Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Složení Rady Jihočeského kraje ve 3. volebním období

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Uvolnění členové rady:

Foto: Jiří Zimola (22.74 KB)

Jiří Zimola (ČSSD) - hejtman - zabezpečování úkolů na úseku vnějších a zahraničních vztahů, krizového řízení a obnovy území, cestovního ruchu, marketingu a propagace, stížností na činnost samosprávy.


Foto: František Štangl (11.83 KB)

František Štangl (ODS) - 1. náměstek hejtmana - zabezpečování úkolů v oblastech evropské integrace, spolupráce s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, památkové péče, využití kulturního a přírodního dědictví a rozvoje kulturních aktivit, v oblasti programu obnovy venkova, místních akčních skupin, fondů přeshraniční spolupráce, Jihočeský vědeckotechnický park a.s., znalostní ekonomika, aplikovaný výzkum, inovace a v oblasti zaměstnanosti.


Foto: Ivana Stráská (17.33 KB)

Ivana Stráská (ČSSD) - náměstkyně hejtmana - zabezpečování úkolů v oblasti sociální, zdravotní a národnostní problematiky.


Foto: Jana Krejsová (14.84 KB)

Jana Krejsová (ČSSD) - zabezpečování úkolů v oblasti v oblasti školství, mládeže, sportu, podpory volnočasových aktivit, rozvoje celoživotního učení, zaměstnávání absolventů a zabezpečování úkolů v oblasti teoretického výzkumu a vývoje.


Foto: Jaromír Slíva (12.67 KB)

Jaromír Slíva (ČSSD) - zabezpečování úkolů v oblasti ekonomiky a majetku kraje.


Foto: Karel Vlasák (16.89 KB)

Karel Vlasák (ODS) - zabezpečování úkolů v oblasti životního prostředí, venkovského prostoru - rozvoj života na venkově, zemědělství, lesnictví a rybářství.


Foto: Václav Král (4.69 KB)

Václav Král (ODS) - zabezpečování úkolů v oblastech regionálního rozvoje, investiční činnosti, dopravní obslužnosti a silničního hospodářství, územního plánování, stavebního a územního řízení.


Neuvolnění členové rady:

Foto: Karel Matoušek (11.67 KB)

Karel Matoušek (ODS)


Foto: Jaromír Novák (12.16 KB)

Jaromír Novák (ČSSD)


Foto: Blanka Procházková (20.43 KB)

Blanka Procházková (ČSSD)


Foto: Václav Valhoda (11.58 KB)

Václav Valhoda (ČSSD)


Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku