Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Jazykové verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace


Znak a symboly Jihočeského kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Ustanovení zákona 129/2000 Sb. o symbolech kraje

     (1) Kraj může mít znak a vlajku.
     (2) Předseda Poslanecké sněmovny může kraji, který nemá znak nebo vlajku, na jeho návrh znak nebo vlajku udělit.
     (3) Předseda Poslanecké sněmovny  může na žádost kraje změnit znak nebo vlajku kraje.
     (4)  Kraje a  jimi zřízené  nebo založené  organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku kraje. Jiné subjekty mohou užívat znak kraje jen s jeho souhlasem. K užívání vlajky kraje není nutný jeho souhlas.

Znak a prapor Jihočeského kraje a jejich užívání stanovuje obecně závazná vyhláška Jihočeského kraje č. 1/2005, platná od 19.4.2005, kterou byla novelizována obecně závazná vyhláška Jihočeského kraje č . 2/2003.

Soubor ke stažení - text vyhlášky (33.45 KB) Soubor ke stažení - text vyhlášky (.pdf - 33.45 KB)

Soubor ke stažení - příloha vyhlášky (36.19 KB) Soubor ke stažení - příloha vyhlášky (.jpg - 36.19 KB)

 

 

Níže uvedená zobrazení znaku, praporu a loga Jihočeského kraje jsou pouze ilustrativní a příslušné soubory není možné v žádném případě používat při zpracování písemných nebo grafických materiálů, obsahujících symboly Jihočeského kraje.

Užití loga či znaku kraje se řídí "Zásadami jednotného vizuálního stylu a pravidly pro užívání symbolů a logotypu Jihočeského kraje". Kontakt: Oddělení marketingu a cestovního ruchu, Bc. Markéta Chromá, tel. 386720374, e-mail: chroma@kraj-jihocesky.cz; Petr Lebeda, tel. 386720373, e-mail: lebeda@kraj-jihocesky.cz.

 

 

Obrázek - znak Jč kraje (8.05 KB)

Znak Jihočeského kraje - zobrazení
 

 

 


Prapor Jihočeského kraje - zobrazení
 
Obrázek - vlajka Jč. kraje (4.33 KB)

 

 

Logo Jihočeského kraje - zobrazení

Nové logo Jihočeského kraje (15.22 KB)

 

 

Creative Commons       Copyright (C) 2014 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Webmaster        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku