Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

17 Svazek obcí Strakonicka

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Svazek obcí Strakonicka


Spisová značka:  OLVV-správ. 17023/2012/lusk
Pořadové číslo:  17/DSOST/2003
Název:   Svazek obcí Strakonicka
IČO:   709 60 402
Sídlo:   Sousedovice 23, 386 01 Strakonice
Vznik:   18. 2. 1999
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:

Členové:   

1. město Strakonice
2. obec Drachkov
3. obec Mutěnice
4. obec Sousedovice
5. obec Strunkovice nad Volyňkou
6. obec Přední Zborovice
7. obec Kraselov
8. obec Libětice
9. obec Radošovice

Předmět: 

1) Ochrana společných zájmů a spojení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou členskou obec, spolupráce při uskutečňování Programu obnovy venkova.
2) Společná ochrana práv a zájmů při jednání s orgány státní správy, podnikateli, neziskovými organizacemi, správci infrastruktury, občanskými iniciativami a jinými subjekty.
3) Koordinace postupu při územním plánování.
4) Uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazně ovlivní kvalitu života obyvatel členských obcí, upevní ekonomickou stabilitu obcí a svazku obcí. Správa a zmnožení společného majetku svazku obcí.
5) Spolupráce se zahraničními subjekty, propagace území.
6) Za předmět činnosti se považují i takové aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností Svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku obcí.
7) Svazek obcí je oprávněn zakládat podle platných právních norem podnikatelské a nepodnikatelské subjekty, samostatně nebo společně s dalšími.


Orgány svazku: 

valná hromada
rada svazku
předseda
místopředseda
kontrolor
 
Předseda svazku: 

Předseda a místopředseda svazku jsou statutárními zástupci svazku.  Předseda a místopředseda zajišťují administrativní činnost svazku a řídí sekretariát svazku. Předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda činí jménem svazku právní úkony v pracovněprávních vztazích k případným zaměstnancům. Jménem svazku jsou oprávnění jednat předseda a místopředseda. Osoby oprávněné podepisovat se za svazek obcí se podepisují tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu svazku připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením funkce ve svazku obcí.

Předseda:  

Miroslav Krčal, bytem Drachkov 21  od 26. 10. 2010  dosud
Ludvík Kouba, bytem Radošovice   do 26. 10. 2010
Mgr. Libor Dubský, bytem Sousedovice  od 18. 2. 1999

místopředseda

JUDr. Július Lovás, bytem Přední Zborovice od 23. 11. 2010  dosud

 

Příloha – sbírka listin 

Stanovy ze dne 6. 12. 2001 (307.59 KB) Stanovy ze dne 6. 12. 2001

Stanovy ze dne 14. 2. 1999 (224.19 KB) Stanovy ze dne 14. 2. 1999

Zakladatelská smlouva ze dne 14. 2. 1999 (63.30 KB) Zakladatelská smlouva ze dne 14. 2. 1999

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku