Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Informace o výsledcích kontrol za rok 2015

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), provedených odborem krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Jihočeského kraje v roce 2015

 

1. Kontrolované osoby a zaměření provedených kontrol

Kontroly byly prováděny v souladu s ust. § 7 písm. i) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy"), a ust. § 4 zákona č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, u podnikatelských subjektů, podnikajících v územní působnosti Jihočeského kraje. V kontrolní činnosti se odbor krajský živnostenský úřad zaměřil na dodržování příslušných ustanovení:

a) zákona o regulaci reklamy, u nichž je krajský živnostenský úřad dozorovým orgánem ve smyslu výše uvedeného ustanovení zákona o regulaci reklamy
b) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenách").

2. Počet provedených kontrol

V roce 2015 bylo odborem krajský živnostenský úřad provedeno celkem 26 kontrol dodržování zákona o regulaci reklamy podnikateli, z toho 23 kontrol právnických a 3 kontroly fyzických osob. V oblasti dodržování zákona o cenách uskutečnil odbor krajský živnostenský úřad 31 cenových kontrol, z toho 5 právnických a 26 fyzických osob.

 

3. Zhodnocení výsledků kontrolní činnosti

V rámci dozorové činnosti odboru krajský živnostenský úřad, zaměřené na dodržování příslušných ustanovení:

a) zákona o regulaci reklamy bylo zjištěno porušení ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o regulaci reklamy, tj. zákaz reklamy, která je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního právního předpisu, a dále porušení ust. § 6a odst. 1 zákona o regulaci reklamy, pokud se týká uplatňování reklamy na poskytování pohřebních služeb a uvádění jiných než zde taxativně uvedených údajů
b) zákona o cenách nebylo zjištěno porušení tohoto zákona.

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku