Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Finanční podpora kraje na programy v oblasti dopravy

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště

Hlavním záměrem je podpořit a umožnit širší účast dětí mateřských a základních škol celého regionu Jihočeského kraje na výuce na dětských dopravních hřištích, jakožto skupiny nejvíce zranitelných účastníků provozu na pozemních komunikacích a umožnit tímto školám čerpat grant Jihočeského kraje na úhradu části nákladů přepravy dětí na výuku na dětské dopravní hřiště. Cílem je přispívat takto systematicky k získávání základních teoretických i praktických znalostí a dovedností o dopravních předpisech z praktické jízdy, technických znalostí a první pomoci, dále k motivaci k bezpečné jízdě a dopravní kázni vůbec, k vyšší bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a dlouhodobě i ke snižování nehodovosti v silničním provozu, a využívat přitom v maximální možné míře dopravních hřišť jako jedné z nejúčinnějších forem dopravní výchovy, především k systematickému výcviku cyklistů - začátečníků. Podrobnosti a příslušné tiskopisy jsou ke stažení v sekci Granty, Fondy EU / Aktuální výzvy a informace.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku