Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

28 Vodovod Landštejn

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Vodovod Landštejn


Spisová značka:  OLVV-správ1349/2003/lusk
Pořadové číslo:  28/DSOJH/2003
Název:   Vodovod Řečice
IČO:   608 17 771
Sídlo:   Krajířova 27, 380 01 Dačice
Vznik:   16. 4. 1993
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové: 

1. Město Dačice
2. Město Nová Bystřice
3. Město Slavonice
4. Obec Budíškovice
5. Obec Cizkrajov
6. Obec Kostelní Vydří
7. Obec Peč
8. Obec Staré Město nad Landštejnem
9. Obec Český Rudolec
10. Obec Písečné nad Dyjí      

Předmět: 

1) a) Předmětem činnosti Svazku je ve smyslu § 14 odst. 1 písm. r) zákona č. 367/1990 Sb. ve znění zákona č. 410/1992 Sb.
a) výroba a dodávka pitné (užitkové) pro obyvatelstvo a ostatní odběratele v oblasti skupinového vodovodu Landštejn
b) odvádění a čištění odpadních vod v této oblasti
c) ostatní odborné činnosti související s předmětem uvedeným v tomto odstavci, pod písm. a) a b) jako např. výstavba nových vodohospodářských zařízení, s tím spojené průzkumy, projektování a inženýrská činnost, udržování, opravy a rekonstrukce, obchodní činnost apod.
2) Svazek může uvedené činnosti zajišťovat vlastními pracovníky nebo prostřednictvím jiných osob, které jsou k tomu podle zvl. předpisu oprávněné.
3) Dovolí-li to vodohospodářské podmínky, může svazek činnosti uvedené v odst. 1 provádět jako placené služby pro jiné obce nebo osoby, které nejsou členy svazku.

Orgány svazku: 

Valná hromada
2 jednatelé
Revizor hospodaření
 
Jednatelé: Každý z jednatelů je oprávněn jednat jménem svazku samostatně. O výsledcích jednání je povinen bezodkladně informovat druhého jednatele. Jednatelé rozhodují o všech záležitostech Svazku, pokud nejsou těmito stanovami vyhrazeny k rozhodnutí valné hromadě nebo pokud si je valná hromada k rozhodnutí nevyhradí.

Jednatelé:  

Bc. Milan Garhofer, Opletalova 452, 378 33 Nová Bystřice od 3. 12. 2014 dosud
Vladimír Bláha, bytem Žižkova 366 Nová Bystřice od 23. 11. 2006 do 3. 12. 2014
Bc. Miloš Novák, bytem Malý Pěčín 6, 380 01 Dačice od 3. 12. 2014 dosud
Ing. Jan Bartošek, bytem Krajířova 26, Dačice od 1. 12. 2010 do 3. 12. 2014
Pavel Habr, bytem U Stadionu 520, Dačice od 23. 11. 2006 do 1. 12. 2010
 
Příloha – sbírka listin

Změna a doplnění stanov ze dne 13. 9. 2005 (4148.46 KB) Změna a doplnění stanov ze dne 13. 9. 2005

Dodatek ke stanovám č. 2 nedatováno (250.41 KB) Dodatek ke stanovám č. 2 nedatováno

Stanovy ze dne 1. 4. 1993 (6068.22 KB) Stanovy ze dne 1. 4. 1993

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku