Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

36 Mikroregion Řečicko – svazek obcí Řečicka

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Mikroregion Řečicko – svazek obcí Řečicka


Spisová značka:  OLVV-správ. 1357/2003/lusk
Pořadové číslo:  36/DSOJH/2003
Název:   Mikroregion Řečicko – svazek obcí Řečicka
IČO:   709 37 397
Sídlo:   nám. J. Hrubého 64, 378 21 Kardašova Řečice
Vznik:   2. 7. 2001
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

1. Město Kardašova Řečice
2. Obec Pluhův Žďár
3. Obec Pleše
4. Obec Višňová
5. Obec Újezdec
6. obec Záhoří
7. Obec Doňov

Předmět činnosti: 

1) Spolupráce regionu a mikroregionů v oblastech:
a) financování a jeho zdroje, územní rozvoj, regionální ekonomický rozvoj
b) Informace a komunikace, informační servis, správa veřejných služeb, sociální píče, sociální politika, vzdělávání, kultura, sport, cestovní ruch, turistika
c) Pozemní komunikace, zásobování energiemi, vodní hospodářstvím zemědělství
d) Ochrana krajiny, přírody a historického dědictvi – kulturních památek apod.
e) Odpadové hospodářství, apod.
2) Vymezení lokality činnosti – Řečicko a jeho okolí
3) Cíl svazku obcí – prostřednictvím svazku obcí připravit, projektovat a realizovat úkoly společného zájmu přesahující lokální možnosti a aktivity podporující rozvoj Řečicka a okolí.

Orgány svazku: 

Valná hromada
Správní rada
předseda
tajemník
 
Předseda: 

Předseda je statutárním orgánem svazu a zastupuje svaz vůči třetím osobám. Předseda může v odůvodněných případech přenést své kompetence písemnou formou v plném rozsahu na místopředsedu správní rady.

Předseda:  

MVDr. Petr Nekut, bytem Benátky 661, 378 21 Kardaš. Řečice od 2. 7. 2001 dosud
 
 
Příloha – sbírka listin                                                                                 

Stanovy ze dne 28. 5. 2001 (798.61 KB) Stanovy ze dne 28. 5. 2001

Smlouva o založení ze dne 23. 5. 2001 (149.31 KB) Smlouva o založení ze dne 23. 5. 2001

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku