Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

26 Dobrovolný svazek obcí Prachaticko

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Dobrovolný svazek obcí Prachaticko


Spisová značka:  OLVV-správ. 26961/2005/lusk
Pořadové číslo:  26/DSOPT/2003
Název:   Dobrovolný svazek obcí Prachaticko
IČO:   709 66 290
Sídlo:   Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
Vznik:   2. 5. 2002
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

1. město Husinec
2. obec Chroboly
3. obec Ktiš
4. obec Nebahovy
5. město Prachatice
6. obec Těšovice
7. obec Záblatí
8. obec Žernovice


Předmět:

1.  Svazek obcí vyvíjí činnost směřující k řešení společné problematiky svých členů, zejména
a) Zajištění trvalé obyvatelnosti regionu,
b) Koordinaci významných investičních akcí v zájmovém území,
c) Zajištění územní plánovací dokumentace regionu,
d) Financování rozvojových programů,
e) Sjednocení zájmů místních samospráv ve vztahu ke státní správě všech stupňů,
f) Zastupování členských obcí při jednáních s třetími osobami ve společných věcech,
g) Napomáhat rozvoji podnikání v regionu s cílem vytvoření nových pracovních míst a zvýšení zaměstnanosti,
h) Propagovat svazek obcí a jeho zájmové činnosti,
i) Vytvářet, spravovat a zmnožovat společný majetek svazku obcí.
2. Činnost svazku obcí je vymezena v oblastech komunálních potřeb, a to zejména
a) Rozvoji bytové výstavby,
b) Rozvoji cestovního ruchu, turistiky, kulturního života a regionálních tradic,
c) Ochrana kulturního dědictví a významných krajinných prvků,
d) Spolupráce při řešení dopravní obslužnosti regionu,
e) Zajištění ekologické stability a životního prostředí,
f) Společná péče o životní prostředí, především v  1. Lesním hospodářství
 2. Odpadovém hospodářství
 3. Oblasti ochrany přírody
 4. Oblasti vodohospodářské problematiky
 5. Oblasti zemědělství
g) Vytváření podmínek pro rozvoj 1. Školství a vzdělávání
    2. Zdravotnictví a sociálních služeb
h) Řešení sociální problematiky jednotlivců a skupin
i) Navazovat zahraniční spolupráci a kontakty
3.      Za předmět činnosti se považují i takové akce a aktivity, které se z důvodů objektivních či regionálních tradic netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností sdružení dbát, aby jejích výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku obcí jako celku.
4.    Svazek obcí je oprávněn zakládat nebo vstupovat do dalších podnikatelských i nepodnikatelských subjektů v souladu s platnými právními normami.

Orgány svazku: 

členská schůze
předsednictvo svazku obcí
předseda svazku obcí
místopředsedové svazku obcí
tajemník svazku obcí
kontrolní komise svazku obcí

Předseda svazku: 

Předseda svazku obcí je statutárním orgánem svazku obcí. Jedná navenek jménem svazku obcí a řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními předsednictva a členů. Jedná jménem svazku obcí se třetími osobami a podepisuje s tím související písemnosti za svazek obcí.

Předseda:  

Ing. Martin Malý, bytem SNP 428, 383 01 Prachatice II.  od 16. 12. 2010 dosud
Ing. Jan Bauer, bytem Skalka 693, 383 01 Prachatice   do 16. 12. 2010


www.prachatice.cz/dsopt/

Příloha – sbírka listin

Stanovy ze dne 15. 12. 2009 (684.42 KB) Stanovy ze dne 15. 12. 2009

Stanovy ze dne 21. 12. 2004 (642.78 KB) Stanovy ze dne 21. 12. 2004

Stanovy ze dne 29. 4. 2002 (660.28 KB) Stanovy ze dne 29. 4. 2002

Zakladatelská smlouva z 29. 4. 2002 (448.15 KB) Zakladatelská smlouva z 29. 4. 2002

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 15. 12. 2009 (311.89 KB) Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 15. 12. 2009

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 23. 5. 2005 (286.00 KB) Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 23. 5. 2005

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku