Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

59 Svazek obcí Blažejov a Hospříz

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Svazek obcí Blažejov a Hospříz


Spisová značka:  OLVV-správ. 24220/2011/lusk
Pořadové číslo:  59/DSOJH/2011
Název:   Svazek obcí Blažejov a Hospříz
IČO:   725 46 174
Sídlo:   Blažejov č. p. 38, 378 52 Blažejov
Vznik:   27. 5. 2011
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

1. Obec Blažejov
2. Obec Hospříz

Předmět činnosti: 

výstavba zásobovacího vodovodu a následná dodávka pitné vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele v obcích Blažejov a Hospříz.

Orgány svazku: 

Valná hromada
2 jednatelé
Revizní komise
 
Předseda svazku: 

Svazek obcí má 2 jednatele, kteří jsou statutárním orgánem svazku obcí. Jednatelé vykonávají vedení svazku obcí ve shodě. V případě neshody rozhoduje valná hromada. Jednatelé jednají jménem svazku obcí navenek a podepisují se tak, že ke jménu svazku připojí všichni svoje podpisy. Toto oprávnění může být omezeno pouze rozhodnutím valné hromady. Uvedené omezení není však účinné třetím osobám.

Jednatelé:  

Petr Tóth, bytem Blažejov 50, 378 52 Blažejov  od 27. 5. 2011 dosud
Martin Míka, bytem Hospříz 67, 377 01 Hospříz od 27. 5. 2011 dosud
    

Příloha – sbírka listin


• Smlouva o vytvoření DSO ze dne 27. 5. 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

Smlouva o vytvoření DSO ze dne 27. 5. 2011     (80.87 KB) Smlouva o vytvoření DSO ze dne 27. 5. 2011

Stanovy ze dne 27. 5. 2011 (307.64 KB) Stanovy ze dne 27. 5. 2011

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku