Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Odpovědi na žádosti o informace, podané v roce 2008

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Dopravní značení v obci Třeboň (31.35 KB) Dopravní značení v obci Třeboň

Vydávání periodika Krajským úřadem Jihočeského kraje  (29.35 KB) Vydávání periodika Krajským úřadem Jihočeského kraje

Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě na rok 2008 (33.00 KB) Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě na rok 2008

Rozpočet Jihočeského kraje v roce 2007 (81.01 KB) Rozpočet Jihočeského kraje v roce 2007

Odměny krajských zastupitelů Jihočeského kraje (119.47 KB) Odměny krajských zastupitelů Jihočeského kraje

Závazné ukazaetele lesního hospodářského plánu (87.12 KB) Závazné ukazaetele lesního hospodářského plánu

Informace o OU Čimelice (142.31 KB) Informace o OU Čimelice

Kulturní památky na území Jihočeského kraje (91.41 KB) Kulturní památky na území Jihočeského kraje

Seznam kulturních organizací zřizovaných Jihočeským krajem (78.98 KB) Seznam kulturních organizací zřizovaných Jihočeským krajem

Výstavba fotovoltaické elektrárny (FVE) v Dědovicích na Písecku (89.24 KB) Výstavba fotovoltaické elektrárny (FVE) v Dědovicích na Písecku

Náklady na cesty radních Jihočeského kraje do zahraničí v roce 2007 (94.58 KB) Náklady na cesty radních Jihočeského kraje do zahraničí v roce 2007

Odměny za výkon funkce člena zastupitelstva kraje  (82.29 KB) Odměny za výkon funkce člena zastupitelstva kraje

Informace ve věci Zásad územního rozvoje (dále ZÚR) Jihočeského kraje a vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj (311.58 KB) Informace ve věci Zásad územního rozvoje (dále ZÚR) Jihočeského kraje a vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj

Nemocnice Písek, a.s., - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným postupem (93.62 KB) Nemocnice Písek, a.s., - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným postupem

Informace o původcích odpadů v Jihočeském kraji  (146.54 KB) Informace o původcích odpadů v Jihočeském kraji

Informace o hospodaření Jihočeského kraje (96.44 KB) Informace o hospodaření Jihočeského kraje

Návrhy zákonů předložené Zastupitelstvem Jihočeského kraje (83.30 KB) Návrhy zákonů předložené Zastupitelstvem Jihočeského kraje

Bude Jihočeský kraj administrovat globální granty v rámci OPVK (91.34 KB) Bude Jihočeský kraj administrovat globální granty v rámci OPVK

Pomník Obětem 2. světové války, Prachatice - pietní místo (85.15 KB) Pomník Obětem 2. světové války, Prachatice - pietní místo

Povolení na žádost vlastníka lesa navýšení těžeb na lesním hospodářském celku (LHC) paní Toombsové (97.50 KB) Povolení na žádost vlastníka lesa navýšení těžeb na lesním hospodářském celku (LHC) paní Toombsové

Dotace Jihočeského kraje (99.08 KB) Dotace Jihočeského kraje

Mostní objekty v Jihočeském kraji (92.56 KB) Mostní objekty v Jihočeském kraji

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (80.04 KB) Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (112.83 KB) Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Seznam čistíren odpadních vod v působnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje (86.79 KB) Seznam čistíren odpadních vod v působnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje

Dotazy ke Společnému regionálnímu operačnímu programu (84.27 KB) Dotazy ke Společnému regionálnímu operačnímu programu

Náklady Jihočeského kraje na ochranu životního prostředí v roce 2007 (80.59 KB) Náklady Jihočeského kraje na ochranu životního prostředí v roce 2007

Jak Jihočeský kraj řeší situaci bezprizorních zvířat  (95.56 KB) Jak Jihočeský kraj řeší situaci bezprizorních zvířat

Obsah oponentního posudku k projektu obnovení plavby na Horní Vltavě (1159.87 KB) Obsah oponentního posudku k projektu obnovení plavby na Horní Vltavě

Rekonstrukce Domova důchodců Horní Planá (94.63 KB) Rekonstrukce Domova důchodců Horní Planá

Zveřejnění kandidátních listin pro volby do zastupitelstev krajů (80.54 KB) Zveřejnění kandidátních listin pro volby do zastupitelstev krajů

Informace o dopravní obslužnosti a dopravcích působících na území Jihočeského kraje (207.60 KB) Informace o dopravní obslužnosti a dopravcích působících na území Jihočeského kraje

Informace o přepravě osobními motorovými vozidly (taxislužba)  (81.41 KB) Informace o přepravě osobními motorovými vozidly (taxislužba)

Používání a nákup elektronických právních informačních systémů  (82.17 KB) Používání a nákup elektronických právních informačních systémů

Průzkumy veřejného mínění, ankety a zjišťování názorů na práci Krajského úřadu Jihočeského kraje (353.54 KB) Průzkumy veřejného mínění, ankety a zjišťování názorů na práci Krajského úřadu Jihočeského kraje

Regulační plány dle zákona č. 183/2006 Sb (79.92 KB) Regulační plány dle zákona č. 183/2006 Sb

Příprava KÚ JK na členství v EU (2000-2004) (82.33 KB) Příprava KÚ JK na členství v EU (2000-2004)

Projekt “Advent ve Sladovně aneb Hrátky s čerty“  (81.02 KB) Projekt “Advent ve Sladovně aneb Hrátky s čerty“

Datum odeslání pokynu Krajského úřadu Jihočeského kraje, č.j.: KUJCK 13095/2007 OREG/8 (79.65 KB) Datum odeslání pokynu Krajského úřadu Jihočeského kraje, č.j.: KUJCK 13095/2007 OREG/8

Žádost o informace, týkající se samosprávy obce Drhovle (87.19 KB) Žádost o informace, týkající se samosprávy obce Drhovle

Lékařské služby první pomoci v Jihočeském kraji  (128.54 KB) Lékařské služby první pomoci v Jihočeském kraji

Grantový program Podpora činnosti útulků pro zvířata  (85.81 KB) Grantový program Podpora činnosti útulků pro zvířata

Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení (83.73 KB) Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení

Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě  (225.28 KB) Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě

Nesprávný postup při vyřizování žádosti organizace Ekologický právní servis o poskytnutí informace (145.84 KB) Nesprávný postup při vyřizování žádosti organizace Ekologický právní servis o poskytnutí informace

Informace o variantním řešení tranzitní dopravy ve směru Nová Hospoda - Strážný (93.51 KB) Informace o variantním řešení tranzitní dopravy ve směru Nová Hospoda - Strážný

Zadávání veřejných zakázek Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (53.84 KB) Zadávání veřejných zakázek Správy a údržby silnic Jihočeského kraje

Informace o nestátním zdravotnickém zařízení (82.33 KB) Informace o nestátním zdravotnickém zařízení

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku