Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Jazykové verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Složení Rady Jihočeského kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Uvolnění členové rady:

Hejtman Jiří Zimola (4.91 KB)

Mgr. Jiří Zimola (ČSSD), hejtman Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

- zastupování a reprezentace kraje
- krizové řízení a obnova území
- zahraniční vztahy, zahraniční spolupráce, kancelář Brusel
- vnější vztahy, poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., vyřizování stížností na činnost samosprávy
- tiskové oddělení
- cestovní ruch, přírodní a kulturní atraktivity, marketing kraje
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence;

1. náměstkyně Kozlová (4.69 KB)

Doc., Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. (ANO), 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

- sociální věci, komunitní plánování sociálních služeb
- národnostní menšiny
- školství
- řešení otázek zaměstnanosti
- podpora zájmové činnosti mládeže a sportu
- celoživotní vzdělávání
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence;

náměstek Kubík (4.48 KB)

Ing. Jan Kubík (ANO), náměstek hejtmana Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

- územní plánování (jen samosprávné úkony)
- doprava a dopravní obslužnost (JIKORD)
- správa komunikací
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence;

Náměstek Slíva (4.68 KB)

Ing. Jaromír Slíva, MBA (ČSSD), náměstek hejtmana Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

- investice kraje, koordinace a realizace velkých projektů kraje
- příprava všech krajských projektů před podáním žádostí o granty a příspěvky z jiných než krajských zdrojů
- správa a administrace krajských projektů, projektů příspěvkových organizací a projektů krajem zakládaných obchodních společností
- správa matice příslibů
- veřejné zakázky
- administrace grantů a příspěvků pro cizí subjekty vč. administrace grantů EU
- řízení záležitostí ROP popř. nástupnického programu EU
- rozvoj služeb e-governmentu a IT (kooperace se ředitelem KÚ)
- podpora vědy, výzkumu a vývoje, agenda VTP a JAIP
- podpora konkurenceschopnosti jihočeských podniků a podnikatelů
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence;

Náměstkyně Stráská (5.65 KB)

Mgr. Ivana Stráská (ČSSD), náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

- zdravotnictví
- nemocnice
- LPS a ZZS
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence;

Radní Pavel Hroch (5.90 KB)

Pavel Hroch (Jihočeši 2012), uvolněný člen Rady Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

- životní prostředí, zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivost
- problematika jihočeského venkova
- agenda MAS
- podpora hospodářsky slabých oblastí
- dotace kraje vč. POV
- kultura a kulturní dědictví
- památková péče
- řízení zřizovaných organizací v rezortu
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence;

Radní Novák (5.07 KB)

Mgr. Jaromír Novák (ČSSD), uvolněný člen Rady Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

- finance a ekonomika
- majetek kraje
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence.

 

 

Neuvolnění členové rady:

Ing. Miroslav Joch (ČSSD)

Ing. Petr Kalina (ANO)

Ing. František Konečný, Ph.D. (ANO)

Petr Novák (ANO)

Creative Commons       Copyright (C) 2016 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Webmaster        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku