Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

7 Svazek obcí Lišovsko

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Svazek obcí Lišovsko


Spisová značka:  OLVV-správ. 5662/2013/lusk
Pořadové číslo:  7/DSOČB/2003
Název:   Svazek obcí Lišovsko
IČO:   708 83 271
Sídlo:   tř. 5. května č. 139, 373 72 Lišov
Vznik:   31. 12. 2001
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

  1. obec Hvozdec
  2. obec Libín
  3. město Lišov
  4. obec Štěpánovice
  5. obec Zvíkov
  6. obec Jivno

Předmět: 

Předmětem činnosti svazku obcí je:
a)  1. Všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území
2. Společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé
obyvatelnosti
3. Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území
4. Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku
5. Slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území
6. Vytváření, zmnožování a správa společného majetku svazku obcí
7. Zastupování členů svazku obcí při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, výkresové, technické a jiné agendy apod.)
8. Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí
9. Propagace svazku obcí a jeho zájmového území
b) Za předmět činnosti svazku obcí se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku obcí. V takovém případě je povinností svazku obcí dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy svazku obcí jako celku. Pro tyto akce a aktivity jmenuje shromáždění členů svazku obcí odpovědné osoby, vybaví je příslušným pověřením a pověří je koordinací a účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.
c) Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.

Orgány svazku: 

shromáždění starostů
předseda svazku
dva místopředsedové svazku
administrativní pracovník
revizní skupina

Předseda svazku

Předseda je statutárním orgánem svazku obcí. Řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními shromáždění členů svazku obcí a zastupuje svazek obcí navenek. Jedná jménem svazku obcí se třetími osobami a podepisuje s tím související písemnosti za svazek. 

Předseda:  

Josef Šafář, Budějovická 87, Zvíkov od 16. 1. 2018  dosud
Jindřich Vaňata, Hvozdec 2, Lišov 
Václav Ludvík, Spolí 40

 

Příloha – sbírka listin 

Dodatek č. 3 ze dne 6. 3. 2018 (136.58 KB) Dodatek č. 3 ze dne 6. 3. 2018

Dodatek č. 2 ze dne 16. 1. 2018 (128.34 KB) Dodatek č. 2 ze dne 16. 1. 2018

Stanovy ze dne 12. 10. 2011 (426.93 KB) Stanovy ze dne 12. 10. 2011

Dodatek č. 1 k zakladatelské smlouvě ze dne 15. 12. 2001 (36.19 KB) Dodatek č. 1 k zakladatelské smlouvě ze dne 15. 12. 2001

Zakladatelská smlouva ze dne 1. 11. 2000 (164.66 KB) Zakladatelská smlouva ze dne 1. 11. 2000

Stanovy ze dne 1. 11. 2000 (788.50 KB) Stanovy ze dne 1. 11. 2000

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku