Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

32 Vodovod Řečice

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Vodovod Řečice


Spisová značka:  OLVV-správ. 21441/2007/lusk
Pořadové číslo:  32/DSOJH/2003
Název:   Vodovod Řečice
IČO:   608 17 925
Sídlo:   Krajířova 27, 380 01 Dačice
Vznik:   28. 6. 1995
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové: 

1. Město Dačice
2. Obec Volfířov

Předmět: 1) a) výroba a dodávka pitné pro obyv. a ostatní odběratele v oblasti skupinového vodovodu Řečice
b) ostatní odborné činnosti související s předmětem činnosti uvedeným v tomto odstavci, jako např. výstavba nových vodohospodářských zařízení, s tím spojené průzkumy, projektování a inženýrská činnost, udržování, opravy a rekonstrukce vodohospodářských zařízení, obchodní činnost apod.
2) Svazek může uvedené činnosti zajišťovat vlastními pracovníky nebo prostřednictvím jiných osob, které jsou k tomu podle zvl. zákona oprávněné.
3) Dovolí-li to vodohospodářské podmínky, může svazek činnosti uvedené v odst. 1 provádět jako placené služby pro jiné obce nebo osoby, které nejsou členy svazku

Orgány svazku: 

Valná hromada
2 jednatelé
Revizní výbor hospodaření
 
Jednatelé: 

Každý z jednatelů je oprávněn jednat jménem svazku samostatně. O výsledcích jednání je povinen bezodkladně informovat druhého jednatele. Pokud má být z jednání zavázán svazek je jednatel oprávněn v rámci rozpočtu svazku rozhodovat o závazcích ve výši max. 50 000 Kč, při vyšších závazcích musí jednat oba jednatelé současně. Mimo rozpočet svazku jakékoliv závazky do maximální výše 50 000 Kč mohou činit jen oba jednatelé současně. Závazky nad stanovený limit musí být projednány na mimořádné valné hromadě. Jednatelé se zapisují jako statutní zástupci svazku do rejstříku.

Jednatelé:  

Bc. Miloš Novák, bytem Malý Pěčín6, 380 01 Dačice od 15. 12. 2014 dosud
Bc. Vít Svoboda, Svobodova 179, 380 01 Dačice od 10. 4. do 15. 10. 2014
Ing. Jan Bartošek, bytem Krajířova 26, 380 01 Dačice od 13. 12. 2010
Ing. Ladislav Bartušek, bytem Volfířov 19, 380 01 Dačice od 13. 12. 2010 dosud
 
   

Příloha – sbírka listin

                                                                                                                                                                                                                                                                               

Změna stanov č. 1 ze dne 17. 6. 2013 (592.84 KB) Změna stanov č. 1 ze dne 17. 6. 2013

Stanovy ze dne 31. 5. 1995 (2102.45 KB) Stanovy ze dne 31. 5. 1995

Zápis z ustavující schůze ze dne 31. 5. 1995 (111.98 KB) Zápis z ustavující schůze ze dne 31. 5. 1995

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku