Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Odpovědi na žádosti o informace, podané v roce 2010

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Seznam potencionálních dodavatelů k obeslání výzvou v rámci výběrových řízení (50.68 KB) Seznam potencionálních dodavatelů k obeslání výzvou v rámci výběrových řízení

Stavba původně otevřeného přístřešku na pozemku stav. p. č. 405/1 v k. ú. Bechyně (69.53 KB) Stavba původně otevřeného přístřešku na pozemku stav. p. č. 405/1 v k. ú. Bechyně

Názvy hlavních projektů realizovaných v letech 2007 a 2008 na ochranu životního prostředí (49.34 KB) Názvy hlavních projektů realizovaných v letech 2007 a 2008 na ochranu životního prostředí

Informace, týkající se soudních řízení (46.90 KB) Informace, týkající se soudních řízení

Informace o správě majetku (48.09 KB) Informace o správě majetku

Poskytnutí kopií dokumentace ke spisu KUJCK 1626/2010/OZZL (49.88 KB) Poskytnutí kopií dokumentace ke spisu KUJCK 1626/2010/OZZL

Urgence vyřízení žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti MěÚ Český Krumlov (50.73 KB) Urgence vyřízení žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti MěÚ Český Krumlov

Chybějící náležitosti podání (oznámení) Jihočeského divadla stavebnímu úřadu MěÚ Č. Krumlov (57.87 KB) Chybějící náležitosti podání (oznámení) Jihočeského divadla stavebnímu úřadu MěÚ Č. Krumlov

Informace o soudních řízeních (66.86 KB) Informace o soudních řízeních

Informace o soutěži Vesnice roku (61.21 KB) Informace o soutěži Vesnice roku

Výdaje odboru regionálního rozvoje na Program obnovy venkova (48.93 KB) Výdaje odboru regionálního rozvoje na Program obnovy venkova

Přesná hodina narození (48.61 KB) Přesná hodina narození

Kopie listin - řešení odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu MěÚ Horní Planá (48.96 KB) Kopie listin - řešení odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu MěÚ Horní Planá

Grantové programy v rámci OP VK (49.70 KB) Grantové programy v rámci OP VK

Zaslání kopie spisu (49.12 KB) Zaslání kopie spisu

Finanční částka spojená s činností orgánů životního prostředí v Jihočeském kraji (51.14 KB) Finanční částka spojená s činností orgánů životního prostředí v Jihočeském kraji

Mlýn Hoslovice (52.50 KB) Mlýn Hoslovice

Projekt internetizace knihoven (58.61 KB) Projekt internetizace knihoven

Termíny prázdnin 2010-2011 (50.74 KB) Termíny prázdnin 2010-2011

Finanční kontroly v krajské samosprávě (51.36 KB) Finanční kontroly v krajské samosprávě

Seznam došlých faktur, daňových dokladů a dobropisů nad 40000 Kč (50.62 KB) Seznam došlých faktur, daňových dokladů a dobropisů nad 40000 Kč

Úprava provozu na silnici I/3 (55.42 KB) Úprava provozu na silnici I/3

Projekt Mlýn Hoslovice (51.63 KB) Projekt Mlýn Hoslovice

Cestovní ruch – rozpočet, kvalifikační požadavky (58.45 KB) Cestovní ruch – rozpočet, kvalifikační požadavky

Povinně zveřejňované informace na webu  (59.31 KB) Povinně zveřejňované informace na webu

Cenové kontroly a cenová regulace (56.64 KB) Cenové kontroly a cenová regulace

Rozhodnutí o užívání stavby silnice I/4  Nová Houžná-Hniliště (491.00 KB) Rozhodnutí o užívání stavby silnice I/4 Nová Houžná-Hniliště

Protihluková opatření – Lidická třída (60.74 KB) Protihluková opatření – Lidická třída

Vyrovnávací platby za závazky veřejné služby nemocnicím (919.59 KB) Vyrovnávací platby za závazky veřejné služby nemocnicím

Ukončení správního deliktu ve věci připojení k vodovodu a kanalizaci, sloužící veřejné potřebě (73.43 KB) Ukončení správního deliktu ve věci připojení k vodovodu a kanalizaci, sloužící veřejné potřebě

Dotaz na místní referenda (87.30 KB) Dotaz na místní referenda

Dotaz na finanční dary, poskytnuté společností ČEZ, a.s. Jihočeskému kraji  (56.81 KB) Dotaz na finanční dary, poskytnuté společností ČEZ, a.s. Jihočeskému kraji

Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje (52.51 KB) Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje

Podání informace o údajném neoprávněném záboru částí pozemku  (52.09 KB) Podání informace o údajném neoprávněném záboru částí pozemku

Žádost o zprávu interního auditu k zadávání veřejných zakázek (1263.43 KB) Žádost o zprávu interního auditu k zadávání veřejných zakázek

Rámcová smlouva o spolupráci uzavřené mezi ČEZ, a.s. a Jihočeským krajem - plán propagace (62.74 KB) Rámcová smlouva o spolupráci uzavřené mezi ČEZ, a.s. a Jihočeským krajem - plán propagace

Zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem v letech 2009 a 2010 (50.56 KB) Zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem v letech 2009 a 2010

Kam lze zaslat připomínky k jízdnímu řádu ČD na rok 2010/2011 (60.61 KB) Kam lze zaslat připomínky k jízdnímu řádu ČD na rok 2010/2011

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku