Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Tiskopisy žádanek s modrým pruhem

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

V souvislosti se vznikem rozporu mezi textem vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, v platném znění a její přílohou č. 2 (vzor tiskopisu žádanky s modrým pruhem) si Vás dovolujeme upozornit na problémy, které v praxi v souvislosti s tímto vznikly. Některým obecním úřadům obcí s rozšířenou působností byly dodány předmětné tiskopisy pouze se dvěma průpisy místo třech, pravděpodobně z důvodu objednávky dle vzoru žádanky, kde je chybné návětí. Rozhodný je však samotný text vyhlášky č. 54/2008 Sb., který tvoří celkový souvislý kontext právní úpravy, včetně návaznosti na § 13 odst. 3 vyhlášky č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků, která je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Pro případ řešení daného problému při používání tiskopisů žádanek s modrým pruhem s pouze dvěma průpisy zde zveřejňujeme společné stanovisko odboru farmacie Ministerstva zdravotnictví ČR, České lékárnické komory a Státního ústavu pro kontrolu léčiv, jak v takovém případě lze postupovat.

Společné stanovisko ke stažení (59.09 KB) Společné stanovisko ke stažení

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku