Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

6 Sdružení měst a obcí Vltava

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

6 Sdružení měst a obcí VltavaSdružení měst a obcí Vltava

Spisová značka:  OLVV-správ. 37409/2010/lusk
Pořadové číslo:  6/DSOČB/2003
Název:   Sdružení měst a obcí Vltava
IČO:   690 92 061
Sídlo:   Chrášťany 79, 373 04  Chrášťany
Vznik:   27. 12. 2001
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

 1. obec Bečice
 2. obec Čenkov u Bechyně
 3. obec Dobšice
 4. obec Dolní Bukovsko
 5. obec Dražíč
 6. obec Hartmanice
 7. obec Horní Kněžeklady
 8. obec Hosty
 9. obec Chrášťany
 10. obec Modrá Hůrka
 11. obec Temelín
 12. město Týn nad Vltavou
 13. obec Všemyslice
 14. obec Žimutice

Předmět: 

1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:
a) propagace svazku a jeho zájmového území,
b) koordinace významných investičních akcí v zájmovém území,
c) oblasti školství a sociální péče,
d) správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů,
e) oblasti rozvoje kultury,
f) požární ochrany,
g) ochrany veřejného pořádku,
h) ochrany životního prostředí a ochrany ovzduší,
i) rozvoje cestovního ruchu,
j) podpory podnikání,
k) rozvoje služeb v zájmovém území,
l) zajištění dopravní obslužnosti,
m) zabezpečování čistoty obcí,
n) správy veřejné zeleně,
o) správy veřejného osvětlení,
p) společných nákupů energií,
q) společného zajištění telekomunikačních služeb,
r) administrativní činnosti, zejména zpracování účetnictví obcí,
s) zastupování členů svazku při jednáních o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.)

2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.

3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.

Orgány svazku: 

valná hromada
předseda, místopředseda 
kontrolní komise
tajemník


Předseda svazku: 

Předseda je statutárním orgánem, který zastupuje svazek navenek. Při zastupování svazku jedná samostatně. Je zastupován místopředsedou.


Předseda: 

Ing. Miroslav Jiříček, Koloměřice 28, 375 01 Chrášťany od 27. 12. 2001 dosud
 
Příloha – sbírka listin

Stanovy ze dne 15. 9. 2016 (765.35 KB) Stanovy ze dne 15. 9. 2016

Stanovy ze dne 12. 10. 2011 (426.93 KB) Stanovy ze dne 12. 10. 2011

Stanovy ze dne 9. 11. 2010 (418.85 KB) Stanovy ze dne 9. 11. 2010

Dodatek k zakladatelské smlouvě č. 1 ze dne 21. 12. 2001 (84.58 KB) Dodatek k zakladatelské smlouvě č. 1 ze dne 21. 12. 2001

Dodatek stanov č. 2 ze dne 21. 12. 2001 (109.74 KB) Dodatek stanov č. 2 ze dne 21. 12. 2001

Dodatek stanov č. 1 ze dne 29. 6. 1999 (76.53 KB) Dodatek stanov č. 1 ze dne 29. 6. 1999

Stanovy ze dne 10. 11. 1998 (539.68 KB) Stanovy ze dne 10. 11. 1998

Zakladatelská smlouva ze dne 10. 12. 1998 (274.79 KB) Zakladatelská smlouva ze dne 10. 12. 1998

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku