Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

19 Dobrovolný svazek obcí severního Písecka

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Dobrovolný svazek obcí severního Písecka


Spisová značka:  OLVV-správ. 1343/2003/lusk
Pořadové číslo:  19/DSOPI/2003
Název:   Dobrovolný svazek obcí severního Písecka
IČO:   691 03 518
Sídlo:   Čimelice 60, 398 04 Čimelice
Vznik:   30. 3. 1999
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

1. obec Boudy
2. obec Cerhonice
3. obec Čimelice
4. obec Čížová
5. obec Dobev
6. obec Drhovle
7. obec Horosedly
8. obec Kestřany
9. obec Kožlí
10. obec Králova Lhota
11. obec Lety
12. obec Minice
13. město Mirotice
14. město Mirovice
15. obec Mišovice
16. obec Myslín
17. obec Nerestce
18. obec Nevězice
19. obec Orlík nad Vltavou
20. obec Ostrovec
21. město Písek – 3 místní části Semice, Smrkovice, Nový Dvůr
22. obec Probulov
23. obec Předotice
24. obec Rakovice
25. obec Smetanova Lhota
26. obec Varvažov
27. Vráž

Předmět: 

1)  Svazek obcí severního Písecka vzniká za účelem sociálního a ekonomického rozvoje regionu v souladu se zákonem 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů, včetně hospodářské činnosti.
 2) Ochrana společenských zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec.
 3)  Společná ochrana práv a zájmů při jednání s orgány státní správy, podnikateli, neziskovými organizacemi, správci infrastruktury, občanskými iniciativami apod.
 4) Společný postup při územním plánování a při rehabilitaci venkovského rázu obcí.
 5) Uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazněji ovlivní kvalitu života obyvatel členských obcí, včetně ekonomické stability jak obcí, tak svazku jako celku, zahraniční spolupráce a propagace území, zmnožování a správa společenského majetku svazku obcí.
 6) Za předmět činnosti se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku obcí dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku obcí.
 7) Svazek obcí může spolupracovat s právnickými a fyzickými osobami v rozsahu § 54 zák. 128/ 2000 Sb.

Orgány svazku: 

valná hromada
představenstvo
předseda
místopředseda
kontrolní a revizní komise
 
Předseda svazku: 

Předseda je statutárním orgánem svazku obcí, je oprávněn jeho jménem vystupovat a jednat. Místopředseda v plném rozsahu zastupuje předsedu svazku v době jeho nepřítomnosti.

Předseda:  

Zdeněk Bárta, bytem Tyršova 197, 398 06 Mirovice od 18. 12. 2014 dosud
Zdeněk Bárta, Mirovice od 1. 12. 2010 do 18. 12. 2014                                   
Josef Hrouda, Čimelice od 10. 2. 1999 do 1. 12. 2010

Místopředseda:

Ing. Tomáš Korejs, Čížová 72, 398 31 Čížová  od 18. 12. 2014 dosud
Mgr. Milan Brunclík  od 1. 12. 2010 do 18. 12. 2014                                       
Zdeněk Bárta, Mirovice od 10. 2. 1999 do 1. 12. 2010
 

 

http://www.severnipisecko.cz/

 

 Příloha – sbírka listin

Dodatek č. 1 ze dne 5. 12. 2013 (138.58 KB) Dodatek č. 1 ze dne 5. 12. 2013

Dodatek č. 1 ze dne 16. 10. 2002 (804.44 KB) Dodatek č. 1 ze dne 16. 10. 2002

Stanovy ze dne 8. 11. 2001 (265.29 KB) Stanovy ze dne 8. 11. 2001

Statut ze dne 8. 11. 2001  (239.49 KB) Statut ze dne 8. 11. 2001

•	Zakladatelská smlouva ze dne 8. 11. 2001 (132.00 KB) • Zakladatelská smlouva ze dne 8. 11. 2001

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku