Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Jazykové verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Formuláře a tiskopisy ke stažení

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Oprávnění k poskytování zdravotních služeb včetně tzv. přeregistrací:

Tiskopisy lze využít, ale nejsou závazné, jedná se pouze o navržené vzory, nikoliv právně závazné formuláře.

Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb – tzv. přeregistrace (171.44 KB) Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb – tzv. přeregistrace (.zip - 171.44 KB)

Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (492.33 KB) Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (.zip - 492.33 KB)


Vzory návrhů na konání výběrového řízení:

Návrh zdravotní pojišťovny na konání výběrového řízení

Návrh ke stažení (27.00 KB) Návrh ke stažení (.doc - 27.00 KB)

Návrh obce na konání výběrového řízení

Návrh ke stažení (27.00 KB) Návrh ke stažení (.doc - 27.00 KB)

Návrh uchazeče na konání výběrového řízení (uchazeč - poskytovatel, kterému bylo uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo mu byla vydána registrace nestátního zdravotnického zařízení)

Návrh ke stažení (45.50 KB) Návrh ke stažení (.doc - 45.50 KB)

Návrh uchazeče na konání výběrového řízení (uchazeč - fyzická nebo právnická osoba, která hodlá poskytovat zdravotní služby a je schopna ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení splnit předpoklady k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče)

Návrh ke stažení (52.00 KB) Návrh ke stažení (.doc - 52.00 KB)


Vzory přihlášek do výběrového řízení:

Přihláška do výběrového řízení (uchazeče, kterým je poskytovatel oprávněný poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru).

Přihláška ke stažení (22.38 KB) Přihláška ke stažení (.docx - 22.38 KB)

Přihláška do výběrového řízení (uchazeč, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá poskytovat zdravotní služby a je schopna ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení splnit předpoklady poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče).

Přihláška ke stažení (54.50 KB) Přihláška ke stažení (.doc - 54.50 KB)


Formuláře pro registr poskytovatelů sociálních služeb:

Formulář pro zápis do registru (92.51 KB) Formulář pro zápis do registru (.zip - 92.51 KB)

Je-li předmětem žádosti zapsání do registru sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení ústavní péče podle § 52 zákona o sociálních službách, musí žadatel doložit jako přílohu také formulář Údaje o registrované sociální službě.

Odkaz na jiné stránky Ke stažení na stránkách MPSV


Sociálně-právní ochrana dětí:

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Formulář žádosti o vydání pověření k výkonu SPOD (880.74 KB) Formulář žádosti o vydání pověření k výkonu SPOD (.pdf - 880.74 KB)


Žádost o předání zdravotnické dokumentace

Žádost ke stažení (31.50 KB) Žádost ke stažení (.doc - 31.50 KB)


List o prohlídce zemřelého

Formulář ke stažení (656.08 KB) Formulář ke stažení (.pdf - 656.08 KB)

Creative Commons       Copyright (C) 2016 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Webmaster        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku