Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

51 Lužnice

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Lužnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Spisová značka:  OLVV-správ. 4658/2004/lusk
Pořadové číslo:  51/DSOJH/2004
Název:   „LUŽNICE“
IČO:   712 04 148
Sídlo:   Dvory nad Lužnicí 63, 378 08 Dvory nad Lužnicí
Vznik:   13. 2. 2011
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

1. Obec Halámky
2. Obec Dvory nad Lužnicí

Předmět činnosti: 

společná realizace výstavby celkového odkanalizování, vč. domovních přípojek v obci Halámky, vybudování nové čistírny odpadních vod v obci Dvory nad Lužnicí a uvedení celkového odkanalizování obcí do provozu.

Orgány svazku: 

členská schůze
výbor svazku
předseda svazku obcí
místopředseda svazku obcí
kontrolní a revizní komise
 
Předseda svazku: 

Předseda jedná jménem svazku a zastupuje svazek navenek. Místopředseda svazku plní úkoly předsedy, pokud je předseda plnit nemůže. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda svazku.

Jednatelé:  

Jan Herzog bytem Dvory nad Lužnicí 90 od 13. 11. 2014 dosud
František Macho, bytem Dvory nad Lužnicí 135 od 13. 2. 2011 do 13. 11. 2014
Jan Herzog bytem Dvory nad Lužnicí 90 od 13. 2. 2004 do 13. 2. 2011
Jaroslav Sazma, bytem Halámky   od 13. 2. 2004 dosud

 

Příloha - sbírka listin  

 

Stanovy ze dne 3. 2. 2004 (494.57 KB) Stanovy ze dne 3. 2. 2004

Zakladatelská smlouva ze dne 3. 2. 2004 (119.95 KB) Zakladatelská smlouva ze dne 3. 2. 2004

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku