Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Jazykové verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Složení Rady Jihočeského kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Uvolnění členové rady:

hejtman (22.74 KB)

Mgr. Jiří Zimola - hejtman Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech zastupování a reprezentace kraje, krizového řízení a obnovy území, zahraničních vztahů, zahraniční spolupráce, kanceláře Brusel,vnějších vztahů, poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., vyřizování stížností na činnost samosprávy, tiskového oddělení, cestovního ruchu, přírodní a kulturní atraktivity, marketingu kraje.

Straska Ivana (17.33 KB)

Mgr. Ivana Stráská - 1. náměstkyně hejtmana - zabezpečování úkolů v oblastech sociálních věcí, komunitního plánování sociálních služeb, národnostních menšin, zdravotnictví, nemocnic, LPS ZZS.

Slíva J. (12.67 KB)

Ing. Jaromír Slíva (ČSSD) - náměstek hejtmana - zabezpečování úkolů v oblastech investic kraje, koordinace a realizace velkých projektů kraje, příprava všech krajských projektů před podáním žádostí o granty a příspěvky z jiných než krajských zdrojů, správa a administrace krajských projektů, projektů příspěvkových organizací a projektů krajem zakládaných obchodních společností, správa matice příslibů, granty,příspěvky a dary kraje, veřejné zakázky, administrace grantů a příspěvků pro cizí subjekty vč. administrace grantů EU, řízení záležitostí ROP popř. nástupnického programu EU, rozvoj služeb e-governmentu a IT (kooperace se ředitelem KÚ), podpora vědy, výzkumu a vývoje, agenda VTP a JAIP, podpora konkurenceschopnosti jihočeských podniků a podnikatelů.

Novák J. (12.16 KB)

Mgr. Jaromír Novák (ČSSD) - zabezpečování úkolů v oblastech financí, ekonomiky a majetku kraje.

Hana Rodinova (13.69 KB)

Ing. Hana Tůmová, Ph.D. (KSČM) - zabezpečování úkolů v oblastech - životního prostředí, zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivosti, problematiky jihočeského venkova, agendy MAS, podpory hospodářsky slabých oblastí, kulturního dědictví, památkové péče.

Tomes Vytiska (13.83 KB)

JUDr. Tomeš Vytiska (KSČM) - zabezpečování úkolů v oblastech školství, řešení otázek zaměstnanosti, podpory zájmové činnosti mládeže a sportu, celoživotního vzdělávání, kultury, řízení zřizovaných organizací v rezortu.

Krák (12.21 KB)

Mgr. Bc. Antonín Krák (ČSSD) - zabezpečování úkolů v oblastech územního plánování (jen samosprávné úkony), dopravy a dopravní obslužnosti (JIKORD), správy komunikací, přeshraniční spolupráce.

Neuvolnění členové rady:

Ing. Miroslav Joch (ČSSD)

Ing. Stanislav Mrvka (ČSSD)

Ing. Václav Valhoda (ČSSD)

Ebert Václav (KSČM)

Creative Commons       Copyright (C) 2016 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Webmaster        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku