Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Informace ke zkouškám odborné způsobilosti v dopravě

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Informace ke zkouškám odborné způsobilosti v dopravě

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, České Budějovice jako dopravní úřad vyhlašuje řádné termíny zkoušek odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2018:
2.1., 6.2., 6.3., 3.4., 3.5., 5.6., 17.7., 4.9., 2.10., 6.11., 4.12. 2018.

(od 8.00 hodin v počítačové učebně Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice (hlavní budova č. dveří 3034). Při zkoušce je potřeba ověřit totožnost žadatele o zkoušku dle občanského průkazu, z tohoto důvodu je nutné dostavit se ke zkoušce alespoň 10 minut před jejím začátkem.

 

Přihláška on-line k vyplnění zde. Tímto přihlášením jste automaticky pozváni ke zkoušce.

Vyplnění přihlášky věnujte, prosím, maximální pozornost. Akceptovat je možné pouze přihlášky s řádně vyplněnými údaji. V případě, že nemáte telefon nebo e-mailovou adresu, uveďte: „nemám".

V případě, že nepoužijete přihlášku on-line, ale zašlete ji datovou schránkou, poštou v listinné podobě nebo předáte přihlášku osobně, budete zařazeni ke zkoušce ve volném termínu až poté, co přihlášku obdrží oprávněný pracovník.

Každý žadatel se může přihlásit ke složení zkoušky z vybraného druhu dopravy pouze v jednom termínu.

 

Postup skládání zkoušky, hodnocení zkoušky a opakování zkoušky řeší vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě (viz odkaz „aktuální informace pro dopravce").

Zkoušky skládají žadatelé elektronicky (na počítači).

Otázky a vzorové zadání případových studií pro zkoušku stanoví Ministerstvo dopravy (www.mdcr.cz) a zveřejní je ve Věstníku dopravy.

Krajský úřad na zkoušky nepřipravuje ani neposkytuje studijní materiály. Pouze zajišťuje provedení zkoušky a následné vydání osvědčení.

 

Pozvánky ke zkoušce nerozesíláme! Veškeré potřebné info viz výše.

 

Držitelům osvědčení o odborné způsobilosti pro některý z druhů nákladní dopravy a osobní dopravy vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydá dopravní úřad na žádost do 30 dnů osvědčení o odborné způsobilosti pro nákladní dopravu provozovanou vozidlem nebo jízdní soupravou o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, a pro osobní dopravu pro přepravu více než 9 osob podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Žádost o vydání osvědčení (73.50 KB) Žádost o vydání osvědčení

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku