Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

55 Svazek obcí mikroregionu Táborsko

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Svazek obcí mikroregionu Táborsko


Spisová značka:  OLVV-správ. 19692/2004/lusk
Pořadové číslo:  55/DSOTA/2004
Název:   Svazek obcí mikroregionu Táborsko
IČO:   712 23 495
Sídlo:   Kosova 2894, 390 02 Tábor
Vznik:   16. 7. 2004
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

1. obec Dražice
2. obec Drhovice
3. město Chýnov
4. obec Meziříčí 
5. obec Nasavrky
6. obec Nová ves u Chýnova
7. obec Opařany
8. město Planá nad Lužnicí
9. obec Radenín
10. obec Radimovice u Želče
11. město Sezimovo Ústí
12. obec Svrabov
13. město Tábor
14. obec Turovec
15. obec Vlčeves


Předmět:
a) předkládat orgánům kraje a dalším dotčeným institucím iniciativní návrhy zohledňující požadavky obcí,
b) hájit a prosazovat společné zájmy a práva obcí Táborska v rámci členství ČR v Evropské unii,
c) zajišťovat přípravu a realizaci rozvoje mikroregionu Táborska v souladu s regionální politikou ČR a za tímto účelem zejména připravovat projekty (programy) rozvoje územního obvodu členských obcí a zajišťovat realizaci těchto projektů,
d) koordinovat politiku rozvoje mikroregionu a napomáhat její tvorbě,
e) zajišťovat spolupráci s regionálními a národními orgány a institucemi,
f) spolupracovat se zahraničními organizacemi obdobného zaměření a spoluvytvářet podmínky pro zahraniční aktivity členů Svazku,
g) podílet se na vytváření podmínek ke vzdělávání členů zastupitelstev obcí, zaměstnanců obcí a zaměstnanců organizací zřizovaných (zakládaných) obcemi,
h) podporovat cestovní ruch včetně prezentace mikroregionu na veletrzích,
i) propagovat a podporovat podnikání v mikroregionu,
j) realizovat další činnosti uvedené v § 50 odst. 1 obecního zřízení, v platném znění.

Hospodářskou činností Svazku je pronájem movitého majetku a činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců.

Orgány svazku

valná hromada
předsednictvo
kontrolní komise
 
Předseda svazku: 

Rada regionu je statutárním orgánem, který řídí činnost svazku, jedná jeho jménem. Skládá se z 9 členů volených valnou hromadou na dobu 4 let.  Vykonává zaměstnavatelská práva, do jeho působnosti náleží mimo jiné – zřizuje k zabezpečení činnosti svazku kancelář. Podepisování za svazek a tím jej zavazovat, se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda rady regionu nebo její místopředseda a člen rady regionu.   Jménem svazku jedná jeho předseda nebo místopředseda. Na písemných úkonech se podepisují jménem svazku tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu svazku připojí své jméno a označení funkce ve svazku.

Předseda:  

Jaroslav Kraus, bytem Radenín 121   od 22. 3. 2013 dosud
Ing. Jiří Fišer, bytem Žižkovo nám. 18 Tábor do 17. 12. 2010 do 22. 3. 2013
Ing. Hana Randová, Bezručova 9, Tábor  od 19. 12. 2006 do 17. 12. 2010


Místopředseda:  

Jana Hnojnová, bytem Radimovice u Želče od 22. 3. 2013 dosud
Jiří Šimánek, bytem Planá nad Lužnicí  od 19. 12. 2006 do 22. 3. 2013

http://www.mikroregiontaborsko.cz/                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Příloha – sbírka listin   

Stanovy ze dne 6. 4. 2017 (406.33 KB) Stanovy ze dne 6. 4. 2017

Stanovy ze dne 30. 10. 2009 (397.60 KB) Stanovy ze dne 30. 10. 2009

Stanovy ze dne 23. 2. 2007 (419.68 KB) Stanovy ze dne 23. 2. 2007

Stanovy ze dne 18. 12. 2006 (425.65 KB) Stanovy ze dne 18. 12. 2006

Stanovy ze dne 9. 7. 2004 (355.27 KB) Stanovy ze dne 9. 7. 2004

Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 18. 10. 2004 (114.79 KB) Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 18. 10. 2004

Dodatek č. 2 k ze dne 9. 7. 2004 (74.20 KB) Dodatek č. 2 k ze dne 9. 7. 2004

Zakládající smlouva – nedatováno (137.86 KB) Zakládající smlouva – nedatováno

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku