Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Ministerstvo zdravotnictví České republiky dne 16. 6. 2017 vyhlásilo na svých webových stránkách Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu (metodika a její přílohy jsou zveřejněny na výše uvedeném odkazu).

Žádost do výběrového dotačního řízení může podat výhradně kraj nebo hlavní město Praha. Vyzýváme tímto poskytovatele zdravotních služeb se sídlem na území Jihočeského kraje, kteří splňují podmínky stanovené v metodice dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu k předložení žádosti (pokud tak již neučinili v červnu 2017).

 

Žádost lze podat do 15. 11. 2017 na adresu:


Jihočeský kraj
Odbor zdravotnictví
Oddělení zdravotní péče
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

 

Kontaktní osoby:
Ing. Milan Rybák - vedoucí odd. zdravotní péče KÚ, tel. 386 720 701, email: rybak@kraj-jihocesky.cz
Bc. Marcela Maťhová - referent odd., tel. 386 720 924, mathova@kraj-jihocesky.cz

 

K žádosti je nutné připojit doklad o existenci bankovního účtu žadatele, vyplněný formulář žádosti a údaje pro kalkulaci výše dotace.


Formulář žádosti ke stažení (81.50 KB) Formulář žádosti ke stažení

Příloha č. 1 ke stažení – Údaje pro kalkulaci výše dotace (prosím, vyplňte žlutě podbarvená pole) (12.73 KB) Příloha č. 1 ke stažení – Údaje pro kalkulaci výše dotace (prosím, vyplňte žlutě podbarvená pole)

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku