Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Informace o výsledcích kontrol za rok 2014

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), provedené odborem krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Jihočeského kraje v roce 2014

 

1. Kontrolované osoby a zaměření provedených kontrol

Kontroly byly prováděny v souladu s ustanovením § 7 písm. g) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon o regulaci reklamy") a ustanovením § 4 zákona 265/1991 Sb., působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, u podnikatelských subjektů, podnikajících v územní působnosti Jihočeského kraje. V kontrolní činnosti se odbor krajský živnostenský úřad zaměřil na dodržování příslušných ustanovení:

a) zákona o regulaci reklamy, u nichž je krajský živnostenský úřad dozorovým orgánem ve smyslu výše uvedeného ustanovení tohoto zákona

b) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenách")

 

2. Počet provedených kontrol

V roce 2014 bylo provedeno celkem 47 kontrol dodržování zákona o regulaci reklamy podnikateli, z toho 43 kontrol právnických a 4 kontroly fyzických osob. V oblasti dodržování zákona o cenách uskutečnil odbor krajský živnostenský úřad 37 cenových kontrol, z toho 4 kontroly právnických a 33 kontrol fyzických osob.

 

3. Zhodnocení výsledků kontrolní činnosti

V rámci dozorové činnosti odboru krajský živnostenský úřad, zaměřené na dodržování příslušných ustanovení:

a) zákona o regulaci reklamy bylo zjištěno porušení ust. § 2 odst. 1 písm. a) a písm. c), tj. zákaz reklamy zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy, a zákaz reklamy, která je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního právního předpisu, a dále porušení § 6a odst. 2 písm. b) zákona o regulaci reklamy, pokud se týká zákazu doručování reklamy na činnosti v pohřebnictví

b) zákona o cenách bylo v jednom případě zjištěno porušení ust. § 13 odst. 2, kdy podnikatel neoznačil zboží cenou, kterou uplatňoval v okamžiku nabídky a vztaženou k prodávanému jednotkovému množství a určeným podmínkám

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku