Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Jazykové verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Prokázání finanční způsobilosti dopravců

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Povinnost prokázat finanční způsobilost se vztahuje na dopravce provozující silniční dopravu velkými vozidly (vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče).

Prokazování finanční způsobilosti je potřebné pro řádné zahájení a správy podniku tak, aby podnikatel v dopravě v průběhu ročního účetního období byl vždy schopen dostát svým finančním závazkům.

  • podnikatel v dopravě prokazuje trvání FZ všemi způsoby uvedenými v přímo použitelném předpisu Evropské unie (Nařízení č. 1071/2009) na každý kalendářní rok.
  • žadatel o koncesi, který povede účetnictví, může FZ prokázat zahajovací rozvahou nebo zahajovací rozvahou ve zjednodušeném rozsahu. Žadatel o koncesi, který povede daňovou evidenci, může finanční způsobilost prokázat zahajovacím přehledem obchodního majetku.

Způsoby prokazování FZ:

  • roční účetní uzávěrka ověřená auditorem nebo jinou řádně oprávněnou osobou např. daňovým poradcem (k tomu osvědčení o zápisu nebo o registraci v seznamu daňových poradců a čestné prohlášení o tom, že ověřil účetní závěrku a že není subjektem, který vede účetnictví kontrolované účetní jednotky) nebo účetní (k tomu výpis ze živnostenského rejstříku a čestné prohlášení o tom, že ověřil účetní závěrku a že není subjektem, který vede účetnictví kontrolované účetní jednotky).
  • bankovní záruka nebo
  • pojištění, včetně pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání

Termíny prokázání FZ:

  • podnikatel prokazuje nejpozději do 31. 7. kalendářního roku nebo
  • podnikatel může také v odůvodněných případech požádat dopravní úřad před uplynutím této lhůty o prodloužení termínu prokázání FZ do 31. 8. kalendářního roku.

V případě, že dopravce v zákonem stanoveném termínu FZ neprokáže, dopravní úřad podá živnostenskému úřadu návrh na změnu nebo zrušení koncese.

Dopravce prokazuje, že disponuje kapitálem a rezervami v níže uvedených částkách, dle počtu vozidel, jimiž provozuje dopravu pro cizí potřebu a která má nahlášená na dopravním úřadu.

Finanční způsobilost na první vozidlo činí 9.000 EUR, na každé další vozidlo 5.000 EUR.

Na rok 2017 je stanovena částka na 1 vozidlo ve výši 243 189 Kč a na každé další 135 105 Kč.

FZ - PODKLADY  2017 (82.00 KB) FZ - PODKLADY 2017 (.doc - 82.00 KB)

Čestné prohlášení ke stažení (30.50 KB) Čestné prohlášení ke stažení (.doc - 30.50 KB)

FZ - dodatek 2017 (78.00 KB) FZ - dodatek 2017 (.doc - 78.00 KB)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 (162.96 KB) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 (.pdf - 162.96 KB)

Creative Commons       Copyright (C) 2016 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Webmaster        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku