Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Odpovědi na žádosti o informace, podané v roce 2006

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Jednotlivé soubory jsou řazeny chronologicky podle data podání žádosti o informaci, text odkazu na soubor vyjadřuje obsah dotazu. Adresy žadatelů o informace jsou dostupné pouze tehdy, je-li žadatelem právnická osoba.

Referenda na území Jihočeského kraje za rok 2005 (34.34 KB) Referenda na území Jihočeského kraje za rok 2005

Záměr na vytvoření lyžařského centra Chlum (39.75 KB) Záměr na vytvoření lyžařského centra Chlum

Žádost o poskytnutí kopie polyfunkční studie využití vojenského prostoru Boletice (30.62 KB) Žádost o poskytnutí kopie polyfunkční studie využití vojenského prostoru Boletice

Nabytí právní moci rozhodnutí týkajících se stavebního řízení v Mladé Vožici (30.28 KB) Nabytí právní moci rozhodnutí týkajících se stavebního řízení v Mladé Vožici

Žádost o poskytnutí nové varianty transformace Výcvikového vojenského prostoru Boletice (30.33 KB) Žádost o poskytnutí nové varianty transformace Výcvikového vojenského prostoru Boletice

Úhrada projektu technologické části celokrajského operačního střediska ZZS (42.72 KB) Úhrada projektu technologické části celokrajského operačního střediska ZZS

Žádost o zaslání platného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje (32.94 KB) Žádost o zaslání platného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje

Žádost o poskytnutí studie \ Žádost o poskytnutí studie \"Lipensko - zimní turistická sezona\"

Počet došlých elektronicky podepsaných podání za rok 2005 (28.80 KB) Počet došlých elektronicky podepsaných podání za rok 2005

Aktuální informace týkající se nemocnic v JčK (30.48 KB) Aktuální informace týkající se nemocnic v JčK

Informace o zahajovaných správních řízení týkajících se zásahů do vodních toků a ZCHÚ (30.00 KB) Informace o zahajovaných správních řízení týkajících se zásahů do vodních toků a ZCHÚ

Žádost o poskytnutí konkrétních stanovisek a usnesení (29.57 KB) Žádost o poskytnutí konkrétních stanovisek a usnesení

Žádost o sdělení nabytí právní moci rozhodnutí krajského úřadu (30.00 KB) Žádost o sdělení nabytí právní moci rozhodnutí krajského úřadu

Návrh na provedení státního stavebního dohledu a žádost o okamžité zastavení provozu JE Temelín (33.97 KB) Návrh na provedení státního stavebního dohledu a žádost o okamžité zastavení provozu JE Temelín

Žádost o zaslání seznamu očních lékařů (30.32 KB) Žádost o zaslání seznamu očních lékařů

Dotazy týkající se soukromé bezpečnostní služby (37.63 KB) Dotazy týkající se soukromé bezpečnostní služby

Postup stavebního úřadu - povolení změny užívání garáže (63.91 KB) Postup stavebního úřadu - povolení změny užívání garáže

Rozhodnutí o vydání stavebního povolení (57.71 KB) Rozhodnutí o vydání stavebního povolení

Zápis a složení komise pro hodnocení GP Nemovité kulturní památky (29.07 KB) Zápis a složení komise pro hodnocení GP Nemovité kulturní památky

Druhý hlavní výrobní blok JETE a účast ve správním řízení (107.08 KB) Druhý hlavní výrobní blok JETE a účast ve správním řízení

Žádost Jihočeského kraje o finanční podporu ze Strukturálních fondů EU, počet projektů (31.46 KB) Žádost Jihočeského kraje o finanční podporu ze Strukturálních fondů EU, počet projektů

Dotaz na vyúčtování položky (31.71 KB) Dotaz na vyúčtování položky

Základní dopravní obslužnost v Jihočeském kraji - dotace pro dopravce a jejich čerpání (38.04 KB) Základní dopravní obslužnost v Jihočeském kraji - dotace pro dopravce a jejich čerpání

Dotaz ohledně kolaudace 2.HVB Jaderné elektrárny Temelín (31.36 KB) Dotaz ohledně kolaudace 2.HVB Jaderné elektrárny Temelín

Povolení stavby v areálu ECO-DESIGN s.r.o. (36.17 KB) Povolení stavby v areálu ECO-DESIGN s.r.o.

Žádost o dokumenty ke společnosti ENKI o.p.s. - žádost o grant, zpráva hodnotitelské komise (31.63 KB) Žádost o dokumenty ke společnosti ENKI o.p.s. - žádost o grant, zpráva hodnotitelské komise

Dotaz ohledně dálnice D3 0306-II Chotoviny - Tábor (30.81 KB) Dotaz ohledně dálnice D3 0306-II Chotoviny - Tábor

Dotazy ohledně stavby otevřeného přístřešku stp.č.405/1 (34.91 KB) Dotazy ohledně stavby otevřeného přístřešku stp.č.405/1

Informace o možnosti dotace pro azylové domy (31.85 KB) Informace o možnosti dotace pro azylové domy

Složení Rady Jihočeského kraje 2000 - 2004 (31.45 KB) Složení Rady Jihočeského kraje 2000 - 2004

Znění smlouvy o závazku veřejné služby uzavřené mezi JčK a železničními dopravci (28.76 KB) Znění smlouvy o závazku veřejné služby uzavřené mezi JčK a železničními dopravci

Dotaz na spisovou agendu Ing. Řěžábkové z oddělení územního plánování a investic (34.52 KB) Dotaz na spisovou agendu Ing. Řěžábkové z oddělení územního plánování a investic

Žádost o doklady týkající se grantu ENKI o.p.s. (14.90 KB) Žádost o doklady týkající se grantu ENKI o.p.s.

Opětovná žádost o informaci dle 106/1999 Sb. (33.86 KB) Opětovná žádost o informaci dle 106/1999 Sb.

Dotace na vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů (31.60 KB) Dotace na vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku