Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Jazykové verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Vnější vztahy a zahraniční spolupráce Jihočeského kraje

Jihočeský kraj uskutečňuje zahraniční spolupráci ve smyslu § 28, Zákona o krajích č.129/2000 Sb.

Jihočeský kraj hraničí se dvěma zeměmi Evropské unie, tj. se Spolkovou republikou Německo, resp. vládním krajem Dolní Bavorsko a se dvěma spolkovými zeměmi Rakouské republiky, Horními a Dolními Rakousy. Společná hranice a do jisté míry i minulost, včetně následného historického vývoje kladou na Jihočeský kraj v oblasti zahraniční spolupráce zcela konkrétní úkoly.

Zahraniční vztahy rozvíjí Jihočeský kraj intenzivně od svého založení v roce 2001, kdy byla také vytvořena první strategie rozvoje zahraničních vztahů Jihočeského kraje. Na regionální úrovni udržuje úzkou spolupráci s výše zmíněnými sousedními regiony Horní Rakousy, Dolní Rakousy, Dolní Bavorsko. Hlavními cíli spolupráce s těmito regiony jsou rozvoj vzájemné propagace v oblasti cestovního ruchu, dopravní projekty, především podpora eurkoridoru Sever-Jih, oblast vzdělávání, kultura a posílení významu regionů v rámci Evropy. Další spolupráce probíhá s Kantonem Bern, Košickým samosprávným krajem, regionem Bretaň ve Francii a městem Lethbridge ve státě Alberta v Kanadě.

Jihočeský kraj participuje na činnosti řady přeshraničních sdružení, je např. členem Spolku pro podproru Institutu regionů Evropy. Od dubna 2004 provozuje také svoji stálou kancelář v Bruselu.
Pro rozvoj přeshraničních kontaktů podporuje Jihočeský kraj také zahraniční aktivity všech subjektů na svém území, především obcí, škol, hospodářských komor, neziskových organizací, univerzit atd.

Podrubrika Organizace vnějších vztahů v rámci krajského úřadu

Podrubrika Partneři Jihočeského kraje v zahraniční spolupráci

Podrubrika Kancelář Jihočeského kraje v Bruselu

Podrubrika Evropský region Dunaj - Vltava

Creative Commons       Copyright (C) 2016 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Webmaster        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku