Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace.

ZK schvaluje rozpočet kraje a závěrečný účet kraje, jejichž součástí jsou základní ukazatele finančního vztahu rozpočtu kraje k rozpočtu příspěvkové organizace, tj. příspěvek na provoz a investiční příspěvek.

Příspěvková organizace zřízená Jihočeským krajem sestavuje pro rozpočtový rok finanční plán - rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti.

Při sestavování rozpočtu vychází příspěvková organizace z finančních analýz předcházejících období, podmínek rozpočtového roku a následujícího období zahrnutého ve střednědobém výhledu rozpočtu.

Schválené rozpočty příspěvkových organizací nejsou v průběhu rozpočtového roku upravovány bez ohledu na případné změny finančního vztahu rozpočtu kraje vůči rozpočtům příspěvkových organizací.

Odkaz na jiné stránky Schválené rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2019

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku