Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

44 Netolicko

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Netolicko


Spisová značka:  OLVV-správ. 157949/2016/lusk
Pořadové číslo:  44/DSOPT/2003
Název:   Netolicko
IČO:   711 64 138
Sídlo:   Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice
Vznik:   4. 4. 2003
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

1. obec Babice
2. obec Hracholusky
3. obec Chvalovice
4. obec Lužice
5. obec Mahouš
6. obec Malovice
7. město Netolice
8. obec Němčice
9. obec Olšovice
10. obec Vitějovice
 
Předmět:   

a)
1) Všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území
2) při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti
3) Společný postup při řešení otázek protipovodňové ochrany
4) Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území
5) Koordinace obecních a územních plánování v regionálním měřítku
6) Slaďování zájmů a činností místních samospráv a spol. ovlivňování výkonu st. správy v zájmovém území
7) Vytváření zmnožování a správa společného majetku svazku
8) Zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány st. správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.)
9) Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí
10) Propagace Svazku a jeho zájmového území
b) 
Za předmět činnosti svazku se považují i takové aktivity, které se z objektivních příčin netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy svazku jako celku. Pro naznačené akce a aktivity jmenuje shromáždění starostů odpovědné osoby, vybaví je příslušným pověřením a pověří je koordinací a účetnictvím a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.
c) 
Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.


Orgány svazku: 

shromáždění starostů
předseda svazku
2 místopředsedové svazku
administrativní pracovník
revizní skupina
 
Předseda svazku:

Předseda svazku obcí je statutárním orgánem svazku obcí. Řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními shromáždění starostů a jedná navenek jeho jménem. Jedná jménem svazku obcí se třetími osobami a podepisuje s tím související písemnosti za svazek obcí.

Předseda:  

Václav Vozábal bytem Hracholusky 41, 383 01 Prachatice od 26. 10. 2016 dosud
Oldřich Petrášek bytem Tržní 504, 384 11 Netolice     do 26. 10. 2016
 

Příloha – sbírka listin 

 

Stanovy ze dne 24. 3. 2003 (97.50 KB) Stanovy ze dne 24. 3. 2003

Zakladatelská smlouva svazku obcí ze dne 24. 3. 2003 (247.21 KB) Zakladatelská smlouva svazku obcí ze dne 24. 3. 2003

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku