Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

45 Mikroregion Chelčicko-Lhenický, svazek obcí

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Mikroregion Chelčicko-Lhenický, svazek obcí


Spisová značka:  OLVV-správ. 17297/2004/lusk
Pořadové číslo:  13/DSOST/2003
Název:   Mikroregion Chelčicko-Lhenický, svazek obcí
IČO:   711 66 122
Sídlo:   Chelčice č. p. 123, 389 01 Vodňany
Vznik:   23. 4. 2003
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:

Členové:  

1. obec Chelčice
2. obec Lhenice
3. obec Mičovice
4. obec Truskovice
     
Předmět: 1) Úkoly v obl. školství, kultury, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, společná péče o památky a o rozvoj ovocnářství, sadovnictví, školkařství a zpracování ovoce.
2) Zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně, příprava turistických tras mikroregionu a cyklostezek.
3) Spolupráce při prezentaci mikroregionu na výstavních a obdobných akcích v tuzemsku a zahraničí, při vydávání propagačních a turistických materiálů a při organizaci ovocnářských výstav, festivalů, soutěží, slavností, setkání a jiných akcí.
4) Provoz informačního systému v mikroregionu (svazku).
5) Podpora zemědělského a nezem. podnikání, řešení problému nezaměstnanosti, podpora a spolupráce s výrobci, prodejci a zpracovateli ovoce a podnikateli v sadovnictví.
6) Společný postup při přípravě a realizaci projektů pro fondy EU a získávání dotací.
7) Prosazování společných zájmů a záměrů při jednání s orgány st. správy, podnikatelskými subjekty, neziskovými org., obč., sdruženími, zahraniční spolupráce, správa a zmnožování společného majetku, předmětem činnosti jsou i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí, pokud budou korespondovat se zájmy svazku.
8) Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.


Orgány svazku: 

rada svazku
předseda
 
 
Předseda svazku: 

Předseda jedná jménem svazku. Podepisování se děje tak, že názvu svazku připojí předseda rady svůj podpis.

Předseda:  

Jiří Iral, bytem Chelčice  od 23. 4. 2003 dosud
 

Příloha – sbírka listin 

Stanovy ze dne 3. 4. 2003 (283.41 KB) Stanovy ze dne 3. 4. 2003

Zakladatelská smlouva ze dne 3. 4. 2003 (109.74 KB) Zakladatelská smlouva ze dne 3. 4. 2003

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku