Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Odpovědi na žádosti o informace, podané v roce 2014

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

01 - Průměrný měsíční plat včetně odměn ředitele KÚ (448.07 KB) 01 - Průměrný měsíční plat včetně odměn ředitele KÚ

02 - Náplň práce ředitele KÚ, distribuce dokumentů v rámci KÚ a další dotazy (448.77 KB) 02 - Náplň práce ředitele KÚ, distribuce dokumentů v rámci KÚ a další dotazy

03 - Rozpočet kraje na OINV MŠ a ZŠ v letech 2010-2013 (393.73 KB) 03 - Rozpočet kraje na OINV MŠ a ZŠ v letech 2010-2013

04 - Oblasti chovu koroptve polní (340.74 KB) 04 - Oblasti chovu koroptve polní

05 - Kopie podkladových materiálů od MěÚ J. Hradec ze dne 16.8.2013 (6045.42 KB) 05 - Kopie podkladových materiálů od MěÚ J. Hradec ze dne 16.8.2013

06 - Kopie spisu ke stavbě Přeložka silnice I34 Č. Budějovice-Lišov, 1.a 2. úsek – sdělení o odložení žádosti (315.18 KB) 06 - Kopie spisu ke stavbě Přeložka silnice I34 Č. Budějovice-Lišov, 1.a 2. úsek – sdělení o odložení žádosti

07-Zásady územního rozvoje JČK (337.48 KB) 07-Zásady územního rozvoje JČK

08 - Šetření ve věci usnesení č.j. KUJCK3526-2014-OLVV-Bl ze dne 14.1.2014 (201.51 KB) 08 - Šetření ve věci usnesení č.j. KUJCK3526-2014-OLVV-Bl ze dne 14.1.2014

09 - Povolení provozu pro firmu BENTEX-Plast s.r.o. v Borovanech (2700.18 KB) 09 - Povolení provozu pro firmu BENTEX-Plast s.r.o. v Borovanech

10 - Vybrané veřejné zakázky - cena, smluvní dodatky, sankce (120.30 KB) 10 - Vybrané veřejné zakázky - cena, smluvní dodatky, sankce

11 - Odpovědnost za průtahy ve správním řízení (330.22 KB) 11 - Odpovědnost za průtahy ve správním řízení

12 - VZ na poskytování služeb na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci z roku 2013 (4397.66 KB) 12 - VZ na poskytování služeb na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci z roku 2013

13 - Kontrola obcí - nakládání s majetkem podle § 38 zákona č. 128 - 2000 Sb. v letech 2012 - 2013 (407.12 KB) 13 - Kontrola obcí - nakládání s majetkem podle § 38 zákona č. 128 - 2000 Sb. v letech 2012 - 2013

14 - Sdělení o odložení žádosti-Budoucí opatření ve věci slovního napadení žadatele sousedem (391.30 KB) 14 - Sdělení o odložení žádosti-Budoucí opatření ve věci slovního napadení žadatele sousedem

15 - Proces SEA a stanovisko MK (8083.16 KB) 15 - Proces SEA a stanovisko MK

16 - Rozhodnutí OÚ J.Hradec a KÚ Jčk týkající se rodu Herbersteinů z roku 2002 (2348.57 KB) 16 - Rozhodnutí OÚ J.Hradec a KÚ Jčk týkající se rodu Herbersteinů z roku 2002

17 - Software pro hodnocení dopadů chemických havárií (373.83 KB) 17 - Software pro hodnocení dopadů chemických havárií

18 - Kodex etiky zaměstnance KÚ Jihočeského kraje (149.12 KB) 18 - Kodex etiky zaměstnance KÚ Jihočeského kraje

19 - Autobusová doprava v JČK - mikroregiony Vimpersko, Pošumaví, Lipensko, ČK (581.39 KB) 19 - Autobusová doprava v JČK - mikroregiony Vimpersko, Pošumaví, Lipensko, ČK

20 - Počet oznámení o konání sbírky dle z. 117 - 2001 Sb. v oblasti tradice hodů v rokce 2013 (378.61 KB) 20 - Počet oznámení o konání sbírky dle z. 117 - 2001 Sb. v oblasti tradice hodů v rokce 2013

21 - Kopie dokumentů k provozu zdrojů znečišťováni ovzduší Č. Velenice  (7948.50 KB) 21 - Kopie dokumentů k provozu zdrojů znečišťováni ovzduší Č. Velenice

22 - Kopie smlouvy - provozování obchvatného kanálu z JIP Větřní na ČOV Č.Krumlov  (3854.81 KB) 22 - Kopie smlouvy - provozování obchvatného kanálu z JIP Větřní na ČOV Č.Krumlov

23 - Kopie stížnosti Zambelli - technik s.r.o. a její vyřízení ze strany KÚ Jčk (533.59 KB) 23 - Kopie stížnosti Zambelli - technik s.r.o. a její vyřízení ze strany KÚ Jčk

24 - Subjekty s povolením na čerpání podzemních vod za účelem prodeje v balené podobě (446.89 KB) 24 - Subjekty s povolením na čerpání podzemních vod za účelem prodeje v balené podobě

25 - Kopie dokumentu KUJCK 12772_2014_OREG ze dne 26.3.2014 (6695.19 KB) 25 - Kopie dokumentu KUJCK 12772_2014_OREG ze dne 26.3.2014

26 - Účel provedení změny v ROS v rámci agendy A32 - pohřebnictví (392.20 KB) 26 - Účel provedení změny v ROS v rámci agendy A32 - pohřebnictví

27 - Pokuta od ÚOHS S29 - 12 rekonstrukce silnice III_1508 a 15015 (385.67 KB) 27 - Pokuta od ÚOHS S29 - 12 rekonstrukce silnice III_1508 a 15015

28 - Kopie listin k podnětu provedení přezkumného řízení ÚP obce Jivno (5737.75 KB) 28 - Kopie listin k podnětu provedení přezkumného řízení ÚP obce Jivno

29 - Výběrové řízení Audit projektu rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji (174.61 KB) 29 - Výběrové řízení Audit projektu rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji

30 - Poštovní adresy všech obecních,městských úřadů,městysů,městských částí v JČK (459.54 KB) 30 - Poštovní adresy všech obecních,městských úřadů,městysů,městských částí v JČK

31 - Seznam zakázek zadávaných v JŘBU + dotazník z oblasti informatiky (2215.58 KB) 31 - Seznam zakázek zadávaných v JŘBU + dotazník z oblasti informatiky

32- Záměr Šumavských Elektrických Drah (záměr „D16"), vymezený v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje/ 11.8.2014 - vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

33 - Způsob vyřízení el.upozornění na skládku u obce Zliv  (484.60 KB) 33 - Způsob vyřízení el.upozornění na skládku u obce Zliv

34 - Smlouvy mezi JČK a Centrem služeb pro silniční dopravu 2012 - 2014 (613.55 KB) 34 - Smlouvy mezi JČK a Centrem služeb pro silniční dopravu 2012 - 2014

35 - Seniorská populace v Jihočeském kraji  (200.84 KB) 35 - Seniorská populace v Jihočeském kraji

36 - Zápisy z jednání Odboru kultury a památkové péče JČK ve věci AJG-pobočka Bechyně (116.40 KB) 36 - Zápisy z jednání Odboru kultury a památkové péče JČK ve věci AJG-pobočka Bechyně

37 - Britské centrum JU - vypovězení smlouvy (105.05 KB) 37 - Britské centrum JU - vypovězení smlouvy

38 - Záměr D 42 - obchvat města Trhové Sviny (529.17 KB) 38 - Záměr D 42 - obchvat města Trhové Sviny

39 - Pobočka AJG v Bechyni (80.36 KB) 39 - Pobočka AJG v Bechyni

40 - Správní řízení týkající se Energobloku společnosti CARTHAMUS a.s (1356.59 KB) 40 - Správní řízení týkající se Energobloku společnosti CARTHAMUS a.s

41 - Podklady stanovující podmínky provozu Teplárny Loučovice a.s. (1122.22 KB) 41 - Podklady stanovující podmínky provozu Teplárny Loučovice a.s.

42 - Využívání informačních systémů ve státní správě a samospráv (90.79 KB) 42 - Využívání informačních systémů ve státní správě a samospráv

43 - Vozový park KÚ a podřízených organizací, ekologicky přátelská vozidla (344.22 KB) 43 - Vozový park KÚ a podřízených organizací, ekologicky přátelská vozidla

44 - Počet kontrol ve spádových okrskových volebních komisích 2013 (380.12 KB) 44 - Počet kontrol ve spádových okrskových volebních komisích 2013

45 - Provoz letiště v Plané (378.21 KB) 45 - Provoz letiště v Plané

46 - Odhlučnění domů u silnice I.třídy (381.01 KB) 46 - Odhlučnění domů u silnice I.třídy

47 - Dodávky elektrické energie v období 1.1.2012-31.12.2016 (5031.56 KB) 47 - Dodávky elektrické energie v období 1.1.2012-31.12.2016

48 - Financování krajem zřizovaných galerií a činnost AJG (394.43 KB) 48 - Financování krajem zřizovaných galerií a činnost AJG

49 - Poskytování věřejné služby k zajištění zákl. dopr. obslužnosti JČK linkovou osobní dopravou (80.53 KB) 49 - Poskytování věřejné služby k zajištění zákl. dopr. obslužnosti JČK linkovou osobní dopravou

50 - Výše platů a odměn ředitele KÚ, vedoucích odborů a poradců v letech 2010 - 2014 (174.42 KB) 50 - Výše platů a odměn ředitele KÚ, vedoucích odborů a poradců v letech 2010 - 2014

51 - Rozhodnutí o udělení sankce společnosti Hebík transport s.r.o. / 13.11.2014 vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

52 - Náhrada škody podle zákona č. 82_1998 v letech 2000 - 2013 (321.88 KB) 52 - Náhrada škody podle zákona č. 82_1998 v letech 2000 - 2013

53 - Dokumenty vydané JČK o NKP zámek Vimperk (4729.78 KB) 53 - Dokumenty vydané JČK o NKP zámek Vimperk

54 - Záplavová oblast k parcele č. 2147_117 k.ú. Katovice (3381.10 KB) 54 - Záplavová oblast k parcele č. 2147_117 k.ú. Katovice

55 - Veřejné osvětlení na silnicích II. a III. třídy  (57.97 KB) 55 - Veřejné osvětlení na silnicích II. a III. třídy

56 - Dokumenty k územnímu plánu obce Jivno (3634.29 KB) 56 - Dokumenty k územnímu plánu obce Jivno

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku