Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

16 Svazek obcí středního Pootaví

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Svazek obcí středního Pootaví


Spisová značka:  OLVV-správ. 5194/2010/lusk
Pořadové číslo:  16/DSOST/2003
Název:   Svazek obcí středního Pootaví
IČO:   705 20 097
Sídlo:   Husovo náměstí 5, 387 11 Katovice
Vznik:   17. 2. 1999
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:

Členové:   

1. obec Droužetice
2. obec Horní Poříčí
3. obec Chrášťovice
4. obec Kalenice
5. městys Katovice
6. obec Kladruby
7. obec Krejnice
8. obec Krty-Hradec
9. obec Mnichov
10. obec Novosedly
11. obec Pracejovice
12. město Strakonice
13. obec Střelské Hoštice
14. obec Strašice
15. obec Štěchovice
16. obec Únice
17. obec Volenice
18. obec Zvotoky

Předmět: 
1) Ochrana společných zájmů a spojení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastenskou obec, spolupráce při uskutečňování POV, naplňování Programu rozvoje mikroregionu a Programu rozvoje venkova
2) Zajišťování udržitelného rozvoje regionu v územní působnosti Svazku
3) Společná ochrana práv a zájmů při jednání s orgány státní správy, podnikateli, neziskovými organizacemi, správci infrastruktury, občanskými iniciativami a jinými subjekty
4) Koordinace postupu při územním a strategickém plánování
5) Uskutečňování záměrů, které výrazně ovlivní kvalitu života obyvatel členských obcí, upevní ekonomickou stabilitu obcí a Svazku obcí.  Správa a zmnožení společného majetku Svazku obcí.
6) Spolupráce s dalšími subjekty a to i zahraničními, propagace území.
7) Za předmět činnosti se považují i takové aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností Svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry Svazku obcí.
8) Svazek je oprávněn zakládat podle platných právních norem podnikatelské a nepodnikatelské subjekty, samostatně nebo společně s dalšími.

Orgány svazku: 

valná hromada
rada svazku
předseda a místopředseda
revizor
 
Předseda svazku: 

Předseda a místopředseda svazku jsou statutárními zástupci svazku.  Předseda a místopředseda zajišťují administrativní činnost svazku a řídí sekretariát svazku. Předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda činí jménem svazku právní úkony v pracovněprávních vztazích k případným zaměstnancům. Jménem svazku jsou oprávnění jednat předseda a místopředseda a to každý samostatně. Předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, je oprávněn udělit v případě potřeby plnou moc na jednání za Svazek další osobě a to dle povahy projednávané problematiky.

Předseda:  

Jiří Janus, bytem Novosedly 27, Volenice od 29. 12. 2010  dosud
Jiřina Karasová, bytem Na břehu 347, Katovice od 17. 2. 1999 do 29. 12. 2010

Místopředseda: 

Miroslav Kolářík, bytem Katovice  od 29. 12. 2010  dosud
Ing. Petr Janoch, bytem Střelské Hoštice 164 od 17. 2. 1999 do 29. 12. 2010
 

http://www.strednipootavi.cz/mrspootavi/default.asp

Příloha – sbírka listin

Stanovy ze dne 25. 6. 2013 (658.07 KB) Stanovy ze dne 25. 6. 2013

Stanovy ze dne 14. 12. 2009 (372.05 KB) Stanovy ze dne 14. 12. 2009

Stanovy ze dne 3. 12. 2001 (325.13 KB) Stanovy ze dne 3. 12. 2001

Stanovy ze dne 10. 2. 1999 (241.75 KB) Stanovy ze dne 10. 2. 1999

Zakladatelská smlouva ze dne 10. 2. 1999 (106.49 KB) Zakladatelská smlouva ze dne 10. 2. 1999

Stanovy ze dne 12. 12. 2017 (362.61 KB) Stanovy ze dne 12. 12. 2017

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku