Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Projekty realizované z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika pro programové období 2014-2020

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Soubor ke stažení (7.98 KB)

 

 

  

 

 

 

 

 

Název projektu: Přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko – Jihočeský kraj


Zkrácený název projektu: Healthacross for future
Registrační číslo projektu: ATCZ125
Operační program: přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020
Prioritní osa: Udržitelné sítě a institucionální spolupráce
Specifický cíl: 4a Podpora přeshraniční spolupráce komunit a institucí ve společném regionu
Doba realizace projektu 01.05.2017 - 30.09.2020
Celkové způsobilé náklady jihočeské části projektu: 107 692 EUR

 

Předmětem projektu financovaného prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj je rozvoj přeshraniční spolupráce v oblasti poskytování zdravotních služeb. Partnerem Jihočeského kraje při realizaci projektu je Dolnorakouský zdravotní a sociální fond.

Zdravotní služby jsou v současné době organizovány na národní úrovni a končí na státní hranici. Zdravotní péče v Dolním Rakousku a sousedním Jihočeském kraji využívá vždy vlastní infrastruktury a vlastních zdrojů, přestože by zdravotní služby na druhé straně hranic byly často rychleji dostupné. Přeshraniční projekty poskytují možnost tyto hranice překonat a zajistit tak rovnost příležitostí k využívání dostupného spektra nabízených zdravotních služeb v příslušném regionu bez ohledu na překážku státní hranice. Cílem projektu je umožnit obyvatelům příhraničního regionu, zde konkrétně oblast České Velenice - Gmünd, optimálně využívat zdravotní služby na obou stranách státních hranic. 

Cílem projektu Healthacross for future je podnítit přeshraniční spolupráci ve zdravotnictví mezi regiony Dolní Rakousko- Jihočeský kraj.  Dlouhodobým cílem projektu je sladit služby příslušných systémů zdravotní péče, čímž bude umožněn rovný přístup ke zdravotní péči na obou stranách hranice a bude možné přispět k optimálnímu využití nabízející se příhraniční zdravotní infrastruktury.

Naplnění cílů projektu má být dosaženo mimo jiné realizací přeshraničního poskytování zdravotní péče pacientům, konkrétně rozšíření přeshraniční spolupráce a stávajících zdravotních služeb o přeshraniční lůžkovou péči, která bude poskytnuta českým pacientům na Zemské klinice Gmünd. Další aktivitou je výměna zkušeností odborníků z různých oddělení v oblasti zdravotnictví. Za tímto účelem je plánována realizace výměnných pobytů různých profesních skupin s cílem vypracovat příklady dobré praxe. Dílčím výstupem projektu je také ověření možnosti výměny zdravotních výkonů a podmínek, za kterých by bylo možné výměnu zdravotních výkonů realizovat při zohlednění možností zdravotních pojišťoven.

Projekt navazuje na dva přeshraniční projekty „Healthacross“ a „Healthacross in Practice“ realizované v programovém období 2007-2013, v jejichž rámci byl ověřován základní potenciál pro poskytování přeshraniční zdravotní péče.

Internetová adresa projektu: https://www.at-cz.eu/healthacross-for-future.  

 


 

 

 

Soubor ke stažení (5.23 KB)
Soubor ke stažení (7.98 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název projektu: Společná přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví Dolní Rakousko – Jihomoravský kraj – Jihočeský kraj

Registrační číslo projektu: ATCZ22
Operační program: přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020
Prioritní osa: Udržitelné sítě a institucionální spolupráce
Specifický cíl: 4a Podpora přeshraniční spolupráce komunit a institucí ve společném regionu
Doba realizace projektu 01.04.2016 -30.06.2019


Předmětem projektu financovaného prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj je rozvoj přeshraniční spolupráce v oblasti poskytování zdravotních služeb nemocnic a spolupráce při zajištění akutní zdravotní péče prostřednictvím zdravotnických záchranných služeb.

Partnery Jihočeského kraje při realizaci projektu jsou Jihomoravský kraj a Dolnorakouský zdravotní a sociální fond.

Zdravotní služby jsou v současné době organizovány na národní úrovni a končí na státní hranici. Zdravotní péče v Dolním Rakousku a sousedních českých krajích – Jihočeském kraji a Jihomoravském kraji – využívá vždy vlastní infrastruktury a vlastních zdrojů, přestože by zdravotní  služby na druhé straně hranic byly často rychleji dostupné. Přeshraniční projekty poskytují možnost tyto hranice překonat a zajistit tak rovnost příležitosti k využívání dostupného spektra nabízených zdravotních služeb v příslušném regionu bez ohledu na překážku státní hranice. Cílem projektu je umožnit obyvatelům příhraničního regionu optimálně využívat zdravotnické služby na obou stranách státních hranic.  

V rámci rozvoje přeshraniční spolupráce bude podpořena přeshraniční harmonizace zdravotnických záchranných služeb. Tento projektový záměr výrazně přispěje k zajištění přednemocniční neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života. Díky propojení zdravotnických operačních středisek zdravotnických záchranných služeb bude možné společně disponovat vozidly záchranných služeb.

Aby bylo v budoucnu možné společně disponovat vozidlem, které může na místo události dorazit nejrychleji, bez ohledu na jeho „státní příslušnost“, bude v rámci projektu provedena technická úprava, která propojí zdravotnická operační střediska v Jihomoravském kraji, Jihočeském kraji a Dolním Rakousku. Díky tomuto technickému řešení budou dostupné prostředky záchranných služeb na obou stranách hranice viditelné pro zdravotnická operační střediska a bude zaručeno vyslání prostředku, který může na místo dorazit nejrychleji.

Tento přístup přispěje k uspokojení potřeb místních obyvatel a zajištění rychle dostupné a vysoce kvalitní zdravotní péče v blízkosti místa jejich bydliště, neboť pomůže zkrátit dojezdové časy vozidel ZZS, což může být obzvláště důležité v akutních případech nebo u chronicky nemocných osob.

Výstupy přeshraniční kooperace v akutních případech zlepší spolupráci okamžitě, nadřazeným cílem projektu je však praktická spolupráce regionů Dolní Rakousko, Jihomoravský kraj a Jihočeský kraj ve zdravotnictví a vytvoření kooperačních struktur pro podporu trvale udržitelné spolupráce mezi Dolním Rakouskem a českými regiony.
Další informace o projektu naleznete ZDE.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku