Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Odpovědi na žádosti o informace, podané v roce 2009

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Zadávání veřejných zakázek Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (32.24 KB) Zadávání veřejných zakázek Správy a údržby silnic Jihočeského kraje

Manažerské metody využívané při řízení Krajského úřadu Jihočeského kraje (165.43 KB) Manažerské metody využívané při řízení Krajského úřadu Jihočeského kraje

Hodnotící tabulky projektů, podaných společností www.scio.cz, s.r.o. do OPVK (84.12 KB) Hodnotící tabulky projektů, podaných společností www.scio.cz, s.r.o. do OPVK

Informace k rozpočtu, počtu zaměstnanců a zřizovaných organizací Jihočeského kraje (80.31 KB) Informace k rozpočtu, počtu zaměstnanců a zřizovaných organizací Jihočeského kraje

Vybrané výdaje na provoz Jihočeského kraje a krajského úřadu (29.43 KB) Vybrané výdaje na provoz Jihočeského kraje a krajského úřadu

Vybrané výdaje na provoz Jihočeského kraje a krajského úřadu - dodatek (28.95 KB) Vybrané výdaje na provoz Jihočeského kraje a krajského úřadu - dodatek

Finanční podpora objektu bývalého mlýna v obci Kostelním Vydří (630.65 KB) Finanční podpora objektu bývalého mlýna v obci Kostelním Vydří

Přírodní rezervace Kocelovické pastviny (34.73 KB) Přírodní rezervace Kocelovické pastviny

Kofinancování projektu Třeboňské inovační centrum – II. etapa realizace (37.10 KB) Kofinancování projektu Třeboňské inovační centrum – II. etapa realizace

Stížnosti a petice za rok 2006, 2007 a 2008 (121.90 KB) Stížnosti a petice za rok 2006, 2007 a 2008

Porodní asistentky v JČ kraji (28.89 KB) Porodní asistentky v JČ kraji

Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě na rok 2008 (29.65 KB) Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě na rok 2008

Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje (28.80 KB) Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje

Odměna zastupitelů (29.24 KB) Odměna zastupitelů

Zadávání veřejných zakázek (33.28 KB) Zadávání veřejných zakázek

Rozpočet JK na rok 2009 a pro jím zřizované organizace, zadávání veřejných zakázek (354.98 KB) Rozpočet JK na rok 2009 a pro jím zřizované organizace, zadávání veřejných zakázek

Registrace nestátního zdravotnického zařízení (27.61 KB) Registrace nestátního zdravotnického zařízení

Informace o Vojenském výcvikovém prostoru Boletice (363.54 KB) Informace o Vojenském výcvikovém prostoru Boletice

Poskytnutí informací v souvislosti s vydáním souhlasu k umístění reklamních ploch (1140.35 KB) Poskytnutí informací v souvislosti s vydáním souhlasu k umístění reklamních ploch

Dotaz na text Rámcové smlouvy o spolupráci mezi Jihočeským krajem a spol. ČEZ (27.52 KB) Dotaz na text Rámcové smlouvy o spolupráci mezi Jihočeským krajem a spol. ČEZ

Poskytnutí informací v souvislosti s vydáním souhlasu k umístění reklamních ploch (98.00 KB) Poskytnutí informací v souvislosti s vydáním souhlasu k umístění reklamních ploch

Přehled poukázaných příspěvků na činnost dobrovolných hasičských sborů (30.66 KB) Přehled poukázaných příspěvků na činnost dobrovolných hasičských sborů

Smlouva o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území JK na rok 2009 (27.27 KB) Smlouva o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území JK na rok 2009

Dotace pro jednotky SDH (28.13 KB) Dotace pro jednotky SDH

Poskytnutí kopie spisu a sdělení jak Krajský úřad Jihočeského kraje řeší Váš podnět ve věci poškozování letohrádku Bellarie v Českém Krumlově (28.59 KB) Poskytnutí kopie spisu a sdělení jak Krajský úřad Jihočeského kraje řeší Váš podnět ve věci poškozování letohrádku Bellarie v Českém Krumlově

Poškozování letohrádku Bellarie - doplnění odpovědi (29.47 KB) Poškozování letohrádku Bellarie - doplnění odpovědi

Kopie Územní studie na průtah silnice II/151 obcí Kunžak (přílohy k nahlédnutíé na KÚ) (27.63 KB) Kopie Územní studie na průtah silnice II/151 obcí Kunžak (přílohy k nahlédnutíé na KÚ)

Povinnosti ZŠ (47.78 KB) Povinnosti ZŠ

Nepovolené reklamní zařízení u silnice I/3 u obce Borek (27.01 KB) Nepovolené reklamní zařízení u silnice I/3 u obce Borek

Vyjádření k umístění billboardu společnosti Český Billboard (27.78 KB) Vyjádření k umístění billboardu společnosti Český Billboard

Formuláře k vyplnění žádosti o povolení umístění reklamního tabule (1066.67 KB) Formuláře k vyplnění žádosti o povolení umístění reklamního tabule

Dotaz na rozhodnutí o zrušení otáčivého hlediště v Českém Krumlově (27.02 KB) Dotaz na rozhodnutí o zrušení otáčivého hlediště v Českém Krumlově

Pozemky nacházející se na pozemní komunikaci Jihočeského kraje (137.18 KB) Pozemky nacházející se na pozemní komunikaci Jihočeského kraje

Žádost o pomoc při řešení situace na Obchodní akademii a VOŠE Tábor (26.48 KB) Žádost o pomoc při řešení situace na Obchodní akademii a VOŠE Tábor

Vlastnictví hlukové studie ochranného pásma Planá u Českých Budějovicích (26.74 KB) Vlastnictví hlukové studie ochranného pásma Planá u Českých Budějovicích

Čerpání fondů EU v Jihočeském kraji (68.28 KB) Čerpání fondů EU v Jihočeském kraji

Dopravní obslužnost - autobusová doprava (31.10 KB) Dopravní obslužnost - autobusová doprava

Vyžádaný text e-mailové korespondence (46.00 KB) Vyžádaný text e-mailové korespondence

Statistické údaje z oblasti kontrolně správních činností a stížností Krajského živnostenského úřadu (30.51 KB) Statistické údaje z oblasti kontrolně správních činností a stížností Krajského živnostenského úřadu

Informace k obchvatu Stráže nad Nežárkou (29.21 KB) Informace k obchvatu Stráže nad Nežárkou

Dotaz na podané oznámení, žádost o fotokopii (31.04 KB) Dotaz na podané oznámení, žádost o fotokopii

Žádost o zaslání kopie rozhodnutí ze dne 2.7.2008, čj.KUJCK 17333/2008  (29.62 KB) Žádost o zaslání kopie rozhodnutí ze dne 2.7.2008, čj.KUJCK 17333/2008

Žádost o zaslání kopie již jednou zaslané odpovědi (29.67 KB) Žádost o zaslání kopie již jednou zaslané odpovědi

Služební byty v národních kulturních památkách - rozhodnutí (145.01 KB) Služební byty v národních kulturních památkách - rozhodnutí

Smlouvy o závazku veřejně služby v regionální drážní osobní dopravě (250.16 KB) Smlouvy o závazku veřejně služby v regionální drážní osobní dopravě

Vyřazení projektu podaného ve 2. výzvě v rámci Globálního grantua hodnocení od všech hodnotitelů (28.70 KB) Vyřazení projektu podaného ve 2. výzvě v rámci Globálního grantua hodnocení od všech hodnotitelů

Smlouva o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě (204.75 KB) Smlouva o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě

Poskytnutí kopie znaleckého posudku (48.61 KB) Poskytnutí kopie znaleckého posudku

Stanoviska krajského úřadu ke stavbě fotovoltaických elektráren (48.57 KB) Stanoviska krajského úřadu ke stavbě fotovoltaických elektráren

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku