Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Kulaté stoly

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Jihočeský kraj pořádá setkání s registrovanými poskytovateli sociálních služeb. Na tomto setkání budou poskytovatelé informováni o aktuálních otázkách týkajících se sociálních služeb.

 

Setkání se budou konat na Krajském úřadu Jihočeského kraje vždy pro poskytovatele určitého druhu sociálních služeb, v těchto termínech:

 • 02.03.2016, 9:00 - 13:00 hod, KÚ JčK, pracoviště: B. Němcové 49/3, Č. Budějovice, zasedací místnost OŠMT č. 325 (druhy soc. služeb - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež)
 • 08.03.2016, 9:00 - 13:00 hod, KÚ JčK, pracoviště: B. Němcové 49/3, Č. Budějovice, zasedací místnost OŠMT č. 325 (druhy soc. služeb - sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
 • 16.03.2016, 9:00 - 13:00 hod, KÚ JčK, pracoviště: B. Němcové 49/3, Č. Budějovice, zasedací místnost OŠMT č. 325 (druhy soc. služeb - centra denních služeb, denní stacionáře, sociálně terapeutické dílny)
 • 23.03.2016, 9:00 - 13:00 hod, KÚ JčK, pracoviště: U Zimního stadionu 1952/2, Č. Budějovice, zasedací místnost Sálu zastupitelstva č. 2010 (druhy soc. služeb - terénní programy, kontaktní centra, azylové domy, podpora samostatného bydlení, chráněné bydlení, domy na půl cesty, nízkoprahová denní centra, noclehárny)
 • 30.03.2016, 9:00 - 13:00 hod, KÚ JčK, pracoviště: B. Němcové 49/3, Č. Budějovice, zasedací místnost OŠMT č. 325 (druhy soc. služeb - raná péče, telefonická krizová pomoc, krizová pomoc, průvodcovské a předčitatelské služby, intervenční centra, tísňová péče, tlumočnické služby)
 • 05.04.2016, 9:00 - 13:00 hod, KÚ JčK, pracoviště: U Zimního stadionu 1952/2, Č. Budějovice, zasedací místnost Sálu zastupitelstva č. 2010 (druhy soc. služeb - pečovatelská služba, osobní asistence)
 • 12.04.2016, 9:00 - 13:00 hod, KÚ JčK, pracoviště: B. Němcové 49/3, Č. Budějovice, zasedací místnost OŠMT č. 325 (druhy soc. služeb - sociální rehabilitace, služby následné péče)
 • 13.04.2016, 9:00 - 13:00 hod, KÚ JčK, pracoviště: U Zimního stadionu 1952/2, Č. Budějovice, zasedací místnost Sálu zastupitelstva č. 2010 (druhy soc. služeb - odborné sociální poradenství)
 • 20.04.2016, 9:00 - 13:00 hod, KÚ JčK, pracoviště: B. Němcové 49/3, Č. Budějovice, zasedací místnost OŠMT č. 325 (druhy soc. služeb - odlehčovací služby, týdenní stacionáře, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče)
 • 21.04.2016, 9:00 - 13:00 hod, KÚ JčK, pracoviště: U Zimního stadionu 1952/2, Č. Budějovice, zasedací místnost Sálu zastupitelstva č. 2010 (druhy soc. služeb - domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením)

 

V případě Vašeho zájmu zašlete emailem potvrzení o účasti, ve kterém uvedete:

 • termín setkání, dle druhu soc. služby
 • název organizace a osoby, které se za organizaci setkání zúčastní

Potvrzení o účasti zasílejte na adresu: pavlíček@kraj-jihocesky.cz

 

Upozorňujeme Vás, že vzhledem k omezené kapacitě místností je možná účast pouze 2 zástupců za každého poskytovatele (doporučujeme ředitel/vedoucí a ekonom/účetní).

 

 

Jednotlivé pozvánky:

Kulatý stůl. č. 1 (933.42 KB) Kulatý stůl. č. 1

Kulatý stůl. č. 2 (960.95 KB) Kulatý stůl. č. 2

Kulatý stůl. č. 3 (945.34 KB) Kulatý stůl. č. 3

Kulatý stůl. č. 4 (986.11 KB) Kulatý stůl. č. 4

Kulatý stůl. č. 5 (973.08 KB) Kulatý stůl. č. 5

Kulatý stůl. č. 6 (929.77 KB) Kulatý stůl. č. 6

Kulatý stůl. č. 7 (933.73 KB) Kulatý stůl. č. 7

Kulatý stůl. č. 8 (928.84 KB) Kulatý stůl. č. 8

Kulatý stůl. č. 9 (974.40 KB) Kulatý stůl. č. 9

Kulatý stůl. č. 10 (964.57 KB) Kulatý stůl. č. 10

Prezentace:

Prezentace ke stažení (3316.53 KB) Prezentace ke stažení

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku