Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2017

Informace pro poskytovatele sociálních služeb k dotačnímu řízení Jihočeského kraje v oblasti poskytování sociálních služeb pro rok 2017


Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 23. 06. 2016 usnesením č. 234/2016/ZK-24 schválilo Metodiku pro poskytování účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2017, včetně jejich příloh. Uvedené dokumenty jsou zveřejněny od 27. 6. 2016 rovněž v sekci / Dotace, Fondy EU / Programové dotace Jihočeského kraje / Aktuální výzvy/.

Účelová dotace z rozpočtu Jihočeského kraje se poskytuje poskytovatelům sociálních služeb k financování běžných (neinvestičních) nákladů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje a bude poskytovatelům služeb poskytnuta jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Dotace může být poskytnuta poskytovatelům sociálních služeb, které jsou v souladu s platným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje a které jsou zařazeny do sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na rok 2017.
Termín pro podávání žádostí o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2017 je od 3. 10. 2016 do 31. 10. 2016, žádost musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím příslušné internetové aplikace (OKslužby-poskytovatel), kterou spravuje MPSV. Informace o provozu aplikace OKslužby - poskytovatel, včetně uživatelské příručky jsou zveřejněny na stránkách MPSV.
Součástí žádosti o dotaci budou rovněž specifické přílohy, které budou žadatelé vkládat do aplikace k žádosti o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2017 a jsou zveřejněny níže.


Kontaktní osoby: Mgr. Renata Zumrová, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 646
Ing. Jiří Pavlíček, e-mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 781
Ing. Lucie Marischková, e-mail: marischkova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 783


Specifické přílohy k žádosti (80.93 KB) Specifické přílohy k žádosti (.zip - 80.93 KB)

Metodika JčK pro rok 2017 vč. příloh (339.68 KB) Metodika JčK pro rok 2017 vč. příloh (.zip - 339.68 KB)

Podrubrika Výsledky dotačního řízení pro rok 2017

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku