Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

33 Svazek obcí Chlum u Třeboně, Staňkov a Hamr

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Svazek obcí Chlum u Třeboně, Staňkov a Hamr

Spisová značka:  OLVV-správ. 2054/2016/lusk
Pořadové číslo:  33/DSOJH/2003
Název:   Svazek obcí Chlum u Třeboně, Staňkov a Hamr
IČO:   709 07 366
Sídlo:   Náměstí 115, 378 04 Chlum u Třeboně
Vznik:   12. 10. 1999
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

1. Městys Chlum u Třeboně
2. Obec Staňkov
3. Obec Hamr

Předmět: 

1) výkon pravomocí a povinností obcí, které jsou jeho členy, a jež vyplývají z § 50 odst. 1 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění při zajištění odvádění a čištění odpadních vod v zájmovém území
2) svazek při své činnosti úzce spolupracuje s orgány státní správy působící v oblasti ochrany životního  prostředí a hygieny a dalšími institucemi a subjekty, které se podílí na řešení úkolů, které s činností Svazku souvisejí.

Orgány svazku: 

Valná hromada
Předseda
 
Předseda svazku:

 Jménem svazku jedná a vůči třetím osobám zastupuje Svazek jeho předseda. Podepisovat za svazek mohou předseda Svazku popř. členové Valné hromady, kteří mají nadpoloviční většinu hlasů opravňujících k hlasování na Valné hromadě.

Předseda:  

Petr Kolezsar, bytem Vinohrady 462, 378 04 Chlum u Třeboně od r. 2014 dosud
 Jiří Hájek, Chlum u Třeboně od 27. 12. 2006 do 2014

 

Příloha - sbírka listin    

 

Stanovy ze dne 8. 12. 2015 (228.17 KB) Stanovy ze dne 8. 12. 2015

Stanovy ze dne 27. 7. 1999 (918.13 KB) Stanovy ze dne 27. 7. 1999

Zakladatelská smlouva 27. 7. 1999 (1070.16 KB) Zakladatelská smlouva 27. 7. 1999

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku