Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Odpovědi na žádosti o informace, podané v roce 2012

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

1 - Pravidla stanovování výše příplatků a odměn ředitelům škol (408.09 KB) 1 - Pravidla stanovování výše příplatků a odměn ředitelům škol

2 - Žádost o přístup k informacím o koncepci nemocnic Jihočeského kraje / 14.2.2012 - vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

3 - Záměr D 16 ŠED (10471.74 KB) 3 - Záměr D 16 ŠED

4 - Kontrola v Domě pro seniory Světlo v Drhovli v roce 2009 (418.66 KB) 4 - Kontrola v Domě pro seniory Světlo v Drhovli v roce 2009

5 - Počet veřejnoprávních smluv o umístění stavby uzavřených dle §116 zákona č. 183/2006 Sb. (320.12 KB) 5 - Počet veřejnoprávních smluv o umístění stavby uzavřených dle §116 zákona č. 183/2006 Sb.

6 - Koncepce zdravotnictví JčK vypracovaná firmou Jihočeské nemocnice a. s. / 24.2.2012 vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

7 - Postup KÚ ve věci nepravdivých informací poskytovaných stavebním úřadem ve Volyni (518.01 KB) 7 - Postup KÚ ve věci nepravdivých informací poskytovaných stavebním úřadem ve Volyni

8 - Protokol o kontrolním zjištění ze dne 8.2.2012 KUJCK 2431/2011 OZZL (1184.69 KB) 8 - Protokol o kontrolním zjištění ze dne 8.2.2012 KUJCK 2431/2011 OZZL

9 - Úhrada vzniklých škod při odbahnění rybníka Jordán (321.81 KB) 9 - Úhrada vzniklých škod při odbahnění rybníka Jordán

10 - Částka jakou dotoval KÚ JčK provoz Protialkoholní záchytné stanice v roce 2010 (410.40 KB) 10 - Částka jakou dotoval KÚ JčK provoz Protialkoholní záchytné stanice v roce 2010

11 - Výše finančních prostředků poskytnutých za 2010-2012 ve formě platů a odměn hejtmanovi a vedení KÚ JčK (3828.26 KB) 11 - Výše finančních prostředků poskytnutých za 2010-2012 ve formě platů a odměn hejtmanovi a vedení KÚ JčK

12 - Počet homosexuálních párů a párů žijících v registrovaném partnerství podalo žádost o náhradní rodinnou péči v letech 2006-2011 (396.74 KB) 12 - Počet homosexuálních párů a párů žijících v registrovaném partnerství podalo žádost o náhradní rodinnou péči v letech 2006-2011

13 - Počet stížností v oblasti zdravotnictví za období 2008-2011 (314.69 KB) 13 - Počet stížností v oblasti zdravotnictví za období 2008-2011

14 - Smlouva s ČSAD Autobusy České Budějovice v bodu poplatky za zavazadla (3325.20 KB) 14 - Smlouva s ČSAD Autobusy České Budějovice v bodu poplatky za zavazadla

15 - Seznam porodních asistentek registrovaných v JčK (447.98 KB) 15 - Seznam porodních asistentek registrovaných v JčK

16 - Počet odvolání vydaných proti rozhodnutí instančně podřízených SO, které byly KÚ postoupeny k vyřízení v obd. 2007 - 2012 (1003.78 KB) 16 - Počet odvolání vydaných proti rozhodnutí instančně podřízených SO, které byly KÚ postoupeny k vyřízení v obd. 2007 - 2012

17 - Poskytnutí rozhodnutí o registraci porodních asistentek / část 2 (4710.19 KB) 17 - Poskytnutí rozhodnutí o registraci porodních asistentek / část 2

17 - Poskytnutí rozhodnutí o registraci porodních asistentek / část 1 (5469.76 KB) 17 - Poskytnutí rozhodnutí o registraci porodních asistentek / část 1

18 - Námitky a připomínky k návrhu Zásad územního rozvoje JčK (464.68 KB) 18 - Námitky a připomínky k návrhu Zásad územního rozvoje JčK

19 - Postup OSPOD v zájmu nezletilého dítěte / 21.5.2012 vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

20 - Záměr ŠED v úseku Lipno nad Vltavou – Černá v Pošumaví (360.89 KB) 20 - Záměr ŠED v úseku Lipno nad Vltavou – Černá v Pošumaví

21 - Způsoby financování ústavů sociální péče (566.58 KB) 21 - Způsoby financování ústavů sociální péče

22 - Kopie dopisu č.j. KUJCP00C7ZFL (945.42 KB) 22 - Kopie dopisu č.j. KUJCP00C7ZFL

23 - Ověření dodržení správního řádu v případu č.j.21577/2011/ODSH (397.09 KB) 23 - Ověření dodržení správního řádu v případu č.j.21577/2011/ODSH

24 - Vydává Jihočeský kraj tzv. radniční periodikum? (311.51 KB) 24 - Vydává Jihočeský kraj tzv. radniční periodikum?

25 - Azbest ve školních zařízeních v Jihočeském kraji (307.73 KB) 25 - Azbest ve školních zařízeních v Jihočeském kraji

26 - Chráněné území „Kocelovické pastviny“, okr. Strakonice (498.09 KB) 26 - Chráněné území „Kocelovické pastviny“, okr. Strakonice

27 - Veřejné zakázky + směrnice (603.06 KB) 27 - Veřejné zakázky + směrnice

28 - Dobývací prostor „Krabonoš“ + podklady / část 1. (2728.26 KB) 28 - Dobývací prostor „Krabonoš“ + podklady / část 1.

28 - Dobývací prostor „Krabonoš“ + podklady / část 2. (6767.31 KB) 28 - Dobývací prostor „Krabonoš“ + podklady / část 2.

29 - Rozpočet kraje, dotace a veřejné podpory, hospodaření s majetkem kraje + přílohy (1528.71 KB) 29 - Rozpočet kraje, dotace a veřejné podpory, hospodaření s majetkem kraje + přílohy

30 - Zástupce zadavatele na provedení otevřeného zadávacího řízení nadlimitní VZ na stavební práce výstavba nového domova pro seniory v Bechyni (409.93 KB) 30 - Zástupce zadavatele na provedení otevřeného zadávacího řízení nadlimitní VZ na stavební práce výstavba nového domova pro seniory v Bechyni

31 - Příspěvkové organizace a obchodní spol. s majetkovou účastí kraje (559.02 KB) 31 - Příspěvkové organizace a obchodní spol. s majetkovou účastí kraje

32 - Výběrové řízení na ředitelku ZŠ Chyšky (402.33 KB) 32 - Výběrové řízení na ředitelku ZŠ Chyšky

33 - Geografické zaměření zastávek veřejné dopravy v Jihočeském kraji (1938.42 KB) 33 - Geografické zaměření zastávek veřejné dopravy v Jihočeském kraji

34 - Veřejné sbírky na území Jihočeského kraje (7133.95 KB) 34 - Veřejné sbírky na území Jihočeského kraje

35 - Správa spisové služby (482.09 KB) 35 - Správa spisové služby

36 - Krátkodobý a dlouhodobý finanční majetek, nemovitosti a dotace JčK (4555.07 KB) 36 - Krátkodobý a dlouhodobý finanční majetek, nemovitosti a dotace JčK

37 - Kopie dokumentů: Koncepce rozvoje školy předložené účastníky výběrového řízení na ředitele Gymnázia Milevsko v roce 2012 / 1.8.2012 vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

38 - Deklarace o společném postupu ve věci civilního využití území Vojenského újezdu Boletice (304.35 KB) 38 - Deklarace o společném postupu ve věci civilního využití území Vojenského újezdu Boletice

39 - Výroba USB flash disků s logem JčK (307.58 KB) 39 - Výroba USB flash disků s logem JčK

40 - Předpis KÚ JčK pro komunikaci zaměstnanců s médii a koaliční smlouva zastupitelů (674.96 KB) 40 - Předpis KÚ JčK pro komunikaci zaměstnanců s médii a koaliční smlouva zastupitelů

41 - Informace o záměru prodeje pozemků v ČB společnosti STINGO s.r.o.  (399.65 KB) 41 - Informace o záměru prodeje pozemků v ČB společnosti STINGO s.r.o.

42 - Jednání NPÚ s krajem o zřízení nových pracovišť (1392.08 KB) 42 - Jednání NPÚ s krajem o zřízení nových pracovišť

43 - Vzor smlouvy o zřízení věcného břemene-kanalizační přípojky  (707.25 KB) 43 - Vzor smlouvy o zřízení věcného břemene-kanalizační přípojky

44 - Prezenční listiny zasedání Zastupitelstva kraje za období 2008 - 1.9.2012 / část 1 (4852.51 KB) 44 - Prezenční listiny zasedání Zastupitelstva kraje za období 2008 - 1.9.2012 / část 1

44 - Prezenční listiny zasedání Zastupitelstva kraje za období 2008 - 1.9.2012 / část 2 (6023.65 KB) 44 - Prezenční listiny zasedání Zastupitelstva kraje za období 2008 - 1.9.2012 / část 2

45 - Zjištění přesné hodiny narození (311.77 KB) 45 - Zjištění přesné hodiny narození

46 - Elektronická spisová služba KÚ ve vztahu k závazným stanoviskům o státní památkové péči (400.02 KB) 46 - Elektronická spisová služba KÚ ve vztahu k závazným stanoviskům o státní památkové péči

47 - Výše platu ředitele KÚ a poradců hejtmana (383.15 KB) 47 - Výše platu ředitele KÚ a poradců hejtmana

48 - Kopie žádosti Pořízení vodovodu v Netonicích včetně kupní smlouvy (897.15 KB) 48 - Kopie žádosti Pořízení vodovodu v Netonicích včetně kupní smlouvy

49 - Výklad věty v rozhodnutí č.j. OREG 12302/2012/irmo z 14.5.2012 / 8.11.2012 vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

50 - Kopie dopisu č.j. OREG/23577/2012/paci ze dne 19.9.2012 + příloha (679.93 KB) 50 - Kopie dopisu č.j. OREG/23577/2012/paci ze dne 19.9.2012 + příloha

51 - Žádost o popis rozsahu hromadné dopravy v JČK a prostředků na ní vynakládaných / 12.12.2012 - vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

52 - Seznam projektů, které ČEZ podpořil od podpisu rámcové smlouvy do současnosti včetně konkrétní částky u každého projektu/16.11. vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

53 - Název společnosti najaté na el.losování zakázky Rekonstrukce silnice III-1508 a 15015 (4436.33 KB) 53 - Název společnosti najaté na el.losování zakázky Rekonstrukce silnice III-1508 a 15015

54-Kolik rozhodnutí KÚ bylo od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011 zrušeno správním soudem v řízení o žalobě (267.19 KB) 54-Kolik rozhodnutí KÚ bylo od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011 zrušeno správním soudem v řízení o žalobě

55 - Úplný název a PSČ JčK, přidružených obcí a názvy místně příslušných orgánů VS ve vztahu k JčK (805.12 KB) 55 - Úplný název a PSČ JčK, přidružených obcí a názvy místně příslušných orgánů VS ve vztahu k JčK

56 - Kalkulace navýšení ceny objednaných služeb Jihočeským krajem v závazku veřejné služby vůči ČD / 18.12.2012 vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku