Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Oddělení správy sítě

 • navrhuje, spravuje a aktualizuje strukturu počítačové sítě a hardwarového vybavení krajského úřadu
 • zpracovává návrhy na pořízení jednotného a kompatibilního technického vybavení
 • spravuje a administruje technické a programové prostředky zabezpečující síťové prostředí informačního systému
 • navrhuje a realizuje systém ochrany sítě a dat, definuje bezpečnostní politiku provozu počítačové sítě a přístupových práv
 • spravuje komunikační nástroje v rámci krajského úřadu (e-mail)
 • vytváří nadstavbové a doplňkové aplikační programové vybavení úřadu
 • technicky odpovídá za tvorbu a zveřejňování informací na internetových a intranetových stránkách úřadu
 • zajišťuje pro uživatele informační techniky pravidelná školení
 • provádí pravidelné zálohování dat na serverech

Oddělení správy aplikací a GIS

 • zajišťuje realizaci, provoz a rozvoj informačního systému krajského úřadu
 • zajišťuje vazby na informační systémy veřejné správy a dodržování právních předpisů v oblasti informačních systémů veřejné správy
 • zpracovává návrhy na pořízení jednotného a kompatibilního programového vybavení
 • provádí instalaci, správu a údržbu aplikačního programového vybavení krajského úřadu
 • zajišťuje kompletní podporu uživatelů v oblastí aplikačního programového vybavení
 • eviduje aplikační softwarové vybavení a zpracovává podklady k jeho inventarizaci
 • navrhuje a realizuje systém ochrany sítě a dat
 • sleduje trendy v oblasti bezpečnosti informačních a komunikačních technologií
 • zajišťuje pro uživatele informační techniky pravidelná školení
 • zajišťuje a koordinuje tvorbu geografického informačního systému
 • průběžně sleduje a kontroluje čerpání rozpočtu odboru, zpracovává rozpočtová opatření
 • připravuje návrh rozpočtu odboru na další období
 • realizuje výběrová řízení na hardware, software a dodavatelské služby v oblasti informačních technologií
 • zajišťuje smluvní vztahy s dodavateli techniky a programového vybavení, včetně nákupu, přejímky a servisu

Oddělení analyticko-ekonomické a eGovernmentu

 • zajišťuje dodržování zákonů, norem a standardů souvisejících s provozem informačního systému a ochranou dat
 • koncepčně a analyticky zpracovává projekty vyplývající z programů státní informační politiky
 • zajišťuje podklady pro smluvní vztahy a plnění smluv při dodávkách služeb provozovatele pevných telefonních linek a služeb poskytovatelů mobilních telefonních operátorů
 • spravuje datová tržiště pro rozhodovací činnosti úřadu
 • koordinuje rozvojové činnosti se státními orgány a orgány EU,
 • zajišťuje ekonomiku a rozpočet odboru
 • zajišťuje zadávání veřejných zakázek
 • zajišťuje další ucelené agendy odboru (účetnictví, docházka, ekonomické rozbory apod.)
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku