Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Odpovědi na žádosti o informace, podané v roce 2015

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Předmět žádostiOdpověď ke staženíDatum podáníDatum vyřízeníDatum zveřejnění
Kopie písemného souhlasu s výkonem jiné výdělečné činnosti6410.9.201522.9.20156.10.2015
Kotlíkové dotaceOdkaz na zveřejněnou informaci2.10.20156.10.20156.10.2015
Seznam škol a školských zařízení na území JčkOdkaz na zveřejněnou informaci29.9.20156.10.20156.10.2015
Kopie materiálu Rady kraje č. 1063_RK_156524.9.20159.10.201523.10.2015
Ekonomické řízení příspěvkových organizací pomocí centrálně pořízeného el. IS6629.9.201514.10.201523.10.2015
Dotazník k hospodaření úřadu s investičními prostředky v letech 2009-2014685.10.201530.10.201530.10.2015
Dopravní obslužnost Střelských Hoštic7015.10.201530.10.201523.10.2015
Výše odměn ředitele KÚ a vedoucích odborů KÚ za rok 20157129.10.20154.11.20159.11.2015
Energoblok Domoradice7229.10.20155.11.20159.11.2015
Státní dotace v oblasti primární prevence rizikového chování na školách7323.10.20155.11.20159.11.2015
Využívání služeb soukromých bezpečnostních agentur742.11.201510.11.201518.11.2015
Materiál Rady kraje č. 1237_RK_157519.11.201530.11.20151.12.2015
Podvodná žádost o informace - zneužity osobní údaje7627.11.201517.12.201528.12.2015
Právní informační systém CODEXIS777.12.201511.12.201528.12.2015
Seznam fungujících stanic měření emisí789.12.201516.12.201528.12.2015
79-Průměrná mzda zaměstnanců KÚ 2000-20147914.12.201529.12.20158.1.2016

 

 

Samostatné dokumenty ke stažení

01 - Investiční plány kraje pro roky 2015 - 2017 (417.28 KB) 01 - Investiční plány kraje pro roky 2015 - 2017

02 - Mimořádná odměna ředitele KÚ Jčk v roce 2014 (341.99 KB) 02 - Mimořádná odměna ředitele KÚ Jčk v roce 2014

03 - Zákonné povinnosti prodejců zdravotnických prostředků (499.57 KB) 03 - Zákonné povinnosti prodejců zdravotnických prostředků

04 - Dobývací prostor a těžba grafitu v lomu Hosty (2167.87 KB) 04 - Dobývací prostor a těžba grafitu v lomu Hosty

05 - Rozhodnutí ÚOHS R310_2012_VZ_23991_2013_310_MMI (427.58 KB) 05 - Rozhodnutí ÚOHS R310_2012_VZ_23991_2013_310_MMI

06 - Rozhodnutí KUJCK 10022_2015_OREG  (837.75 KB) 06 - Rozhodnutí KUJCK 10022_2015_OREG

07 - Schválené chovy zvěře v zajetí v ORP Kaplice a Č. Krumlov (199.51 KB) 07 - Schválené chovy zvěře v zajetí v ORP Kaplice a Č. Krumlov

08 - Platová třída a náplň práce referenta agendy rady kraje (431.71 KB) 08 - Platová třída a náplň práce referenta agendy rady kraje

09 - Školská zařízení s ubytovací či stravovací kapacitou v Jčk (149.64 KB) 09 - Školská zařízení s ubytovací či stravovací kapacitou v Jčk

10 - Mlčenlivost poskytovatelů zdravotních služeb dle zákona č. 372_2011 Sb. (416.78 KB) 10 - Mlčenlivost poskytovatelů zdravotních služeb dle zákona č. 372_2011 Sb.

11 - Udělená oprávnění a osvědčení k provozování STK (404.17 KB) 11 - Udělená oprávnění a osvědčení k provozování STK

12 - Kopie povolení provozu Teplárny výtopny Domoradice  (3429.97 KB) 12 - Kopie povolení provozu Teplárny výtopny Domoradice

13 - Registrované kompostárny v Jihočeském kraji (89.63 KB) 13 - Registrované kompostárny v Jihočeském kraji

14 - Veřejné zakázky a veřejné finance Jihočeského kraje (205.91 KB) 14 - Veřejné zakázky a veřejné finance Jihočeského kraje

15 - Finanční prostředky pro Jihočeský územní svaz - Český rybářský svaz (427.45 KB) 15 - Finanční prostředky pro Jihočeský územní svaz - Český rybářský svaz

16 - Rozhodnutí vydaná KÚ Jčk na základě žádostí spol. Zambelli-technik s.r.o. (7701.19 KB) 16 - Rozhodnutí vydaná KÚ Jčk na základě žádostí spol. Zambelli-technik s.r.o.

17 - Provozní soubor Šumava (439.13 KB) 17 - Provozní soubor Šumava

18 - Smlouva mezi Jčk a společností JHMD, a.s. (5400.49 KB) 18 - Smlouva mezi Jčk a společností JHMD, a.s.

19 - Stížnosti a petice podané v letech 2013 - 2014  (152.89 KB) 19 - Stížnosti a petice podané v letech 2013 - 2014

20 - Informační kampaně Jihočeského kraje od 11 - 2010 až 10 - 2014 (606.76 KB) 20 - Informační kampaně Jihočeského kraje od 11 - 2010 až 10 - 2014

21 - Subjekty s oprávněním k provozování STK na území Jčk bez osvědčení  (414.41 KB) 21 - Subjekty s oprávněním k provozování STK na území Jčk bez osvědčení

22 - Pokuty za porušení zákona č 20 1987 Sb. v roce 2014  (7829.65 KB) 22 - Pokuty za porušení zákona č 20 1987 Sb. v roce 2014

23 - Provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů (460.13 KB) 23 - Provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů

24 - Rozhodnutí o právnění k poskytování zdrav. služeb (704.52 KB) 24 - Rozhodnutí o právnění k poskytování zdrav. služeb

25 - Podmínky pro komunitní kompostování (472.67 KB) 25 - Podmínky pro komunitní kompostování

26 - Podmínky pro komunitní kompostování (454.02 KB) 26 - Podmínky pro komunitní kompostování

27 - Tepelný zdroj Č.Krumlov-kopie informace od MěÚ Č. Krumlov (180.71 KB) 27 - Tepelný zdroj Č.Krumlov-kopie informace od MěÚ Č. Krumlov

28 - Produkce kalů z čistíren v Jčk v letech 2013 a 2014 / 14. 7. 2015 ODLOŽENO

29 - Seznam porodních asistentek s přiděleným oprávněním v Jčk (408.94 KB) 29 - Seznam porodních asistentek s přiděleným oprávněním v Jčk

30 - Subjekty dotazující se v letech 2014-2015 na společnost EKO-KOM, a.s. (250.07 KB) 30 - Subjekty dotazující se v letech 2014-2015 na společnost EKO-KOM, a.s.

31 - Kontroly provozovatelů prodejen a výdejen zdrav. prostředku v letech 2013 - 2014 (488.07 KB) 31 - Kontroly provozovatelů prodejen a výdejen zdrav. prostředku v letech 2013 - 2014

32 - Vydání územního rozhodnutí ve smyslu § 17 stavebního zákona č. 183_2006 Sb. (417.03 KB) 32 - Vydání územního rozhodnutí ve smyslu § 17 stavebního zákona č. 183_2006 Sb.

33 - Problematika související se stavebním zákonem a normou ČSN EN 12056 - 1 (419.02 KB) 33 - Problematika související se stavebním zákonem a normou ČSN EN 12056 - 1

34 - Příčiny kolapsu dopravy v ČB v souvislosti s rekonstrukcí ul. Dobrovodská (420.48 KB) 34 - Příčiny kolapsu dopravy v ČB v souvislosti s rekonstrukcí ul. Dobrovodská

35 - Platy a odměny nejvýše postavených úředníků za rok 2014 (188.48 KB) 35 - Platy a odměny nejvýše postavených úředníků za rok 2014

36 - Odvolací řízení proti rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu o odnětí práva ke stavbě nepovolené (429.52 KB) 36 - Odvolací řízení proti rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu o odnětí práva ke stavbě nepovolené

37 - Přeložka silnice II - 141 úsek Prachatice - Těšovice (410.14 KB) 37 - Přeložka silnice II - 141 úsek Prachatice - Těšovice

38 - Domov seniorů Budíškovice - budoucnost objektů (421.34 KB) 38 - Domov seniorů Budíškovice - budoucnost objektů

39 - Pokuty za porušení zákona č 20 1987 Sb. v roce 2013  (406.64 KB) 39 - Pokuty za porušení zákona č 20 1987 Sb. v roce 2013

40 - Centrální zadávání veřejných zakázek (415.98 KB) 40 - Centrální zadávání veřejných zakázek

41 - Kopie dokumentů k rozhodnutí KUJCK 34033_2015 OREG (1881.61 KB) 41 - Kopie dokumentů k rozhodnutí KUJCK 34033_2015 OREG

42 - Správní delikt se společností Estate Invest CB s.r.o. (405.01 KB) 42 - Správní delikt se společností Estate Invest CB s.r.o.

43 - Etika ve veřejné správě (293.88 KB) 43 - Etika ve veřejné správě

44 - Případy projednávané konkrétní úřednící OZZL  (411.91 KB) 44 - Případy projednávané konkrétní úřednící OZZL

45 - Otáčivé hlediště v Č. Krumlově (286.04 KB) 45 - Otáčivé hlediště v Č. Krumlově

46 - Snížení nejvyšší povolené rychlosti v části obce Hniliště (414.32 KB) 46 - Snížení nejvyšší povolené rychlosti v části obce Hniliště

47 - Povolení dopr.připojení Chlum u Volar  (414.32 KB) 47 - Povolení dopr.připojení Chlum u Volar

48 - Rozhodnutí KUJCK 30392_2012_OZZL (3000.20 KB) 48 - Rozhodnutí KUJCK 30392_2012_OZZL

49 - Zákaz podomního prodeje v jednotlivých obcích Jčk (195.31 KB) 49 - Zákaz podomního prodeje v jednotlivých obcích Jčk

50 - Seznam měst a obcí v Jčk  (183.68 KB) 50 - Seznam měst a obcí v Jčk

51 - Přístup do registru oznámení podle zákona o střetu zájmů (400.53 KB) 51 - Přístup do registru oznámení podle zákona o střetu zájmů

52 - Údaje z myslivecké statistiky za rok 2008 a 2013 (228.56 KB) 52 - Údaje z myslivecké statistiky za rok 2008 a 2013

53 - Dotační program MŠMT Podpora Polytechnické výchovy v MŠ a ZŠ (490.17 KB) 53 - Dotační program MŠMT Podpora Polytechnické výchovy v MŠ a ZŠ

54 - Převoz nebezpečného materiálu a munice přes obec Běleč (418.57 KB) 54 - Převoz nebezpečného materiálu a munice přes obec Běleč

55 - Majetková přiznání za rok 2014 (86.08 KB) 55 - Majetková přiznání za rok 2014

56 - Objekt bývalého Domova pro seniory v Tučapech (420.74 KB) 56 - Objekt bývalého Domova pro seniory v Tučapech

57 - EIA k plánované přeložce II_141 úsek Prachatice-Těšovice  (407.47 KB) 57 - EIA k plánované přeložce II_141 úsek Prachatice-Těšovice

58 - Postup KÚ ve věci žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti MěÚ Vodňany (406.48 KB) 58 - Postup KÚ ve věci žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti MěÚ Vodňany

60 - Počty úředníků zaměstnaných Krajským úřadem Jihočeského kraje od roku 2002 (408.77 KB) 60 - Počty úředníků zaměstnaných Krajským úřadem Jihočeského kraje od roku 2002

59 - Poskytnutí smluv o závazku veřejné služby k zajištění zákl.dopr.obslužnosti Jčk (426.83 KB) 59 - Poskytnutí smluv o závazku veřejné služby k zajištění zákl.dopr.obslužnosti Jčk

61 - Aplikace zákona č. 82_1998 Sb. (410.11 KB) 61 - Aplikace zákona č. 82_1998 Sb.

62 - Způsob vyřízení podání ze dne 4.5.2013 ohledně podnětu k přezkumu přestupku (403.06 KB) 62 - Způsob vyřízení podání ze dne 4.5.2013 ohledně podnětu k přezkumu přestupku

63 - Dokumentace k zpracování nebezpečného odpadu v areálu firmy VETAS (404.68 KB) 63 - Dokumentace k zpracování nebezpečného odpadu v areálu firmy VETAS

64 - Kopie písemného souhlasu s výkonem jiné výdělečné činnosti (1050.97 KB) 64 - Kopie písemného souhlasu s výkonem jiné výdělečné činnosti

65 - Kopie materiálu Rady kraje č. 1063_RK_15 (488.15 KB) 65 - Kopie materiálu Rady kraje č. 1063_RK_15

66 - Ekonomické řízení příspěvkových organizací pomocí centrálně pořízeného elektronického IS (252.18 KB) 66 - Ekonomické řízení příspěvkových organizací pomocí centrálně pořízeného elektronického IS

68 - Dotazník k hospodaření úřadu s investičními prostředky v letech 2009-2014 (237.52 KB) 68 - Dotazník k hospodaření úřadu s investičními prostředky v letech 2009-2014

70 - Dopravní obslužnost Střelských Hoštic (420.97 KB) 70 - Dopravní obslužnost Střelských Hoštic

71 - Výše odměn ředitele KÚ a vedoucích odborů KÚ za rok 2015 (554.55 KB) 71 - Výše odměn ředitele KÚ a vedoucích odborů KÚ za rok 2015

72 - Energoblok Domoradice (512.77 KB) 72 - Energoblok Domoradice

73 - Státní dotace v oblasti primární prevence rizikového chování na školách (551.80 KB) 73 - Státní dotace v oblasti primární prevence rizikového chování na školách

74 - Využívání služeb soukromých bezpečnostních agentur (428.84 KB) 74 - Využívání služeb soukromých bezpečnostních agentur

75 - Materiál Rady kraje č. 1237_RK_15 (898.93 KB) 75 - Materiál Rady kraje č. 1237_RK_15

77 - Právní informační systém CODEXIS (428.43 KB) 77 - Právní informační systém CODEXIS

78 - Seznam fungujících stanic měření emisí (425.02 KB) 78 - Seznam fungujících stanic měření emisí

79 - Průměrná mzda zaměstnanců KÚ 2000-2014 (434.50 KB) 79 - Průměrná mzda zaměstnanců KÚ 2000-2014

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku