05.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/19, před MÚK Čekanice, okr. Tábor.
344 09.05.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu provozu silnice I/4 – Mirotice a I/20 - Písek, okr. Písek
343 09.05.2017 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/23 v úseku Kardašova Řečice – Újezdec
290 13.04.2017 Veřejná vyhláška. Návrh rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci změny č. 1 územního plánu Včelná.
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Webmaster        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku