Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Odpovědi na žádosti o informace, podané v roce 2018

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Předmět žádosti Odpověď ke stažení Datum podání Datum vyřízení Datum zveřejnění
Rozhodnutí Krajského úřadu ve věci požárně nebezpečného prostoru z RD přesahující na sousední pozemek  01  08.01.2018 22.01.2018 29.01.2018
Kopie odborného posudku Mgr. Holoubkové, DiS., MBA k čj. 41440_2016 02 08.01.2018 16.01.2018 29.01.2018
Souhrnné informace o předpisech a formulářích KÚ (přílohy z důvodu velké velikosti nezveřejněny) 03 11.01.2018 07.03.2018 13.03.2018
Vypořádání silnice I_3 mezi Jihočeským kraje a ŘSD ČR 04 12.01.2018 23.01.2018 12.02.2018
Kopie rozhodnutí KUJCK 33636_2014_OREG a KUCJK 64123_2013_OREG 05 22.01.2018 06.02.2018 12.02.2018
Počty stížností na zaměstnance a petic na JČK 2010-2016  06 25.01.2018 05.02.2018 12.02.2018
Ochrana osobních údajů na KÚ - implementace směrnice EU - GDPR 07 25.01.2018 09.02.2018 12.02.2018
Provoz a počty služební vozidel Krajského úřadu Jihočeského kraje 08 30.01.2018 14.02.2018 23.02.2018
Počty stížností podle zákona č. 372_2011 Sb. v roce 2017 09 05.02.2018 13.02.2018 23.02.2018
Počty kontrol u poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském kraji v roce 2017 10 06.02.2018 13.02.2018 23.02.2018
Informace vztahující se k sp.zn. 146266_2017_jary 11 06.02.2018 20.02.2018 23.02.2018
Udělení pokuty v roce 2017 za porušení zákona č. 20_1987 Sb.-archeologické nálezy  12 12.02.2018 27.02.2018 06.03.2018
Ošetřování komunikací posypovou solí u CHKO Třeboňsko 13 09.02.2018 20.02.2018 23.02.2018
Lůžková kapacita zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Jihočeském kraji 14 12.02.2018 20.02.2018 23.02.2018
Rozhodnutí vydaná krajský úřadem o výjimkách podle § 45b zákona č. 114_1992 Sb. 15 13.02.2018 20.02.2018 23.02.2018
Výkazy Ministerstva vnitra - statistika přestupků za celý kraj za období 2014-2017 16 13.02.2018 20.02.2018 23.02.2018
Smlouvy k Mezinárodnímu pivnímu festivalu v Českých Budějovicích 17 18.02.2018 02.03.2018 06.03.2018
Počet žádostí v roce 2017 podle § 12 zákona č. 101_2000 Sb. 18 20.02.2018 02.03.2018 06.03.2018
Kopie dokumentů z Gymnázia olympijských nadějí - ODLOŽENO 19 20.02.2018  07.03.2018  21.03.2018
Zajištění lékařské pohotovostní služby v Jihočeském kraji 20 24.02.2018 05.03.2018 06.03.2018
ZÚR k položce D29_7, napojení Měšice-Čekanice 21 28.02.2018 12.03.2018 13.03.2018
Platy a odměny vybraných vedoucích pracovníků Krajského úřadu Jihočeského kraje 22 28.02.2018 21.03.2018 28.03.2018
Kopie odborného posudku k řízení pod sp. zn. OZDR 63650_2017_edso 23 02.03.2018 12.03.2018 13.03.2018
Kopie rozhodnutí - obora Rukáveč 24 13.03.2018 23.03.2018 28.03.2018
Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017 25 14.03.2018 22.03.2018 28.03.2018
Adresář obecních, městských úřadů v Jihočeském kraji 26 15.03.2018 22.03.2018 28.03.2018
Přehled odvolacích a přezkumných řízení - provoz pilařského závodu  27 01.04.2018  13.04.2018 23.04.2018
Přeložka silnice II_141 v úseku Prachatice - Těšovice 28 19.03.2018 28.03.2018 13.04.2018
Silniční most Veselí-Hamr přes železniční koridor Praha-Č. Budějovice 29 16.03.2018 04.04.2018 13.04.2018
Výdaje a dotace Jihočeského kraje v roce 2017  30 09.04.2018 04.05.2018 11.05.2018
Poskytnutí kopie odborného posudku čj. KUJCK 24574_2018 31 09.04.2018 18.04.2018 23.04.2018
Materiál do RK č. 528/RK/18 -  26.4.2018 vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádost 32 17.04.2018 26.04.2018  11.05.2018
Financování dětských domovů a azyl.domů 2012-2016 33 17.04.2018 27.04.2018 11.05.2018
Dotační titul POV2017, opatření č. 1 - obec Předslavice 34 15.04.2018 20.04.2018 24.04.2018
Výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 35 19.04.2018 04.05.2018 11.05.2018
Průměrné ceny obvyklé u pozemků v Jihočeském kraji 36 25.04.2018 11.05.2018 22.05.2018
Kontroly u poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském kraji 37 27.04.2018 11.05.2018 22.05.2018
Kopie rozhodnutí, kterými se zrušilo či změnilo 1st rozhodnutí 38 27.04.2018 11.05.2018 22.05.2018
Písemnosti k Předání spisu-vyjádření k odvolání MěÚ Vimperk 39 03.05.2018 18.052018 22.05.2018
Přítomnost zastupitele u provádění přezkumu hospodaření obce 40 10.05.2018 22.05.2018 04.06.2018
Počty dětí odebraných z rodin na návrh OSPOD 2014-2017 41 11.05.2018 22.05.2018 04.06.2018
Přestavba železničního uzlu Brno 42 12.05.2018 22.05.2018 04.06.2018
Závadné reklamy podle zákona č. 40_1995 Sb. 43 17.05.2018 30.05.2018 04.06.2018
Odměny ředitelů vybraných škol v Jčk 44 21.05.2018 05.06.2018 20.08.2018
Písemnosti OREG-Výzva k zjednání nápravy pro MěÚ Vimperk-1 45 23.05.2018 11.07.2018 13.07.2018
Počty žádostí o poskytování informací od roku 2001 46 24.05.2018 07.06.2018 15.06.2018
Dopravní obslužnost v Jčk 2009-2017 47 25.05.2018 07.06.2018 15.06.2018
Zastupování praktického lékaře v ordinaci 48 29.05.2018 07.06.2018 15.06.2018
Náklady a rozsah tisků za roky 2015-2017 a odstraňování billboardů v Jčk 49 05.06.2018 20.06.2018 29.06.2018
Seznam obcí v Jihočeském kraji 50 05.06.2018 20.06.2018 29.06.2018
Nezákonná reklama na kosmetické přípravky 51 11.06.2018 20.06.2018 29.06.2018
Žádosti o adopci v Jihočeském kraji  52 18.06.2018 22.06.2018 29.06.2018
Přípis KÚ Jčk - Předání stížnosti žadatele na MMR ČR 53 20.06.2018 03.07.2018 13.07.2018
Poskytnutí kopie odborného posudku ze spisu OZDR_87578_2017_edso 54 21.06.2018 28.06.2018 29.06.2018
Registrační listy exemplářů tygrů z evidence CITES od roku 2008 55 21.06.2018 16.07.2018 31.07.2018
Přelízky pro pěší-Schwarzenberská obora Květov 56 21.06.2018 02.07.2018 13.07.2018
         
Pokuta ÚOHS-rekonstrukce silnice III_1508, průtah obcí Rapšach 58 25.06.2018 11.07.2018 13.07.2018
         
Stavební povolení v k.ú. Svatá Máří -  24.07.2018 vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádost  60 13.07.2018  24.07.2018 07.09.2018
Povolení reklamních ploch v obci Planá - 25.07.2018 vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti 61 13.7.2018 25.7.2018 06.08.2018
Počet případů-přestupky dle zákona č. 372_2011 o zdrav. službách 62 16.07.2018 20.07.2018 06.08.2018
Opatření na zlepšení stavu vody v rybnících Staňkovský a Hejtman 63 18.07.2018 02.08.2018 06.08.2018
Ubytování prezidenta ČR při návštěvách v Jihočeském kraji 64 20.07.2018 03.08.2018 06.08.2018
Metodika pro obce k problematice zajištění úkolů tzv. nezúčastněné osoby 65 26.07.2018 02.08.2018 06.08.2018
Počet přezkumů lékařských posudků dle z. č. 373_2011 Sb. 66 27.07.2018 10.08.2018 20.08.2018
Praktičtí lékaři pro děti a dorost v Jčk 67 30.07.2018 14.08.2018 20.08.2018
Souhrnné informace o Krajském úřadě Jihočeského kraje (BOZP, personální, informatika) - přílohy z důvodu velké velikosti nezveřejněny 68 03.08.2018 17.08.2018 20.08.2018
Podnět na kontrolu nakládání s majetkem obce Studená - 13.08.2018 ODLOŽENO 69 09.08.2018 13.08.2018 20.08.2018
Povolení reklamních zařízení u silnic (billboardy) - 17.08.2018 vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádost  70 09.08.2018 17.08.2018 07.09.2018
Chovy velkých šelem v Jihočeském kraji 71 10.08.2018 23.08.2018 07.09.2018
Písemnost Krajského úřadu Jčk - předložní odvolání na MMR 72 20.08.2018 04.09.2018 07.09.2018
Seznam oprávnění k provozování STK v Jihočeském kraji 73 03.09.2018 17.09.2018 26.09.2018
         
Odvolání ředitele krajského úřadu 75 10.09.2018 17.09.2018 26.09.2018
Kopie posudků pro řízení OZDR 119284_2017_edso 76 24.09.2018 05.10.2018 15.10.2018
Kopie dokladů k registraci Tomistom úzkohlavých 77 24.09.2018 05.10.2018 15.10.2018
Využití zámku v Budíškovicích 78 26.09.2018 11.10.2018 15.10.2018
Databáze obcí v Jčk 79 02.10.2018 05.10.2018 15.10.2018
Lanová dráha obce Holubov 80 16.10.2018 23.10.2018 29.10.2018
         
Rozhodnutí ve věci regulace reklamy na zdravotnické prostředky 82 05.10.2018 15.10.2018 29.10.2018
Odměny členů dozorčích rad v Jihočeských nemocnicích 83 10.10.2018 18.10.2018 29.10.2018
Poskytnuté náhrady škod dle z. 115_2002 Sb. za roky 2015-2018  84 15.10.2018 30.10.2018 09.11.2018
         
         
Rozhodnutí o uložení pokuty za nezákonnou reklamu na zdrav. prostředky 87 16.10.2018 23.10.2018 29.10.2018
Územní plán obce Chvalšiny 88 19.10.2018 02.11.2018 09.11.2018
Počet návrhů a rozhodnutí o určení neúčinnosti veřejnoprávní smlouvy 2006-2018 89 24.10.2018 05.11.2018 16.11.2018
Dodatky na rok 2018 ke smlouvě o závazku veřejné služby mezi Jčk a ČD a.s. (přílohy z důvodu velké velikosti nezveřejněny) 90 24.10.2018 08.11.2018 16.11.2018
Existence pracovního poměru P. Bergmannové u Jihočeského kraje 91 29.10.2018 05.11.2018 16.11.2018
Plány a výsledky kontrol v rámci přenesené působnosti 2012-2016 92 29.10.2018 05.11.2018 16.11.2018

 

01-Rozhodnutí Krajského úřadu ve věci požárně nebezpečného prostoru z RD přesahující na sousední pozemek (276.76 KB) 01-Rozhodnutí Krajského úřadu ve věci požárně nebezpečného prostoru z RD přesahující na sousední pozemek

02-Kopie odborného posudku Mgr. Holoubkové, DiS., MBA k čj. 41440_2016 (447.05 KB) 02-Kopie odborného posudku Mgr. Holoubkové, DiS., MBA k čj. 41440_2016

03-Souhrnné informace o předpisech a formulářích KÚ (299.37 KB) 03-Souhrnné informace o předpisech a formulářích KÚ

04-Vypořádání silnice I_3 mezi Jihočeským kraje a ŘSD ČR (7229.24 KB) 04-Vypořádání silnice I_3 mezi Jihočeským kraje a ŘSD ČR

05-Kopie rozhodnutí KUJCK 33636_2014_OREG a KUCJK 64123_2013_OREG (58.46 KB) 05-Kopie rozhodnutí KUJCK 33636_2014_OREG a KUCJK 64123_2013_OREG

06-Počty stížností na zaměstnance a petic na JČK 2010-2016 (273.79 KB) 06-Počty stížností na zaměstnance a petic na JČK 2010-2016

07-Ochrana osobních údajů na KÚ - implementace směrnice EU - GDPR (284.18 KB) 07-Ochrana osobních údajů na KÚ - implementace směrnice EU - GDPR

08-Provoz a počty služební vozidel Krajského úřadu Jihočeského kraje (656.29 KB) 08-Provoz a počty služební vozidel Krajského úřadu Jihočeského kraje

09-Počty stížností podle zákona č. 372_2011 Sb. v roce 2017 (315.94 KB) 09-Počty stížností podle zákona č. 372_2011 Sb. v roce 2017

10-Počty kontrol u poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském kraji v roce 2017 (8964.23 KB) 10-Počty kontrol u poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském kraji v roce 2017

11-Informace vztahující se k sp.zn. 146266_2017_jary (4412.43 KB) 11-Informace vztahující se k sp.zn. 146266_2017_jary

12-Udělení pokuty v roce 2017 za porušení zákona č. 20_1987 Sb.-archeologické nálezy (10764.00 KB) 12-Udělení pokuty v roce 2017 za porušení zákona č. 20_1987 Sb.-archeologické nálezy

13-Ošetřování komunikací posypovou solí u CHKO Třeboňsko (284.16 KB) 13-Ošetřování komunikací posypovou solí u CHKO Třeboňsko

14-Lůžková kapacita zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Jihočeském kraji (276.65 KB) 14-Lůžková kapacita zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Jihočeském kraji

15-Rozhodnutí vydaná krajský úřadem o výjimkách podle § 45b zákona č. 114_1992 Sb. (316.76 KB) 15-Rozhodnutí vydaná krajský úřadem o výjimkách podle § 45b zákona č. 114_1992 Sb.

16-Výkazy Ministerstva vnitra - statistika přestupků za celý kraj za období 2014-2017 (633.18 KB) 16-Výkazy Ministerstva vnitra - statistika přestupků za celý kraj za období 2014-2017

17-Smlouvy k Mezinárodnímu pivnímu festivalu v Českých Budějovicích (958.03 KB) 17-Smlouvy k Mezinárodnímu pivnímu festivalu v Českých Budějovicích

18-Počet žádostí v roce 2017 podle § 12 zákona č. 101_2000 Sb. (272.42 KB) 18-Počet žádostí v roce 2017 podle § 12 zákona č. 101_2000 Sb.

20-Zajištění lékařské pohotovostní služby v Jihočeském kraji (276.25 KB) 20-Zajištění lékařské pohotovostní služby v Jihočeském kraji

21-ZÚR k položce D29_7, napojení Měšice-Čekanice (275.26 KB) 21-ZÚR k položce D29_7, napojení Měšice-Čekanice

22-Platy a odměny vybraných vedoucích pracovníků Krajského úřadu Jihočeského kraje (275.11 KB) 22-Platy a odměny vybraných vedoucích pracovníků Krajského úřadu Jihočeského kraje

23-Kopie odborného posudku k řízení pod sp. zn. OZDR 63650_2017_edso (59.30 KB) 23-Kopie odborného posudku k řízení pod sp. zn. OZDR 63650_2017_edso

24-Kopie rozhodnutí - obora Rukáveč (683.43 KB) 24-Kopie rozhodnutí - obora Rukáveč

25-Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017 (276.96 KB) 25-Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017

26-Adresář obecních, městských úřadů v Jihočeském kraji (255.29 KB) 26-Adresář obecních, městských úřadů v Jihočeském kraji

27-Přehled odvolacích a přezkumných řízení - provoz pilařského závodu (98.60 KB) 27-Přehled odvolacích a přezkumných řízení - provoz pilařského závodu

28-Přeložka silnice II_141 v úseku Prachatice - Těšovice (277.12 KB) 28-Přeložka silnice II_141 v úseku Prachatice - Těšovice

29-Silniční most Veselí-Hamr přes železniční koridor Praha-Č. Budějovice (271.44 KB) 29-Silniční most Veselí-Hamr přes železniční koridor Praha-Č. Budějovice

30-Výdaje a dotace Jihočeského kraje v roce 2017 (421.12 KB) 30-Výdaje a dotace Jihočeského kraje v roce 2017

31-Poskytnutí kopie odborného posudku čj. KUJCK 24574_2018 (276.68 KB) 31-Poskytnutí kopie odborného posudku čj. KUJCK 24574_2018

33-Financování dětských domovů a azyl.domů 2012-2016 (93.18 KB) 33-Financování dětských domovů a azyl.domů 2012-2016

34-Dotační titul POV2017, opatření č. 1 - obec Předslavice (850.84 KB) 34-Dotační titul POV2017, opatření č. 1 - obec Předslavice

35-Výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (1262.18 KB) 35-Výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

36-Průměrné ceny obvyklé u pozemků v Jihočeském kraji (313.52 KB) 36-Průměrné ceny obvyklé u pozemků v Jihočeském kraji

37-Kontroly u poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském kraji (201.31 KB) 37-Kontroly u poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském kraji

38-Kopie rozhodnutí, kterými se zrušilo či změnilo 1st rozhodnutí (2684.12 KB) 38-Kopie rozhodnutí, kterými se zrušilo či změnilo 1st rozhodnutí

39-Písemnosti k Předání spisu-vyjádření k odvolání MěÚ Vimperk (1912.12 KB) 39-Písemnosti k Předání spisu-vyjádření k odvolání MěÚ Vimperk

40-Přítomnost zastupitele u provádění přezkumu hospodaření obce (280.77 KB) 40-Přítomnost zastupitele u provádění přezkumu hospodaření obce

41-Počty dětí odebraných z rodin na návrh OSPOD 2014-2017 (294.91 KB) 41-Počty dětí odebraných z rodin na návrh OSPOD 2014-2017

42-Přestavba železničního uzlu Brno (284.20 KB) 42-Přestavba železničního uzlu Brno

43-Závadné reklamy podle zákona č. 40_1995 Sb. (1860.72 KB) 43-Závadné reklamy podle zákona č. 40_1995 Sb.

44-Odměny ředitelů vybraných škol v Jčk (287.28 KB) 44-Odměny ředitelů vybraných škol v Jčk

45-Písemnosti OREG-Výzva k zjednání nápravy pro MěÚ Vimperk (1231.05 KB) 45-Písemnosti OREG-Výzva k zjednání nápravy pro MěÚ Vimperk

46-Počty žádostí o poskytování informací od roku 2001 (72.71 KB) 46-Počty žádostí o poskytování informací od roku 2001

47-Dopravní obslužnost v Jčk 2009-2017 (295.11 KB) 47-Dopravní obslužnost v Jčk 2009-2017

48-Zastupování praktického lékaře v ordinaci (270.40 KB) 48-Zastupování praktického lékaře v ordinaci

49-Náklady a rozsah tisků za roky 2015-2017 a odstraňování billboardů v Jčk (156.29 KB) 49-Náklady a rozsah tisků za roky 2015-2017 a odstraňování billboardů v Jčk

50-Seznam obcí v Jihočeském kraji (233.44 KB) 50-Seznam obcí v Jihočeském kraji

51-Nezákonná reklama na kosmetické přípravky (275.12 KB) 51-Nezákonná reklama na kosmetické přípravky

52-Žádosti o adopci v Jihočeském kraji (275.10 KB) 52-Žádosti o adopci v Jihočeském kraji

53-Přípis KÚ Jčk - Předání stížnosti žadatele na MMR ČR (304.60 KB) 53-Přípis KÚ Jčk - Předání stížnosti žadatele na MMR ČR

54-Poskytnutí kopie odborného posudku ze spisu OZDR_87578_2017_edso (276.32 KB) 54-Poskytnutí kopie odborného posudku ze spisu OZDR_87578_2017_edso

55-Registrační listy exemplářů tygrů z evidence CITES od roku 2008 (281.04 KB) 55-Registrační listy exemplářů tygrů z evidence CITES od roku 2008

56-Přelízky pro pěší-Schwarzenberská obora Květov (339.44 KB) 56-Přelízky pro pěší-Schwarzenberská obora Květov

58-Pokuta ÚOHS-rekonstrukce silnice III_1508, průtah obcí Rapšach (327.36 KB) 58-Pokuta ÚOHS-rekonstrukce silnice III_1508, průtah obcí Rapšach

62-Počet případů-přestupky dle zákona č. 372_2011 o zdrav. službách (4195.96 KB) 62-Počet případů-přestupky dle zákona č. 372_2011 o zdrav. službách

63-Opatření na zlepšení stavu vody v rybnících Staňkovský a Hejtman (282.11 KB) 63-Opatření na zlepšení stavu vody v rybnících Staňkovský a Hejtman

64-Ubytování prezidenta ČR při návštěvách v Jihočeském kraji (273.72 KB) 64-Ubytování prezidenta ČR při návštěvách v Jihočeském kraji

65-Metodika pro obce k problematice zajištění úkolů tzv. nezúčastněné osoby (275.27 KB) 65-Metodika pro obce k problematice zajištění úkolů tzv. nezúčastněné osoby

66-Počet přezkumů lékařských posudků dle z. č. 373_2011 Sb. (100.85 KB) 66-Počet přezkumů lékařských posudků dle z. č. 373_2011 Sb.

67-Praktičtí lékaři pro děti a dorost v Jčk (283.73 KB) 67-Praktičtí lékaři pro děti a dorost v Jčk

68-Souhrnné informace o Krajském úřadě Jihočeského kraje (BOZP, personální, informatika) (345.56 KB) 68-Souhrnné informace o Krajském úřadě Jihočeského kraje (BOZP, personální, informatika)

71-Chovy velkých šelem v Jihočeském kraji (284.96 KB) 71-Chovy velkých šelem v Jihočeském kraji

72-Písemnost Krajského úřadu Jčk - předložní odvolání na MMR (204.98 KB) 72-Písemnost Krajského úřadu Jčk - předložní odvolání na MMR

73-Seznam oprávnění k provozování STK v Jihočeském kraji (94.64 KB) 73-Seznam oprávnění k provozování STK v Jihočeském kraji

75-Odvolání ředitele krajského úřadu (323.99 KB) 75-Odvolání ředitele krajského úřadu

76-Kopie posudků pro řízení OZDR 119284_2017_edso (66.51 KB) 76-Kopie posudků pro řízení OZDR 119284_2017_edso

77-Kopie dokladů k registraci Tomistom úzkohlavých (248.29 KB) 77-Kopie dokladů k registraci Tomistom úzkohlavých

78-Využití zámku v Budíškovicích (273.68 KB) 78-Využití zámku v Budíškovicích

79-Databáze obcí v Jčk (306.40 KB) 79-Databáze obcí v Jčk

80-Lanová dráha obce Holubov (282.54 KB) 80-Lanová dráha obce Holubov

82-Rozhodnutí ve věci regulace reklamy na zdravotnické prostředky (323.31 KB) 82-Rozhodnutí ve věci regulace reklamy na zdravotnické prostředky

83-Odměny členů dozorčích rad v Jihočeských nemocnicích (323.00 KB) 83-Odměny členů dozorčích rad v Jihočeských nemocnicích

84-Poskytnuté náhrady škod dle z. 115_2002 Sb. za roky 2015-2018 (91.21 KB) 84-Poskytnuté náhrady škod dle z. 115_2002 Sb. za roky 2015-2018

87-Rozhodnutí o uložení pokuty za nezákonnou reklamu na zdrav. prostředky (275.31 KB) 87-Rozhodnutí o uložení pokuty za nezákonnou reklamu na zdrav. prostředky

88-Územní plán obce Chvalšiny (136.67 KB) 88-Územní plán obce Chvalšiny

89-Počet návrhů a rozhodnutí o určení neúčinnosti veřejnoprávní smlouvy 2006-2018 (280.90 KB) 89-Počet návrhů a rozhodnutí o určení neúčinnosti veřejnoprávní smlouvy 2006-2018

90-Dodatky na rok 2018 ke smlouvě o závazku veřejné služby mezi Jčk a ČD a.s. (276.34 KB) 90-Dodatky na rok 2018 ke smlouvě o závazku veřejné služby mezi Jčk a ČD a.s.

91-Existence pracovního poměru P. Bergmannové u Jihočeského kraje (322.71 KB) 91-Existence pracovního poměru P. Bergmannové u Jihočeského kraje

92-Plány a výsledky kontrol v rámci přenesené působnosti 2012-2016 (286.91 KB) 92-Plány a výsledky kontrol v rámci přenesené působnosti 2012-2016

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku