Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Přehled vydaných Pověření a stanovených výší vyrovnávacích plateb pro rok 2018

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 21. 9. 2017 schválilo změnu přílohy č. 1 Pravidel pro aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji - vzory Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu (dále jen Pověření) pro rok 2018. Součástí schváleného materiálu byl mj. dodatek k Pověření, kterým byla pro rok 2018 prolongována účinnost Pověření vydaného poskytovatelům sociálních služeb již v roce 2016.

Přehled platných Pověření vydaných Jihočeským krajem pro rok 2018 včetně výší vyrovnávacích plateb pro jednotlivé sociální služby je zveřejněn v přiloženém souboru.

Ke dni 14. 9. 2018 byla provedená 1. korekce výší vyrovnávacích plateb (hodnoty uvedené v posledním sloupci přiloženého souboru) a to z tohoto důvodu:

V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6. 4. vydaných Pověření se vyrovnávací platba vypočítává vždy ze skutečných nákladů a výnosů v posledním uzavřeném kalendářním roce. Pro korekci proto byly použité údaje za rok 2017 (namísto dosavadních údajů za rok 2016). Ekonomické a personální údaje pro každou sociální službu byly standardně čerpány z výkazů za rok 2017, které poskytovatelé sociálních služeb vložili do OK systému ve stanoveném termínu do 30. 6. 2018.

Vyrovnávací platby po provedené 1. korekci pro rok 2018 jsou zveřejňované více než 2 týdny před monitoringem jejich plnění k 30. 9. 2018, které jsou poskytovatelé sociálních služeb povinni zasílat do 10. 10. 2018. Protože rok 2018 byl velmi komplikovaný pro stanovení výší vyrovnávacích plateb, prosíme poskytovatele o včasnou kontrolu jejich plnění a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí kontaktujte ing. Jiřího Pavlíčka, oddělení kontroly a financování, odbor sociálních věcí, tel. 386 720 781, e-mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz.

Další korekce vyrovnávacích plateb pro rok 2018 budou prováděné pouze individuálně a to v případech, kdy nastaly nějaké mimořádné situace.

Přehled pověření vydaných JčK a vyrovnávací platby 2018 (60.27 KB) Přehled pověření vydaných JčK a vyrovnávací platby 2018

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku