Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Plán pokrytí území Jihočeského kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Dne 1. 4. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona je kraj povinen zajistit nepřetržitou dostupnost zdravotnické záchranné služby v rozsahu stanoveném plánem pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby (dále také „plán pokrytí").

Plán pokrytí stanoví počet a rozmístění výjezdových základen v závislosti na demografických, topografických a rizikových parametrech území jednotlivých obcí tak, aby místo události na území jednotlivých obcí bylo dosažitelné z nejbližší výjezdové základny v dojezdové době do 20 minut. Při stanovení počtu a rozmístění výjezdových základen se zohlední případné poskytování zdravotnické záchranné služby na území kraje také poskytovatelem zdravotnické záchranné služby zřízeným jiným krajem.

Kraj je povinen vydat plán pokrytí do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 31. 3. 2013. Před vydáním plánu pokrytí a před jeho aktualizací kraj projedná návrh plánu a návrh jeho aktualizace s bezpečnostní radou kraje a vyžádá si k návrhu stanovisko Ministerstva zdravotnictví.

Jihočeský kraj vydal Plán pokrytí území Jihočeského kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby dne 21. 3. 2013 na základě usnesení rady kraje č. 254/2013/RK-9.

Plán pokrytí musí být aktualizován krajem nejméně jednou za 2 roky.

Jihočeský kraj vydal aktualizované znění Plánu pokrytí území Jihočeského kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby_aktualizace 2015 na základě usnesení rady kraje č. 204/2015/RK-58 ze dne 5. 3. 2015.

Aktualizace 2017

- Návrh aktualizace plánu pokrytí byl projednán Bezpečnostní radou Jihočeského kraje dne 7. 2. 2017, usnesení č. 17/1/2017.
- MZ - odbor zdravotních služeb, dopisem č. j. MZDR 68627/2016-2/OZS, zaslaným Jihočeskému kraji dne 1. 12. 2016, vydal souhlasné stanovisko k aktualizaci plánu pokrytí.
- Rada Jihočeského kraje svým usnesením č. 227/2017/RK-9 ze dne 9. 3. 2017 schválila aktualizované znění plánu pokrytí.

 

Plán pokrytí území Jihočeského kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby - aktualizace 2017 (1186.25 KB) Plán pokrytí území Jihočeského kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby - aktualizace 2017

Usnesení RK JčK ze dne 9. 3. 2017 (256.44 KB) Usnesení RK JčK ze dne 9. 3. 2017

Stanovisko MZ k Plánu pokrytí území Jihočeského kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby - aktualizace 2017 (36.38 KB) Stanovisko MZ k Plánu pokrytí území Jihočeského kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby - aktualizace 2017

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku