Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Informace /  

Pravidla, směrnice, zásady

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

VYBRANÁ PLATNÁ PRAVIDLA, SMĚRNICE A ZÁSADY (schválené radou a zastupitelstvem Jč.Kraje)
Poř.
číslo
Název Dokumenty  
2/17 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů text normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
Detail
4/16 Zásady pro zadávání veřejných zakázek JK a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi text normy
Detail
3/16 Směrnice Rady Jihočeské kraje k řešení případů porušení rozpočtové kázně a finančních oprav v rámci Jihočeského kraje text normy
Detail
9/15 Pravidla poskytování dotací na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji na období 2014-2020 text normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
Detail
8/15 Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory text normy
Detail
6/15 Zásady jednotného vizuálního stylu a pravidla pro užívání symbolů a logotypu Jihočeského kraje text normy
Detail
5/15 Zásady pro zadávání veřejných zakázek JK a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi text normy
Detail
3/15 Pravidla poskytování dotací na hospodaření v lesích JK na období 2014-2020 text normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
Detail
2/15 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů text normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
příloha normy
Detail
1/15 Pravidla Rady JK pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu text normy
Detail
1/14 Zásady pro zadávání veřejných zakázek JK a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi text normy
Detail
9/12 Zásady pro zadávání veřejných zakázek JK a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi text normy
Detail
7/12 Směrnice - Poskytování věcných darů a propagačních předmětů Jihočeského kraje text normy
příloha normy
příloha normy
Detail
7/10 Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku, odměn ředitelům škol a škol.zařízení text normy
Detail
5/09 Zásady jednotného vizuálního stylu a pravidla pro užívání symbolů a logotypu Jihočeského kraje text normy
Detail
3/08 Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných JK text normy
Detail
1/08 Zásady pro poskytování dotací a finančních darů Jihočeským krajem text normy
Detail
STATUTY
Poř.
číslo
Název Dokumenty  
1/17 Statut Krajské výběrové komise Programu obnovy venkova Jihočeského kraje text statutu
Detail
2/16 Statut Fondu stavebního řádu (FSŘ) text statutu
Detail
1/16 Statut Fondu vodního hospodářství text statutu
Detail
2/11 Statut Ceny hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje text statutu
Detail
OSTATNÍ DOKUMENTY
Poř.
číslo
Název Dokumenty  
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku