Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

38 Mikroregion Jindřichohradecko

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Mikroregion Jindřichohradecko


Spisová značka:  OLVV-správ7642/2013/lusk
Pořadové číslo:  38/DSOJH/2003
Název:   Mikroregion Jindřichohradecko
IČO:   709 74 250
Sídlo:   Klášterská 135, 377 22 Jindřichův Hradec
Vznik:   19. 7. 2004
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

1. Obec Bednáreček
2. Obec Blažejov
3. Obec Bořetín
4. Obec Březina
5. Obec Člunek
6. Obec Deštná
7. Obec Horní Radouň
8. Obec Horní Skrýchov
9. Obec Hospříz
10. Obec Jarošov nad Nežárkou
11. Město Jindřichův Hradec
12. Obec Kamenný Malíkov
13. Obec kostelní Radouň
14. Obec Lodhéřov
15. Obec Nová Olešná
16. Obec Okrouhlá Radouň
17. Obec Pluhův Žďár
18. Obec Popelín
19. Obec Rodvínov
20. Obec Roseč
21. Obec Velký Ratmírov
22. Obec Střížovice
23. Obec Světce
24. Obec Rosička
25. Obec Vícemil
26. Obec Žďár
27. Obec Vlčetínec

Předmět: 

a) financování a jeho zdroje, územní rozvoj, regionální ekonomický rozvoj,
b) informace a komunikace, informační servis, správa veřejných služeb, sociální péče, bytová politika, sociální politika, vzdělání, kultura, sport, cestovní ruch, turistika,
c) pozemní komunikace, zásobování energiemi, vodní hospodářství, zemědělství, průmysl,
d) ochrana krajiny, přírody a historického dědictví kulturních památek, pod.,
e) odpadové hospodářství, ekologie.

Orgány svazku: 

Valná hromada
Správní rada
Dozorčí rada
Předseda
Místopředseda
Tajemník
 
Předseda svazku: 

Předseda je statutárním orgánem svazku a zastupuje svazek navenek vůči třetím osobám. Předseda může v odůvodněných případech přenést své kompetence na jiného člena správní rady písemnou formou písemně vymezeným rozsahem na dobu určitou, která musí být v pověření uvedena. Může podepisovat aktivity svazku sám, pokud je tím pověřen správní radou. V případě, že danou záležitost neprojednávala správní rada a záležitost nesnese odkladu, musí jeho podpis doplnit podpis dalšího člena správní rady a záležitost musí být na nejbližším zasedání správní rady projednána. V případě, že předseda nemůže ze závažných důvodů vykonávat svou funkci, je zastoupen na nezbytně nutnou dobu místopředsedou mikroregionu. Funkce předsedy je čestná.

Předseda:  

Zdeňka Klesalová, bytem Lodhéřov 22, 378 26 Lodhéřov od 24. 11. 2014 dosud
Ing. Stanislav Mrvka, Jindřichův Hradec  od r. 2010 do24. 11. 2014
Místopředseda Bohumil Rod, bytem Jarošov nad Nežárkou  od 24. 11. 2014 dosud

 

Příloha - sbírka listin

 

Stanovy ze dne 27 5. 2002 (391.05 KB) Stanovy ze dne 27 5. 2002

Stanovy ze dne 26. 11. 2015 (720.58 KB) Stanovy ze dne 26. 11. 2015

Smlouva o založení DSO ze dne 27. 5. 2002 (283.17 KB) Smlouva o založení DSO ze dne 27. 5. 2002

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku